Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys och planering.  Tid: 2015-03-07—08  Plats: Boden  Arrangör: Hornskrokens IF  Spelplatser:  Björknässkolan  Hildursborg (ej hela lördagen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys och planering.  Tid: 2015-03-07—08  Plats: Boden  Arrangör: Hornskrokens IF  Spelplatser:  Björknässkolan  Hildursborg (ej hela lördagen,"— Presentationens avskrift:

1 Analys och planering

2  Tid: 2015-03-07—08  Plats: Boden  Arrangör: Hornskrokens IF  Spelplatser:  Björknässkolan  Hildursborg (ej hela lördagen, ”-3h” pga seniormatch)  HIF tränare (Björne & Carola) ej tillgängliga för arbetsuppgifter utanför laget.

3  F-00:  BBK,  Kalix,  Strömnäs,  Kiruna,  Lillpite.  P-00/01:  BBK 00,  Hornskroken 01,  Kalix 00,  Kiruna 00,  Kiruna 01,  Norrfjärden 01.  F-01:  BBK 1,  BBK 2,  Kalix,  Kiruna,  Lillpite,  Strömnäs 1,  Strömnäs 2,  Norrfjärden. KVALIFICERADE LAG ? (ej konfirmerad info)

4  Antal matcher totalt: ? (avvaktar besked fr. NHF)  Matchtid: 2 x 20 min  Behov av funktionärer  Domare: Samv m NHF domaransv.  Sekretariat: OBS! Utbkrav.  Kostnader för HIF  Domare:125 kr/match (enl NHF 13/14)  Hallhyra: 2050 kr/dag (2 hallar)  Priser  1-3 plats i resp klass Tillhandahålls av NHF

5  Bedömda totala kostnader för arrangören Domare x 2 x 125 kr x 50 matcher: 12 500 kr Hallhyra Björknässkolan x 2 dgr: 2 050 kr Hallhyra Hildursborg x 2 dgr: 2 050 kr. TOTALT16 600 kr 

6  Servera mat på Hildursborg mot förbeställning (15 spelare x 6 lag x 2 luncher x 50 kr (netto) = 9000 kr (sannolikt lågt räknat)).  Kiosk Hildursborg (vinst 4000 kr (erf fr LC)).  Kiosk Björknässkolan (vinst 2000 kr (antagande)).  Lotteri (bygger på sponsrade priser)?  Ansökan om bidrag hos kommunen (framgångsfaktor okänd).  Om ovan antaganden håller  15000 kr. Allt utöver 16 600 kr är bonus till laget (inkl lägre utgifter).

7 Huvud- ansvarig Sek Hildurs Mat grupp Sek Björknäs Kiosk Hildurs Kiosk Björknäs Tävl. komm Sekretariats grupp Kiosk grupp

8 Huvudansv Tomas Nybom Sek Hildurs Matansv. Mia Molin Sek Björknäs Kiosk Hildurs Kiosk Björknäs TK Tomas N Mats A Sekretariatsansv Mats Andersson Kioskansv Britta Häggqvist Boende? Tomas N (tills vidare)

9  Huvudansvarig  Arrangörens externa kontaktperson (NHF, delt. lag).  Skickar ut inbjudan, mottager anmälan, sänder ut kallelse.  Planeringsansvar spelschema.  Upprättar arbetsfördelning.  Hallansvarig (mottager lag och delar ut infomapp).  Ekonomiskt sammanhållande.  Ordf. i TK.  Sekretariatsansvarig  Domar- och sekretariatsansvarig.  Ansvarar för att ordna domare till alla matcher.  Ansvarar för bemanning av sekretariat.  Ansvarar för att protokoll förs och insänds till NHF enl. NHF bestämmelser.  Ansvarar för att alla sekretariatetsfunktionärer är utbildade.  Ledamot i TK.

10  Mat  Bokar kök för tillagning av mat. Klart  Bokar transport för utkörning av mat. Klart  Bokar plats för utspisning.  Svarar för inköp av råvaror.  Svarar för inköp av engångsartiklar till mat och kiosk.  Svarar för servering av mat (med stöd av kioskpers om möjligt).  Redovisar ekonomiskt utfall till huvudansv.  Kiosk  Iordningställer kiosk i resp. hall.  Ansvarar för inköp och försäljning (samv m matgrp).  Ansvarar för bemanning av kiosk.  Ansvarar för ev. lotteri.  Redovisar ekonomiskt utfall för resp. kiosk och lotteri till huvudansv.

11  Huvudansv/TK  William N  (Jakob A)  Sekretariat  Jakob A  Oskar L  Filip J  Daniel R  Simon A  Vincent  Isak J  Edvard R  Mat  Gabriel M  Andreas La  Kiosk  Rasmus H  Elias E-C  Andreas Li  Jakob M  Filip A  Albin  Theo Ovan fördelning förutsätter att varje ”spelare” gör dubbel insats (ca 2x4h) om detta skall fungera. Samtliga spelare förväntas baka motsvarande en långpanna med fikabröd till kioskerna. Byten inom och mellan grupper enl ök och godkännande av resp gruppansvarig.

12  Enligt senare direktiv beroende på antal lag.  En möjlig variant beroende på lottning kan vara att låta lag från Boden spela mot varandra redan på fredag kväll.  Med lag angivna enligt bild ”Grundfakta 2” kan det totalt bli så många matcher som 52 st beroende på val av upplägg (13 matcher per dag i resp hall).  Hur hantera Hildursborg lördag mellan kl. 14-17 pga seniormatch?

13  Kontroll kommer att göras dels med Försvarsmakten (logementsboende) och dels med Bodens Kommun (klassrumsboende) om erbjudande kan ges.  Om inte något av dessa alternativ är möjliga…?  Brottarnas hus?  Gamla brottardelen i Hildurs (innanför motionshallen)?  Norrskenets friskola?  Konferenslokal på Bodensia (hård förläggning)?  Deltagande lag löser boende själva (t ex hänvisas till stugor på campingen). Förordas då det inte kräver ytterligare arbete (planering, nattvakter etc) och ej heller är ett krav på arrangerande förening!

14  Betalar HIF som förening hallhyran för hela serieslutspelet?  Carola S-L tar med frågan till styrelsen.  Hur många domare med tillräcklig kompetens och erfarenhet kan vi rekrytera inom HIF (vilket håller ned kostnaden till del)?  Mats A kollar vilka möjligheter som finns med stöd av Björne.  Alternativ hall för lördag em 14-17?  Tomas N kontrollerar möjligheten att använda Sandenskolan  Boendeinfo skall med i inbjudan.  Tomas N kompletterar redovisad inbjudan.

15 27/18/210/222/2 25/27--8/33/3 Föräldramöte planeringsstart Inbjudan SS ut till föreningar och till NHF. Anmälan SS in till HIF. Sammandrag Kalix. 28/1 Matbest SS in till HIF. Sammandrag Kiruna. Kallelse SS ut till föreningar och till NHF. Serieslutspel B-ungdom 2015 Möte 5/3 kl 19.00 för kontroll av förberedelser Gruppvisa arbetsmöten (motsv) enligt resp gruppansvarig. Vid behov av stöd till gruppernas arbete vänd Er till huvudansvarig.


Ladda ner ppt "Analys och planering.  Tid: 2015-03-07—08  Plats: Boden  Arrangör: Hornskrokens IF  Spelplatser:  Björknässkolan  Hildursborg (ej hela lördagen,"

Liknande presentationer


Google-annonser