Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avloppsinventeringen 2006-2015. Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avloppsinventeringen 2006-2015. Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp."— Presentationens avskrift:

1 Avloppsinventeringen

2 Inventering av enskilda avlopp Under åren har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp Övriga inventerade fastigheter saknar avlopp eller är kommunalt anslutna 75 % av avloppen har varit underkända

3 Historiska datum riktlinjer, baserade på AR 87:6, antas av miljönämnden första inventeringsärendet startas miljömål beslutas i KF där inventeringen av de enskilda avloppen ingår sista fastigheten inventeras i fält

4 Inventeringen Inleddes runt Salen Sedan togs vattenskyddsområdena Har bitvis finansierats av medel från Länsstyrelsen genom Lova- bidrag (Lokalt Vattenprojekt genom Länsstyrelsen); – 2010, 2011, 2012, Kommunalt mål: 80 % av avloppen skulle vara inventerade och åtgärdade 2015

5 Inventeringen 2015 Genomförts i tre omgångar; norr, söder, väster Tre informationsmöten för allmänheten har arrangerats Totalt har upp emot 20 möten arrangerats för kommuninvånarna runt om i kommunen Finansierades delvis genom Lova-bidrag

6 Avloppsfraktioner

7 Vad innebär inventeringen Regler och bestämmelser Miljöbalken AR 87:6 Kommunala riktlinjer Bedömningsgrunder om hög eller normal skyddsnivå VA-planen (Information från inventeringen har påverkat arbetet med VA- planen) Hur har den gått till Fastighetsägarna får ut en enkät Fastigheten besöks Förslag till beslut skickas ut Beslut tas på delegation

8 Statistik Inventerade fastigheter st st st st st st st st stTotalt: st3746 st Inventerade avlopp st st st st st st st st stTotalt: st2762 st

9 Framgångsrecept Kontinuitet Inventerat Ställt krav Följt upp

10 Effekter Efter åtgärder av bristfälliga avlopp kommer 1491 kg P och 2548 kg N besparas recipienterna samt 1232 kg P och 1331 kg N besparas haven 1385 nya avlopp har i skrivande stund inrättats och åtgärderna kommer fortsätta de närmaste åren Då delar av de inventerade fastigheterna kommer att ansluta till de kommunala reningsverken på sikt, blir näringsläckaget i vattendragen mindre

11 Framtid En tillsynsplan ska tas fram Förslagsvis kategorisering ex A-H Mer aktiv tillsyn VA-planen styr till viss del verksamheten


Ladda ner ppt "Avloppsinventeringen 2006-2015. Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp."

Liknande presentationer


Google-annonser