Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avloppsinventeringen 2006-2015. Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avloppsinventeringen 2006-2015. Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp."— Presentationens avskrift:

1 Avloppsinventeringen 2006-2015

2 Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp Övriga inventerade fastigheter saknar avlopp eller är kommunalt anslutna 75 % av avloppen har varit underkända

3 Historiska datum 2006-03-26 riktlinjer, baserade på AR 87:6, antas av miljönämnden 2006-06-15 första inventeringsärendet startas 2008-02-26 miljömål beslutas i KF där inventeringen av de enskilda avloppen ingår 2015-12-01 sista fastigheten inventeras i fält

4 Inventeringen 06-15 Inleddes runt Salen Sedan togs vattenskyddsområdena Har bitvis finansierats av medel från Länsstyrelsen genom Lova- bidrag (Lokalt Vattenprojekt genom Länsstyrelsen); – 2010, 2011, 2012, 2014-2015. Kommunalt mål: 80 % av avloppen skulle vara inventerade och åtgärdade 2015

5 Inventeringen 2015 Genomförts i tre omgångar; norr, söder, väster Tre informationsmöten för allmänheten har arrangerats Totalt har upp emot 20 möten arrangerats för kommuninvånarna runt om i kommunen Finansierades delvis genom Lova-bidrag

6 Avloppsfraktioner

7 Vad innebär inventeringen Regler och bestämmelser Miljöbalken AR 87:6 Kommunala riktlinjer Bedömningsgrunder om hög eller normal skyddsnivå VA-planen (Information från inventeringen har påverkat arbetet med VA- planen) Hur har den gått till Fastighetsägarna får ut en enkät Fastigheten besöks Förslag till beslut skickas ut Beslut tas på delegation

8 Statistik Inventerade fastigheter 2006 173 st 2007 324 st 2008 569 st 2009 154 st 2010 579 st 2011 299 st 2012 117 st 2013 247 st 2014 609 stTotalt: 2015 675 st3746 st Inventerade avlopp 2006 104 st 2007 148 st 2008 331 st 2009 127 st 2010 520 st 2011 245 st 2012 97 st 2013 192 st 2014 479 stTotalt: 2015 519 st2762 st

9 Framgångsrecept Kontinuitet Inventerat Ställt krav Följt upp

10 Effekter Efter åtgärder av bristfälliga avlopp kommer 1491 kg P och 2548 kg N besparas recipienterna samt 1232 kg P och 1331 kg N besparas haven 1385 nya avlopp har i skrivande stund inrättats 2006- 2015 och åtgärderna kommer fortsätta de närmaste åren Då delar av de inventerade fastigheterna kommer att ansluta till de kommunala reningsverken på sikt, blir näringsläckaget i vattendragen mindre

11 Framtid En tillsynsplan ska tas fram Förslagsvis kategorisering ex A-H Mer aktiv tillsyn VA-planen styr till viss del verksamheten


Ladda ner ppt "Avloppsinventeringen 2006-2015. Inventering av enskilda avlopp Under åren 2006-2015 har 3746 fastigheter inventerats Av dessa hade 2762 enskilda avlopp."

Liknande presentationer


Google-annonser