Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan 2010 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan 2010 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2010 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD

2 Helsingfors 23.2.2010  Uppföljning av politiska processer och tilltänkta åtgärder i Norden  Uppföljning av medlemsorganisationernas initiativ och reaktioner Informations- och erfarenhetsutbyte inom NLS Idéer och strategier för att skapa och stöda medlemsorga- nisationernas arbete

3 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010  Strategi- och strukturarbete för NLS  Finanskrisen inverkan på politiken i de nordiska länderna  Skapande av motkraft och opinion mot tankesätt att utbildning ska mätas som produktion  Metod: djuplodning av ett land i taget

4 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 Utbildningspolitiska utmaningar- Professionen i centrum Utformande av strategi (styrelse) Mer resultatinriktad verksamhet Strukturen bör överses och anpassas Värdering om och hur NLS kan stöda medlemsorganisationernas opinionsbildning Prioritetsområden under året: Privatisering och styrningen av utbildningsområdet Erbjuda alternativ till New Public Management filosofin Ledarpolitik och ledarstrukturer – styrningsformer som gynnar det professionella arbetet Internationell påverkan – hur kommer läraren i centrum? Den sociala dialogen i de nordiska länderna

5 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 LEDARFORUM koncentrerar sig under året på: ledarskapets uppgift och villkor att sätta fokus på ledarna som viktig grupp i lärarförbunden utvecklande av strategier för nätverksbyggande

6 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 Plats & tid:Naantali Spa i Nådendal 29.6-3.7.2010 Tema: Utbildningspolitiska utmaningar - Professionen i centrum Deltema: Klimat- och miljöarbete ”NLS Sommarkurs är ett starkt identitetsmärke för NLS organisationernas medlemmar och förtroendevalda ute på fältet. Sommarkursen ger ett stort antal nordiska lärare och fackligt aktiva möjlighet att samlas och utbyta erfarenheter.”

7 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 GLOBALTEUROPANORDISKA ORGAN ”I den rådande lågkonjunkturen är bevakningen av de internationalla organens aktivitet viktigare än någonsin”

8 EUROPAGLOBALT  Hålla de europeiska frågorna på dagordningen  Bevaka viktiga utbildningspolitiska program efter Education & Training 2010  Diskutera frågor som anknyter till årets tema och är intressanta för organisationerna  Bereda och diskutera frågor till EI:s världskongress 2011 (speciellt Early childhood education)  Skapa opinion för att nordiska regeringar ska reagera på klimat och miljöförändringen  Balticum Skaffa kunskap om situationen Diskutera hur organisationerna kan stödas NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010

9 Nordiska rådet Bevakning av frågor som behandlas i sessionen Nordiska ministerrådet Uppföljning av vad som sker kring klimatfrågorna i de nordiska länderna → Informationsutbyte vid styrelsemötena Utveckla arbetet med gemensam medlemsservice över de nordiska gränserna Följa med följande fokusområden särskilt: ◦ Lärarutbildningen ◦ Spridning av forskningsresultat ◦ Språkpolitik ◦ Förskola, grundskola och vuxenutbildning → NLS ska påverka arbetet, rapportera till styrelsen för åtgärder och arbeta för att nordiska värderingar förs in i utbildningspolitiken.

10 Förskola och fritidshemGrundskolaGymnasie- och Yrkesutbildning NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 Den politiska utvecklingen gällande fritidshem följs gemensamt av sektorerna förskola och fritidshem och grundskola. Innehållet i verksamheten och behörighetsvillkor för personalen i fokus. Fokuserar på värdlandets kultur och tradition Jämförande analyser utgående ifrån yrkesspecifika intressen

11  Uppföljning av förändring i området förskola-skola  Schools for the 21th century -uppföljning av trender  Fritidens betydelse  De yngsta barnens behov (0-3 år)  Stöd till EI:s arbetsgrupp Early childhood education NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 Sektorns arbete 2010 fokuserar på:

12 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 Uppföljning av fritidshemmens utveckling - Understrykande av kompetensutveckling och forskning Specialundervisningens kvalitet och resultat - integrerande perspektiv, jämförelse av nordiska länderna Styringssystem (värdlandets tillägg) - målstyring, lagregelverk, ressurser/öronmärking, evalueringssystem, tillsyn Sektorns arbete 2010 fokuserar på:

13 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010 Sektorns arbete 2010 fokuserar på: Den politiska utvecklingen av gymnasie- och yrkesutbildning Fokus på Drop-out-trenden i Norden Förebyggande av utslagning Trenden: akademisk värld →yrkesutbildning New public management – följder för lärare och ledare IT-pedagogik, digitala läromedel Lärarutbildningen

14  Privatisering och styrningen av utbildningsområdet togs fram som en gemensam prioritering. Viktigt är att skapa alternativ till New Public Management filosofin.  Ledarpolitik och ledarstrukturer bör vara ett av de viktigaste områdena för året. LEDARFORUM bör involveras i detta arbete. Vad är det för ledare vi vill ha och hur kan vi arbeta fram styrningsformer som gynnar det professionella arbetet. NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010

15  Internationell påverkan, är nästa viktiga område. Hur ska vi som profession definiera vår roll, så att läraren kommer i centrum. Viktigt är, att agera och inte bara försvara oss mot alla internationella trender.  Privatisering, ledarfilosofi och internationell påverkan tillsammans med ordförandelandets profil bör utgöra stommen i verksamheten NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010

16 Anders Rusk NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD nls@oaj.fi www.n-l-s.org NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Helsingfors 23.2.2010


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan 2010 NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD."

Liknande presentationer


Google-annonser