Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatförändring och hälsa *Vektorsmittade och smittsamma sjukdomar *Luftföroreningar och sjukdomar *Extremväder och dess hälsokonsekvenser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatförändring och hälsa *Vektorsmittade och smittsamma sjukdomar *Luftföroreningar och sjukdomar *Extremväder och dess hälsokonsekvenser."— Presentationens avskrift:

1 Klimatförändring och hälsa *Vektorsmittade och smittsamma sjukdomar *Luftföroreningar och sjukdomar *Extremväder och dess hälsokonsekvenser

2 IPCC:s projektioner -Deras studier har tytt på en spridning av vektorspridda och smittsamma sjukdomar -Detta på grund av ökad temperatur och ändringar i nederbörd.

3 Vektorsmittade sjukdomar Med klimatförändring kan vektorer spridda sig till nya område: Mygg – år 2050 förväntas 60% av den globala population vara utsatt för malaria (från 45% år 1997). Denguefeber. Fästingar – sprider sig norrut med varmare förhållande (Sverige, Kanada, Danmark, Tjecken) Gnagare, flugor m.m. – sprider sjukdomar t.ex. kolera, hantaavirus. Fåglar – migratoriska fåglar bär mig sig andra vektorer och patogener Fisk/skaldjur – varmare havstemp algeblommning förgiftning Parasiten schistosomiasis har spridit norrut med ’fryslinjen’. 20.7 millioner mera människor utsatta för snäckfeber.

4 Myggor och malaria - Förhållandet mellan klimatfaktorer och malaria bestämdes utifrån data från 1990- 2000 - Sedan beräknades effekten av IPCCs spådda klimat- förändringar på frekvesen av malaria i Afrika - I 22 av 25 länder spås förekomsten av malaria öka under detta århundrade

5 Fästingar - Förekomsten av fästingar i hela Sverige mättes genom att samla data kring frekvensen av parasiterande fästingar på hund och katt under 1980 och 1990-talet -Fästingar visades förekomma mycket oftare under 90-talet i hela Sverige jämfört med 80- talet - Största ökningen har skett i centrala Sverige Procentuell ökning av fästingar som hittats på katter och hundar 1980- 1993

6 Smittsamma sjukdomar Meningit - spridning kopplat till klimat – har spridit sig till väst Afrika. Kolera och diare kommer att sprida sig mycket fortare vid extrem väder

7 Luftföroreningar En luftförorening är ett oönskat ämne som injiceras i atmosfären från jordens yta genom naturliga eller mänskliga aktiviteter. Aerosoler Gaser Partiklar

8 Exemplet Stockholm Ozon (marknära) PM10 Kvävedioxid Svaveldioxid Pollen

9 Luftföroreningar och hälsa HälsopåverkanSjukdomar

10 Vad händer med människans hälsa när det blir torka? Jordbruket är väldigt känsligt för variationer i klimatet. Mer undernäring är väntat i länder med odlingar som kräver mycket regn. Undernäring orsakas vanligen av torka. Länder som har utsatts för mycket torka 2009 är Somalia, Ethiopien och Kenya.

11 Konsekvenser av undernäring Undernäring leder inte bara till vitaminbrist och proteinbrist utan också ett försvagande av immunförsvaret. Det leder i sin tur till att infektionsriskerna ökar för sjukdomar som kolera, diarréer, luftvägssjukdomar.

12 Översvämningar och hälsa Översvämningars direkta påverkan på människans hälsa: Skador och död Den indirekta påverkan: Sjukdomar sprids i det drabbade området som tex: snäckfeber som är en parasit. Andra sjukdomar kan vara Dengue feber, gulsot och malaria

13 Pakistan 2010 Bilden är från: www.redcross.org.uk

14 Människors hud är konstant blottad för det osäkra vattnet och ohygieniska villkor, det kan i sin tur leda till hudsjukdomar. Och detta är huvudprioriteten som de överlevande behöver vård för

15 Jordbävningar Direkt påverkan: Trauman, skador eller kvävning genom att byggnader kollapsar. Indirekt påverkan: Smittspridning

16 Haiti 2010 Jordbävningen krävde över 200 000 liv och runt 300 000 skadades. 2,8 Miljoner människor drabbades och 1,5 miljoner blev hemlösa. 10 månader efter jordbävningen kom det första kolerafallet och det spred sig sedan snabbt. 1 år efter katastrofen lever 1 miljon fortfarande i temporära hem.

17 Haiti Bilden är tagen från: mirror.co.uk

18

19 Referenser IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, 4th Assessment Report WHO World Health Organisation Naturvårdsverket SMHI Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut Strahler, Alan &Strahler Arthur. Physical Geography. 2005. Egbendewe-Mondzozo, A. et al. (2011) "Climate Change and Vector- borne Diseases: An Economic Impact Analysis of Malaria in Africa." International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(3), 913-930 Eisen, L. (2008) "Climate change and tick-borne diseases: A research field in need of long-term empirical field studies." International Journal of Medical Microbiology, 298, 12-18


Ladda ner ppt "Klimatförändring och hälsa *Vektorsmittade och smittsamma sjukdomar *Luftföroreningar och sjukdomar *Extremväder och dess hälsokonsekvenser."

Liknande presentationer


Google-annonser