Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i förebyggande av brand och hemolycksfall för personal inom social- och hälsovård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i förebyggande av brand och hemolycksfall för personal inom social- och hälsovård."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i förebyggande av brand och hemolycksfall för personal inom social- och hälsovård

2 Utbildningens mål Målet är att utveckla social- och hälsovårdspersonalens beredskap att upptäcka och bedöma brand- och olycksfallsrisker hos klienter som bor hemma och vidta behövliga åtgärder i samarbete med klienten, anhöriga och vederbörliga myndigheter.

3 Innehåll kl.12–12.30 Mål, faktorer som ökar brand- och olycksfallsrisken hos specialgrupper –Fysisk funktionsförmåga –Iakttagelseförmåga –Reaktionsförmåga –Uppfattningsförmåga –Rutiner och vanor –Riskbedömning: faror, omständigheter och personens egenskaper – sannolikhet för olycksfall och konsekvenser –Hjälpmedel för kartläggningen

4 12.30–13.15 Fall- och halkolycksfall –Risker –Åtgärder 13.15–13.45 Kaffepaus 13.45–15.00 Brandsäkerhet 15.00–15.30 Hur ska klienten bemötas – när brandfara eller fara för olycksfall är uppenbar, hur agerar man (vårt sätt att agera i denna kommun) –Vad är tillåtet att göra, juridiska problem –Samarbete mellan olika myndigheter och organisationer (bl.a. räddningsverket, fastighetsverket, anhöriga, osv.) –Tystnadsplikt 15.30 Slutdiskussion och utvärdering av dagen

5 Förverkligande av utbildningen Ledande tjänsteinnehavare bekantar sig med innehållet och drar riktlinjer för att ordna utbildningen och samarbetssätt för att regionalt utveckla boendesäkerheten: Vilket är det bästa sättet i vår kommun att genomföra utbildningen? Man väljer föreläsarna och kommer överens om praktiska arrangemang för att genomföra utbildningen. Anställda som gör hembesök hos specialguppar ska utbildas – ifall kommunen skaffar hemvård som köptjänst ska också dessa tjänstproducenter utbildas. Det är viktigt att ledande tjänsteinnehavare deltar i utbildningen för att genom diskussion och gemensamt övervägande skapar man nya verksamhetssätt och –kutymer. Att främja boendesäkerhet är kommunens och räddningsväsendets gemensamma uppgift på alla verksamhetsnivåer.


Ladda ner ppt "Utbildning i förebyggande av brand och hemolycksfall för personal inom social- och hälsovård."

Liknande presentationer


Google-annonser