Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionbildning på gång? 18 augusti 2016. Lång dags färd mot ……? 1634 1957 2019?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionbildning på gång? 18 augusti 2016. Lång dags färd mot ……? 1634 1957 2019?"— Presentationens avskrift:

1 Regionbildning på gång? 18 augusti 2016

2 Lång dags färd mot ……? 1634 1957 2019?

3 Tre kongressbeslut  En regionreform för att skapa en robust regional samhällsorganisation som kan möta framtidens utmaningar såväl för tillväxt och sysselsättning som hälso- och sjukvård och som kan vara en stark röst för medborgarna i alla delar av Sverige samt kan samspela med statliga myndigheter.

4 En regionreform för ……en ändamålsenlig samhällsorganisation där en tydlig statlig närvaro samverkar med starka regionala självstyrelse­organ och utgår från ett tydligt med­borgarperspektiv.  Samla staten regionalt  Starka regioner  Samverkan mellan staten och det regionala självstyret

5 Det svenska välfärdssystemet bygger på decentralisering Idag är det 3 stora landsting/regioner, som täcker mer än halva befolkningen och 18 mindre landsting, som täcker resten av landet. I morgon…?

6 Ojämnt fördelad befolkning och ökade regionala klyftor ”Tendensen i ekonomin mot kunskapsintensiva sektorer, kraftig urbanisering och polariserade arbetsmarknader riskerar att ytterligare spä på de regionala klyftorna” Kerstin Enflo, docent, Lunds universitet

7 Några av framtidens utmaningar  Antalet personer äldre än 80 år beräknas öka med 65 procent de närmaste 15 åren  100 personer i förvärvsverksamma åldrar kommer år 2030 att försörja 84 personer i icke förvärvsverksamma åldrar. Motsvarande siffra idag är 73 personer.  Samtidigt är kostnadsökningstakten inte långsiktigt hållbar.  Kommunalskatten beräknas behöva öka med ca 13 kronor fram till 2035, i ett spann från 8 kr till 18 kr.

8 Procentuell ökning av antalet invånare och de demografiska kraven

9 Den nuvarande läns- och landstingsindelningen förlorar betydelse  Antalet arbetsmarknadsregioner allt färre  Nationella en-myndigheter  Länsstyrelsernas uppgifter koncentreras  EU:s strukturfonder finns inom 8 NUTS-2 regioner  Sex sjukvårdsregioner  Större infrastruktursatsningar

10 Indelningskommitténs direktiv  Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner  Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning  Förändring av fördelning av uppgifter inom eller mellan stat och kommun ingår INTE  2023 alternativt 2019

11 En indelning i sex län - 2019 och 2023

12

13 Fyra utgångspunkter för en ny indelning i län och landsting  Jämnstarka regioner  Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling  Förmåga att ansvara för regionsjukvård  Utgå från befintliga samverkansmönster

14 De statliga myndigheterna  Vissa statliga myndigheter ska följa en gemensam regionalindelning, som är den samma som kommitténs förslagna länsindelning  Regionindelningen regleras i förordningen  Den regionala nivån i myndigheterna ska ha ett tydligt och reglerat mandat och ansvar  Fortsatt analys av myndigheter med primärkommunal koppling

15 Preliminär bedömning  Trafikverket  Tillväxtverket  ESF-rådet  Polisen  Säkerhetspolisen  Försvarsmakten  Inspektionen för vård och omsorg  Arbetsförmedlingen  Försäkringskassan  Migrationsverket  Skogsstyrelsen

16 Den fortsatta processen -Delbetänkande 30 juni -Bred remiss hösten 2016 -Proposition våren 2017 -Riksdagsbeslut senast december 2017 -Slutbetänkande augusti 2017

17 ”Samhällets institutioner måste ha förmåga och kapacitet att hantera framtidens utmaningar, likaså en beredskap att utveckla offentlig verksamhet i takt med de förändringar som sker i samhället” SOU 2016:48


Ladda ner ppt "Regionbildning på gång? 18 augusti 2016. Lång dags färd mot ……? 1634 1957 2019?"

Liknande presentationer


Google-annonser