Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allvarlig händelse, förhöjt beredskapsläge och särskild sjukvårdsledning -vad innebär det för oss inom Region Östergötland?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allvarlig händelse, förhöjt beredskapsläge och särskild sjukvårdsledning -vad innebär det för oss inom Region Östergötland?"— Presentationens avskrift:

1 Allvarlig händelse, förhöjt beredskapsläge och särskild sjukvårdsledning -vad innebär det för oss inom Region Östergötland?

2 En allvarlig händelse är en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna måste organiseras, ledas och användas på ett särskilt sätt. 1 Det inkluderar även risk för, eller hot om, en sådan händelse Sjukvården är i huvudsak organiserad för normala händelser där det råder balans mellan behov och resurser. Vardagliga insatser i akutsjukvården kännetecknas ofta av att de har begränsad omfattning, pågår under kortare tid och är möjliga att överblicka. När det inträffar händelser med obalans mellan behov och resurser, krävs det en särskild sjukvårdsledning för att optimera verksamheten och på bästa sätt lösa uppgiften. Exempel på allvarliga händelser är transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, och infrastrukturstörning som till exempel ett elavbrott. Ett exempel på risk för allvarlig händelse kan vara ett publikt evenemang och där polisen bedömt att det finns en hotbild. 1 SOFS 2013:22 Allvarlig händelse 2

3 I Region Östergötland finns det möjlighet att omedelbart etablera en särskild sjukvårdsledning. Den kan finnas på regional nivå, det vill säga regionövergripande och på lokal nivå på LiM, ViN och US. Dessa sjukvårdsledningar ska kunna anpassas för alla typer av händelser. Särskild sjukvårdsledning 3

4 På regional nivå beslutar Tjänsteman i Beredskap (TiB) om det är en allvarlig händelse och om en särskild sjukvårdsledning ska aktiveras. TiB är kontaktbar hela dygnet. På varje sjukhus finns en i förväg utpekad jour 2 som tar beslut om ett förhöjt beredskapsläge på sjukhus och om en särskild sjukvårdsledning för sjukhuset (lokal nivå) ska aktiveras. 2 På US traumajour, på ViN kirurgbakjour och på LiM anestesijour Hur initieras särskild sjukvårdsledning? 4

5 SOS Alarm Annan myndighet Interna larm från sjukhusen Polis IT driftberedskap Incidentcord. Social- styrelsen Larm/information till TiB genom tekniska stödsystem, telefon, omvärldsbevakning från tex: Analys Särskild sjukvårds- ledning på regional nivå Hanteras i ”linje- organisationen” Hanteras i ”linje- organisationen” Avvisa Allvarlig händelse Bekräfta Allvarlig händelse

6 Lednings- ansvarig sjuk- sköterska på akut- mottagning Traumajour (US) Kirurg- bakjour (ViN) Anestesijour (LiM) Beslut om beredskaps- läge dvs. Stabsläge, förstärknings -läge katastrofläge Särskild sjukvårds- ledning på sjukhus (lokal nivå) Larm/information kommer vanligtvis från särskild sjukvårdsledning på regional nivå till respektive sjukhus 6

7 Regional nivå kontakt med skadeplats-fördelar patienter, resurser informerar sjukhusen kontakt med särskild sjukvårdsledning på lokal nivå (kan vara flera) kontakt med samverkande aktörer information och kommunikation internt och externt övergripande samordning av krisstöd leder och samordnar interna händelser på centrumnivå, tex. IT-störning (kan även samordnas på lokal nivå- beroende på händelsen) Information v b till stödcentrum och andra verksamheter som inte är del av särskild sjukvårdsledning på lokal nivå kontakt med nationell nivå tex. Socialstyrelsen Lokal nivå (sjukhus) Informerar, leder och samordnar sjukhusets olika verksamheter tex akutmottagningen, IVA/OP, vårdavdelningar, röntgen mm. kontakt med särskild sjukvårdsledning på regional nivå leder och samordnar interna händelser på kliniknivå, tex. driftstörning (kan även samordnas på regional nivå- beroende på händelsens omfattning) Samordnar krisstöd inom sjukhuset Särskild sjukvårdsledning - stabens arbetsuppgifter på olika ledningsnivåer: 7 Sjukvårdsledning på regional nivå har beslutsrätt i den omfattning som är nödvändig för att lösa samordnings- och ledningsuppgifter i Region Östergötland vid allvarlig händelse,.

8 Regional nivå Chef sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig funktionen kan innehas av chef Insatsledning- initialt TiB Krisstödssamordning Kommunikation Analys Logistik, samband och teknikstöd Experter/sakkunniga (exempelvis inom IT, medicinsk teknik, drift, brand, smittskydd, vårdhygien och CBRN) Säkerhet Dokumentation Stabschef leder och samordnar stabsarbete Lokal nivå Chef sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig funktionen kan innehas av chef Insatsledning- beredskapssamordnare, verksamhetsföreträdare för akutmottagning, anestesi, operation, intensivvård och kirurgi. Krisstödssamordning Kommunikation Analys Säkerhet, Logistik, Supportorganisationer till sjukvård Experter/sakkunniga (exempelvis smittskydd, vårdhygien och CBRN) Dokumentation Stabschef leder och samordnar stabsarbete Särskild sjukvårdsledning - vilka funktioner ingår? 8 En särskild sjukvårdsledning kan utgöras av en till två personer och utökas beroende på händelsen.

9 Idag betonas vikten av inriktning och samordning utifrån en helhetssyn gällande resurser, totala behov och det skyddsvärda i samhället ”Samverkan Östergötland” är en strategi för myndigheter, kommuner, Region Östergötland och andra organisationers samverkan före, under, efter en allvarlig händelse/samhällsstörning i Östergötlands län. TiB Region Östergötland är den funktion som larmas/informeras vid samverkansbehov Läs mer om Samverkan Östergötland >>> Samverkan med andra aktörer i länet – ”Samverkan Östergötland” 9

10 Beredskapssamordnare Region Östergötland: Eva Bengtsson eva.bengtsson@regionostergotland.se Annika Bergström annika.bergstrom@regionostergotland.se Beredskapsöverläkare Region Östergötland: Anita Mohall anita.mohall@regionostergotland.se Läs mer om Kris och Katastrofberedskap i Region Östergötland >>> Kontakta oss! 10


Ladda ner ppt "Allvarlig händelse, förhöjt beredskapsläge och särskild sjukvårdsledning -vad innebär det för oss inom Region Östergötland?"

Liknande presentationer


Google-annonser