Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning."— Presentationens avskrift:

1 Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning

2 Många vill jobba med projekt Det är det vi kallar ”Hjälparbete på riktigt. Förslaget går ut på att med hjälp av nya och/eller pågående Lionsprojekt intressera nya aktiva medborgare, som har intresse för hjälparbete att ingå i en projektgrupp som arbetar praktiskt.

3 Vem driver projektgrupperna? Projektgrupperna kan drivas av zonerna, eller enskilda klubbar och projektdeltagarna tillhör den klubb där de bor. Projektdeltagarna blir medlemmar i Lions och deltar i det ordinarie Lionsarbetet samtidigt som man regelbundet träffas och jobbar i projektgruppen.

4 Hur drivs projektgrupperna? Av zonerna där klubbarna delar på ansvaret för projektledning. Eller av klubben som tar hela ansvaret för projektet.

5 Projektfördelning Ett distrikt typ 101 SV som har 6 zoner startar med att driva 1 projekt per zon och kan utöka till 2-3 projekt efter en introduktionsfas.

6 Lämpliga projekt Tältprojektet ”Bring Quality to life” Nepal Lions Rent Vatten och Mödravård i Tanzania Nya projekt

7 Exempel på projekt Projekt: Tältprojektet Geografiskt projektområde: zonvis

8 Introduktion genomförande Lokal annonsering i zonen Information på affärscentra, med broschyr och Rollups. Kontaktkort – 1 kort till samtliga medlemmar i klubben. Målsättningen är att alla bjuder in en icke-Lions till första informationsmötet. Maximera antalet per grupp till 20-25 personer. Deltagarna i informationsmötet får information om projektet.

9 Introduktion – genomförande.. Gruppen samlas exempelvis 4-5 ggr per verksamhetsår då man genomför olika aktiviteter typ insamlingar, resa till Kristinehamn, möte med MSB( Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) infodagar på köpcentra, utskick av pressreleaser, volontärutbildning mm.

10 Introduktionsbudget per projekt/zon Annons första mötet5000 Kontaktkort 500 Förplägnad 1:a mötet2000 S:a introduktion7500 Årlig drift av projektgruppen i form av administration3000

11 Kostnadsfinansiering per projekt Distriktet bidrar till introduktion 4500 4500 Per klubb 6 klubbar/zon 3000 S:a7500 Totalkostnad 1 projekt per zon 6 zoner x 7500 45000 6 zoner x 7500 45000 Driftskostnad per projekt/år 3000

12 Fördelar med förslaget Vi får fler medlemmar De olika projekten ökar i omfattning Exempel: Fler tält finansieras Fler tält finansieras Fler faddrar till Nepalprojektet Fler faddrar till Nepalprojektet Aktiviteterna i projektgrupperna kommer att synas i samhället och ge Lions positiv PR Aktiviteterna i projektgrupperna kommer att synas i samhället och ge Lions positiv PR

13 Nackdelar med förslaget Det ordinarie Lionsarbetet kan bli lidande på grund av prioritering av projektarbetet Zonarbetet intensifieras och fordrar större resurser på lokalplanet Introduktionen av projektet kostar i ekonomiska resurser

14 Hur många nya medlemmar kan projektgrupperna ge? Om alla zonerna har två projektgrupper á 25 medlemmar tillförs distriktet 300 nya medlemmar.

15 Sammanfattning Att engagera medborgare i humanitära projekt bör vara lättare än traditionell medlemsvärvning. Man får en klarare bild av vad Lions står för. Det kräver en hel del positivt arbete.

16 Förslag DR bildar en kommitté med representanter från samtliga zoner under ledning av DG och presidiet. Kommittén utreder om det är möjligt att genomföra förslaget. Ett förslag kan vara att engagera nuvarande ZO under två år att vara projektledare för sin zon.

17 Förslag Projektet leds av presidiet som bär ansvar för genomförandet. Nuvarande zonordförande utses att under två år fungera som projektledare med rapportering till DG. Projektledaren väljer, sin zon, ut en Lion i varje klubb att leda zonorganisationen.


Ladda ner ppt "Hjälparbete på riktigt! Projektorienterad medlemsvärvning."

Liknande presentationer


Google-annonser