Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö PPEN FRÅGESTUND Den 27 januari 2016. 2 Dagens agenda Resultatleveransen 1.4 Utvecklingsfaser Användargränssnitt Övriga frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö PPEN FRÅGESTUND Den 27 januari 2016. 2 Dagens agenda Resultatleveransen 1.4 Utvecklingsfaser Användargränssnitt Övriga frågor."— Presentationens avskrift:

1 Ö PPEN FRÅGESTUND Den 27 januari 2016

2 2 Dagens agenda Resultatleveransen 1.4 Utvecklingsfaser Användargränssnitt Övriga frågor

3 Resultatleveransen 1.4

4 4 Åtgärder för Resultathanteringsleveransen Rapportören visas som beslutsfattare på resultatverifikat, inträffar vid enda prov. Visa vem som lagt in/klarmarkerat resultatet, visas i GUI. Återautentisering, förbättring. Återautentisera fungerar inte via Safari. Sorteringsordning för anonymiseringskoder. Alfanumerisksortering Otydligt vilken resultatpost som hindrar attestering, bl a saknad terminsregistrering. + att tidigare avstängd, tidigt avbrott inte ska utgöra hinder

5 5 Åtgärder för Resultathanteringsleveransen Resultatnoteringar "försvinner" vid betyget U, lösning med visa tidigare resultatnotering. Sortering av presentationen av resultatnoteringar, lösning med inläggningsordning. Information (ledtext) om rättande lärare, felaktigt om rapportör inte är lärare. Resultat masshantering, lösning med att kunna välja tomt i förvalt betyg. Tentamens-/aktivitetstillfällen, hantera flera kursversioner med samma modul. Delvis löst, rapportering via val av kurstillfälle

6 6 Åtgärder för Resultathanteringsleveransen Klarmarkera från toppen annars ser man inte att något pågår. Löst genom tydligare indikering Markera samtliga personer på en gång för resultatnotering och ange värde. Visa takt i % Konsekventa felmeddelanden, användarnamn Ta bort behörighetsprofilen: Resultat-skriva lokalt

7 7 Åtgärder för Resultathanteringsleveransen Problem med Klarmarkering, inkonsekvens i "markeringar”, kan inte återskapas Felaktig summering vid enda prov, klara för betyg hel kurs nollas inte kan inte återskapas Resultatnotering "försvinner" vid betyget U. (visas i GUI) Åtgärda så att examinator kan visas i bevis. Separera behörigheten (systemaktivitet) för modul från hel kurs för att möjliggöra att endast resultathantering för moduler blir tillgängligt. Löst för attestera modul, dvs ny systemaktivitet. ! ! ! !

8 8 L3SUPPORT-frågor

9 9 L3SUPPORT-2152: Synpunkt resultatlev. - visa lärare/attestant i gui Som jag förstår ska rapportör framgå av mejl till attestant, vilket är bra. Men jag saknar att man kan se detta i gui, det är inte bara examinatorn som behöver sådan info. ….. Hur ska man annars kunna se detta? Idag har vi arkivlistan och kan titta på + sql mot db I andra delar av L3, så ser man ju en "logg" när, vad o vem har gjort olika saker? Det behövs också här, om inte till 1.4 så till slutleveransen Svar från Ladok3-projektet: Delvis löst för Resultathantering 1.4. I vyn för attestering visas vem som klarmarkerat respektive rättande lärare. Ytterligare förbättringar görs i kommande utveckling.

10 10 L3SUPPORT-2008: Önskemål till Resultatleveransen Sortering på anonymiseringskod i rapporteringsvyn, när det är anonymiserad rapportering. Vid inrapportering av stora kurser är det helt ohållbart att inte ha sortering på anonym kod! Sortering på Resultatnoteringar i ”rapporteringsvyn”. Det verkar inte finnas någon sortering alls nu, och resultatnoteringarna dyker upp i slumpmässig ordning från gång till gång. Svar från Ladok3-projektet: Ingår i Resultathantering 1.4. Sortering på anonymiseringskod respektive alfanumerisk sortering av resultatnotering.

11 11 L3SUPPORT-2133: Dåligt formulerat felmeddelande En student med en gammal, icke aktuell avstängning skulle få ett resultat på en kurs. Den gamla avstängningen stoppade och ett mycket dåligt formulerat felmeddelande: ”Överträdelse av affärsregel. Det finns hinder för studenten.” Svar från Ladok3-projektet: Delvis löst för Resultathantering 1.4. En icke aktuell avstängning ska inte utgöra hinder.

12 12 L3SUPPORT-2048 samt 2140: Studenter från flera kursversioner anmälda till samma tentamen (aktivitetstillfälle) Om man har studenter från flera kursversioner som anmält sig till en tentamen så måste man rapportera resultatet i Nouveau. Ett exempel kan vara att man har en provuppsättning (version) som innehåller proven (modulerna) 1000 och 3000 och förra terminen hade man proven 1000 och 2000. Nu har man lagt upp en tentamen på provet 1000 och det är 26 studenter från den här terminen och 1 student från förra terminen som anmält sig och det stoppar rapporteringen i nya Ladok trots att provet är det samma. Svar från Ladok3-projektet: Hanteras delvis i resultatleverans 1.4. Rapportering och Attestering sker via respektive kurstillfälle. I slutleveransen ska det vara möjligt att hantera i en vy.

13 13 L3SUPPORT-2105: Skrivningspoäng, godkänn bokstäver, procenttecken, / (typ 35/50) Det finns önskemål om att kunna skriva in annat än siffror (och decimaler) i skrivningspoängen. I dagsläget används t.ex. även bokstäver, procenttecken och "/" (ex. 35/50). Även + och - hittar jag i LU:s databas. Svar från Ladok3-projektet: Hanteras ev i Resultathantering 1.4 annars i kommande utveckling, version D-I.

14 14 L3SUPPORT-2137 o 2135: Resultatnotering på flera kurstillfällen ….. hittade inget sätt där det gick att lägga till för samtliga fyra kurstillfällen på en gång. Det innebar att jag fick upprepa detta och lägga till åtta resultatnoteringar gånger fyra, alltså 32 stycken….. ……så fort jag väljer att se studenterna för flera kurstillfällen försvinner möjligheten att fylla i resultatnoteringar. Det går enbart att fylla i betyg för det momentet. Det medför att jag bara kan fylla i resultatnoteringar för ett kurstillfälle i taget, vilket är extra arbete eftersom min resultatlista är över samtliga kursdeltagare, med resultatlista (över samtliga studenter i bokstavsordning) vilken blir oanvändbar.

15 15 L3SUPPORT-2108: Kopiera resultatnotering till andra kurstillfällen Även om resultatnoteringarna gäller för ett visst kurstillfälle, så hade det underlättat enormt för användarna att kunna välja att kopiera från ett tidigare tillfälle. Svar från Ladok3-projektet: Viss förändring av resultatnoteringshanteringen är planerad för kommande version. Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

16 16 L3SUPPORT-2083: Saknar sammanställning av betygsfördelning inne i rapporteringsvyn Vi saknar en sammanställning inne i rapporteringsvyn, som visar antal U, G och VG som är satta. Det skulle underlätta när läraren ska kontrollera betygen innan klarmarkering. Svar från Ladok3-projektet: Vi tar med detta som ett förbättringsförslag, prioriteras efter version I

17 17 L3SUPPORT-2107: Notis vid avslag När man som attesterare avslår ett resultat vill man kunna skriva en kommentar till rapportören om varför man avslagit betyget. Svar från Ladok3-projektet: Översyn av ”avslagshanteringen” i kommande utveckling. Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

18 18 L3SUPPORT-2106: Ta tillbaka klarmarkerade resultat (före attest är utförd) Den som har klarmarkerat ett resultat ska kunna ta tillbaka detta ifall attesteraren ännu inte attesterat resultatet. Svar från Ladok3-projektet: Översyn av ”avslagshanteringen” i kommande utveckling. Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

19 19 L3SUPPORT-2132: Resultathantering Det vore bra om informationen om att det finns slutbetyg (den röda fyrkanten) på kursen även ligger i mina rapporteringar direkt på kursen så att man slipper öppna kursen för att se detta. Svar från Ladok3-projektet: Vi tar med detta som ett förbättringsförslag, prioriteras efter version I

20 20 L3SUPPORT-2049: Går inte att ta bort felaktigt inlagd användare Jag har lagt in en användare men råkade lägga in användarens mailadress istället för användar id under Användarnamn. Det går inte att ändra på och det går inte heller att ta bort användaren. Jag fick lägga upp en helt ny istället och nu ligger den gamla kvar. Jag har bytt namn på den till förnamn och efternamn "felaktigt inlagd". Önskemål att kunna ta bort användare och/eller ändra felaktigt inlagt användar id under Användarnamn. Svar från Ladok3-projektet: Finns som förbättringsåtgärd, prioriterad efter version I. Medför behov av kontroller i de fall det rör borttag av användare som har koppling till inlagda uppgifter.

21 21 L3SUPPORT-2131: Lägga till flera studenter med avvikande kurskod Om man har lagt in betyg för en hel klass på ett prov och har tex 4 studenter som tillhör en annan kurskod, eftersom kursens kod har förändrats, så får man antingen lägga in betyg på dem en och en, eller söka fram de kurstillfällen som dessa studenter har läst på. I värsta fall kan det alltså bli 5 olika listor för examinatorn att attestera. Vi skulle vilja kunna lägga till flera valfria personer på samma lista och slippa arbeta med en och en. Svar från Ladok3-projektet: Arbete är planerat för att via aktivitetstillfälle(tentamenstillfälle) kunna hantera flera kurser med ”gemensamma” moduler. Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

22 22 L3SUPPORT-2111: Påminnelsefunktion till attesterare Flera kursadministratörer har påpekat att det behövs en funktion som kan påminna examinatörerna/attestanterna att de ska attestera. Svar från Ladok3-projektet: Påminnelsefunktion är inte prioriterat inom version A-I. Tveksamt om det ligger inom projektet. Vi tar med detta till förbättringar –kan ha, version Y

23 23 L3SUPPORT-2103: Det bör gå mail till behörighets- administratör när användare gjort beställning Jag som administrerar behörigheter ska inte behöva gå in och se om någon beställt en behörighet varje dag utan borde få ett mail till mig (eller funktionsadress) när någon användare gjort en beställning. Sen är det upp till mig att bedöma om användaren ska få behörighet eller inte. Svar från Ladok3-projektet: Avisering i andra avseenden än studieadministrationen ligger inte inom ramen för projektet.

24 24 L3SUPPORT-2110: Aktivitetstillfällen ska sorteras kronologiskt inom varje modul Som det är nu verkar aktivitetstillfällena sorteras efter tentillf.idnr för den aktuella kursen. Sortera på tentillf.provdat istället. Svar från Ladok3-projektet: Arbete pågår med aktivitetstillfälle. Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

25 25 L3SUPPORT-2112: Systemet behöver komma ihåg hur många svar man vill ha Användarna vill att systemet kommer ihåg senaste val av hur många svar/poster som visas i listan. Som det är nu återställs det alltid till 25. Svar från Ladok3-projektet: Personliga inställningar är inte prioriterat inom version A-I. Vi tar med detta till förbättringar.

26 26 L3SUPPORT-2102: Students registreringsstatus Vi vill kunna se vilken registreringsstatus en student har på en kurs som hen ska få resultat på. Svar från Ladok3-projektet: Kan stå i konflikt med anonymisering. Avvaktar användbarhetstester och ytterligare återkoppling. För närvarande inte inom projektet.

27 27 L3SUPPORT-2255: Kurs syns inte under Mina rapporteringar I dagsläget finns en 12-veckorsregel för vad som visas under "Mina rapporteringar" som går på kursens slutdatum, vilken inte får ligga längre tillbaka i tiden än 12 veckor. Önskvärt vore om regeln kunde utökas så att även kurser där man nyligen lagts till som rapportör syns under "Mina rapporteringar", för jag tycker att om man precis har lagt till en lärare som rapportör så bör denne se rapporteringen under ”Mina rapporteringar” även om kursens slutdatum är gammalt. Det blir svårt för läraren att förstå att ibland syns dom där och ibland inte. Svar från Ladok3-projektet: Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

28 28 L3SUPPORT-2101: Dropdown-listan för organisation behöver vara bredare Vi har haft problem med att dropdown-listan för organisation är så smal att det är svårt att se benämningen. Svar från Ladok3-projektet: Vi tar med oss synpunkten i kommande arbete, version C-I.

29 29

30 30 Resultathantering Rättningsleverans 1.4 driftsätts månadsskiftet februari/mars Produktionsmiljön uppgraderas och alla lärosäten berörs samtidigt

31 31 Utvecklingsfaser NyA CSN 1-2 mindre Proof Of Concept 1 medel Resten 2015 20162017 Utvecklingsfas 1Utvecklingsfas 2 2018 2016 Q3-Q41-2 mindre lärosäten 2017 Q1 1 medelstort lärosäte Q3-Q4 15-20 lärosäten 2018 Q1-Q2 resterande lärosäten

32 Användargränssnittet och -tester

33 33 Användargränssnittet och -tester Vi har gjort om i gränssnittet utifrån decembers användartester Återtester tillsammans med ny avancerad funktionalitet under februari Mer individuella tester under våren istället för användarträffar p g a mer avancerade funktioner

34 Övriga frågor

35 35


Ladda ner ppt "Ö PPEN FRÅGESTUND Den 27 januari 2016. 2 Dagens agenda Resultatleveransen 1.4 Utvecklingsfaser Användargränssnitt Övriga frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser