Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Brandskyddsföreningen 1. 2016-09-24 ”Skydda ditt hem-branden tar allt Ansvar för fastighetsägare - Cirka 120 personer dör varje år i bostadsbränder -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Brandskyddsföreningen 1. 2016-09-24 ”Skydda ditt hem-branden tar allt Ansvar för fastighetsägare - Cirka 120 personer dör varje år i bostadsbränder -"— Presentationens avskrift:

1 © Brandskyddsföreningen 1. 2016-09-24 ”Skydda ditt hem-branden tar allt Ansvar för fastighetsägare - Cirka 120 personer dör varje år i bostadsbränder -

2 © Brandskyddsföreningen 2. 2016-09-24 Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. I skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand. Vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand. Vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Lagen om skydd mot olyckor

3 © Brandskyddsföreningen 3. 2016-09-24 Vad innebär ansvar? Se till att byggnaden har brandvarnare (gärna nätanslutna). Underhålla byggnadens brandskydd. Informera de boende (om regler, samlingsplats osv). Arbeta med det systematiska brandskyddet (ägaren).

4 © Brandskyddsföreningen 4. 2016-09-24 Systematiskt brandskyddsarbete Ett helhetsgrepp om brandskyddet och systematiskt arbeta med att förebygga och minska konsekvenser vid brand. Ej svårt: Viktigast att utarbeta en ansvarsfördelning Skapa rutiner/tydliga regler. Både ägare och användare av en byggnad ska ta ansvar. Vem gör vad och när? Dokumentera!

5 © Brandskyddsföreningen 5. 2016-09-24 Information Viktigt med information till de boende: Anslag i trapphuset Hyresgästmöten Hyresavtal Informationsblad Påminnelser vid t.ex. adventstider om ljus, byta batterier i brandvarnare m.m.

6 © Brandskyddsföreningen 6. 2016-09-24 Brandskydd i flerbostadshus Brandvarnare (minst 1 per 60 kvm) Släckutrustning (6 kg pulver) Utrymningsvägar (se till att de fungerar och hålls fria från skräp, barnvagnar, cyklar och annat). Utrymningsskyltar och nödbelysning Brandbegränsningar

7 © Brandskyddsföreningen 7. 2016-09-24 Brandfarliga varor Vissa ämnen är så brandfarliga att det finns särskilda bestämmelser för hur de får hanteras och förvaras. Ex. gasol, acetylen, T-Röd,bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel, eldningsolja. Uppdatera er vad som gäller. I vinds- och källarförråd får ingen förvaring ske.

8 © Brandskyddsföreningen 8. 2016-09-24 Anlagd brand Anlagd brand är en av de vanligaste orsaker till brand. Håll gångar på vind och källare samt trapphus fria från brännbart material. Håll dörrar till vind, källare och andra förvaringsutrymmen låsta. Inga fasta papperskorgar invid brännbar vägg. Sopkärl minst 2 meter från brännbar fasad. Container placeras minst 6 meter från husfasad. Håll undan klotter och fungerande, ordentlig belysning.

9 © Brandskyddsföreningen 9. 2016-09-24 Kontrollrutiner En slags checklista för att kontrollera brandsäkerhet och brandredskap. Exempel: Utrymningsvägar Brandcellsgräns Ordning och reda Brandgasventilation (Rökluckor, fönster i trapphus) Brandvarnare


Ladda ner ppt "© Brandskyddsföreningen 1. 2016-09-24 ”Skydda ditt hem-branden tar allt Ansvar för fastighetsägare - Cirka 120 personer dör varje år i bostadsbränder -"

Liknande presentationer


Google-annonser