Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jorden just nu. Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jorden just nu. Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring,"— Presentationens avskrift:

1 Jorden just nu

2 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion, Sluttningsprocesser Rinnande vatten transporterar sand och lera till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

3 Jordskorpans kemiska sammansättning Livets kemiska sammansättning

4 6330 km

5

6 De stora kontinentalplattorna

7

8 Den geologiska tidsskalan Sveriges urberg Öland Gotland Svenska fjällkedjan Skånes kalksten

9

10

11 Pangea = Allt Land

12

13

14

15 Pangea ultima ?

16

17

18 En spekulativ skiss av hur delar av Sverige och angränsande delar av Finland (den Sveco-fenniska berggrundsprovinsen) kan ha sett ut för ca 1900 miljoner år sedan (från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

19 Blockdiagram över mellansverige för ca 1800 miljoner år sedan, med bildningen av den äldsta delen av det Transskandinaviska granit-porfyr-bältet längs en zon med uttänjning av jordskorpan tvärs igenom Sverige, och bildning av andra graniter längre österut inom den Svecofenniska provinsen i ett område där jordskorpan pressades ihop (från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

20 Den Skandinaviska fjällkedjans bildning, från slutet av Prekambrium (överst) via tidig Kambrium och Ordovicium till Silur-Devon (nederst) (Från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

21

22 MAGMATISKA BERGARTER (Igneous rocks), bildade genom kristallisation från en het bergartssmälta (magma), antingen på djupet i jordskorpan (intrusiva bergarter) eller ur en lava som runnit ut på jordytan (eruptiva / vulkaniska bergarter). Exempel: granit, gabbro, diabas, porfyr, basalt. SEDIMENTÄRA BERGARTER, bildade genom avsättning och cementering av lösa sediment, vanligen på havsbottnen. Exempel: sandsten, lerskiffer, kalksten. METAMORFA BERGARTER, bildade genom omvandling och omkristallisation av sedimentära eller magmatiska bergarter vid höga tryck och temperaturer nere i jordskorpan. Exempel: gnejs, amfibolit, glimmerskiffer, kvartsit, marmor. Bergartscykeln

23 Mineral : Kemiska föreningar eller grundämnen som utgör beståndsdelar i bergarter, tex. Kvarts SiO 2, Fältspat (Röd eller vit), Glimmer, Mica (Svart, Biotit eller vit, Muskovit), Järnmalm (Hematit och Magnetit) Bergarter: Sedimentära: Kalksten(Limestone), Sandsten, Lerskiffer(Shale), Alunskiffer Metamorfa: Marmor(Marble), Kvartsit, Glimmerskiffer(Slate or Schist), Gnejs Magmatiska/Eruptiva (Igneous): Basalt (ytbergart, Extrusive), Diabas (gångbergart, Intrusive) Granit (djupbergart)

24 Kontinentaldrift : Jordens stora kontinentalplattor

25 Tektonik och kontinentalplattgränser (Plate boundaries) Transforma (sidledes förskjutning), Divergenta (från varandra), Konvergenta (mot varandra), Mantle flow Convection

26 Konvektionsströmmar i manteln som får sin energi från radioaktivt sönderfall i jordens heta kärna

27 Global Vulkanisk Aktivitet

28 Stratovulkaner Bildas av lager av felsisk magma och tephra (vulkanaska) Förekommer längs subduktions- plattgränser Magman är i allmänhet mycket viskös och har ett högt gasinnehåll Våldsamma explosioner, kastar ut enorma mängder vulkanaska och heta gaser. Brant vulkanisk kon p.g.a. högviskös magma.

29

30 Sköldvulkaner Formed over a hot plume of mantle magma. Composed of mafic magma which is thin and runny and flows easily. Characterized by gentle slopes and broadly rounded domes.

31 Hot spots under oceaniska plattor: Hawaii

32 Diastrophism : Faulting (Förkastningar) Skapar Förkastningsbranter – tex. Branten vid söder Mälarstrand, Horstar – tex. Skånes åsar, Gravsänkor (Grabens) – tex Vättern och överskjutande skollor (Nappes) – Svenska fjällkedjan

33 Diastrophism : Folding (Veckning) och Overturning/thrusting (Överskjutning)

34

35

36 Sill Eruptiva djupbergarter Eruptiva ytbergarter – Extrusive igneous rocks Gångbergarter – Intrusive igneous rocks t.ex Diabas

37 Hot spots : ex Hawaii och Yellowstone national park

38

39


Ladda ner ppt "Jorden just nu. Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring,"

Liknande presentationer


Google-annonser