Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsutredning på allergimottagningen Anamnes Specifikt IgE Hudtest: Pricktest Intracutantest Provokation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsutredning på allergimottagningen Anamnes Specifikt IgE Hudtest: Pricktest Intracutantest Provokation."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsutredning på allergimottagningen Anamnes Specifikt IgE Hudtest: Pricktest Intracutantest Provokation

2 Penicillin Specifikt IgE mot PcV och PcG DAP-test ( Determinanter för allergi mot penicillin). Först pricktest och därefter intracutantest Ev provokation. Starta med 1/100 till 1/10 av ordinarie dos. Ny dos efter 30 min. Obs en timme efter per oral dos.

3 Patientinformation Testen visar inga tecken på snabballergisk reaktion och penicillin kan användas. Senreaktioner av annan natur kan inte med tester uteslutas.

4 Ibland kan provokation med alternativt preparat vara aktuellt

5 Patientfall Man 33 år. Ryggmärgsbråck. Shunt. Kronisk osteomyelit. Svårläkta sår. Fått ett flertal antibiotikabehandlingar Sensibiliserad för latex

6 Varning och observanda Latex Heracillin – psykiska biverkningar Cefotaxim – stickningar runt mun Meronem – vid två tillfällen stickningar, klåda Pip/Taz – urticaria efter 15 min Mycket angeläget att våga ge Betalaktamantibiotika

7 Lab Specifikt IgE mot PcV, PcG, Amoxicilloyl,Ampicilloyl och Cefaklor negativt

8 Tester Pricktest mot penicillinkomponenter ( PPL, MDM ), amimoxlösning och cefotaxim injektionsvätska negativ Intracutantest mot PPL och MDM så kallad DAP-test negativ Slutsats ingen snabballergisk reaktion mot PcV eller PcG föreligger

9 Provokation 1 Amimox 50 mg, en halvtimme senare 500 mg. Obs minst en timme efteråt Anafylaxiberedskap Ingen reaktion

10 Provokation 2 Cefotaxim iv. Gavs i tre steg med halvtimmes intervall. Sammanlagt 1,02 g. Obs en timme efteråt. Ingen reaktion

11 Provokation 3 Avvaktar. Vid behov provokation Meronem. Pip/Taz gav objektivt urticaria – i nuläget ej aktuellt med provokation Patienten har fungerande behandling med Rimactan och Ciprofloxacin Det finns nu Betalaktamantibiotika man vågar ge

12 ACE-hämmare Kontraindicerat vid angioödem Ska alltid sättas ut även om patienten använt det länge

13 Lokalanestetika Överkänslighet mycket ovanligt Oftast vasovagala rektioner Tandläkarremisser Kan behövas provokation för att man ska våga ge igen. Vi gör intracutantest och subcutan testdos.

14 NSAID Urticaria, angioödem, rhinit Provokation mot ASA eller aktuellt preparat, ej vid allvarliga symptom. OBS pat med svår astma och näspolypos. Kan tåla COX2-hämmare

15 Röntgenkontrast Mindre risk med nyare kontrastmedel Hudtest och provokation Överväg annan metod Premedicinering enligt röntgens riktlinjer


Ladda ner ppt "Läkemedelsutredning på allergimottagningen Anamnes Specifikt IgE Hudtest: Pricktest Intracutantest Provokation."

Liknande presentationer


Google-annonser