Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R EDOVISNINGS AFFISCH V ETENSKAPLIG POSTER. A FFISCHEN Affischen är en sammanfattning av en kurs eller projekt för att väcka intresse och ge en snabb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R EDOVISNINGS AFFISCH V ETENSKAPLIG POSTER. A FFISCHEN Affischen är en sammanfattning av en kurs eller projekt för att väcka intresse och ge en snabb."— Presentationens avskrift:

1 R EDOVISNINGS AFFISCH V ETENSKAPLIG POSTER

2 A FFISCHEN Affischen är en sammanfattning av en kurs eller projekt för att väcka intresse och ge en snabb överblick; en slags annons. Till skillnad från en skriven rapport behöver man inte inkludera detaljer, utan kan fokusera på att göra postern så intressant som möjligt. Gör den inbjudande att läsa! Ha ett tydligt budskap! Överskatta inte läsarens intresse. I genomsnitt tittar man på en poster i en minut.

3 FORMAT Posterns format kan variera beroende på vilka ställ eller skärmar som används där den ska visas. Kolla upp vilka mått som gäller innan du börjar formge din poster och ställ in dessa mått i ditt dokument. Får man själv välja kan en liggande poster vara att föredra framför stående eftersom man då har mer text i ögonhöjd.

4 LAYOUT En layout som sticker ut bland alla andra lockar till sig betraktare. Nyttja gärna kontraster i form, färg och storlek. Våga ta ut svängarna så att just din poster blir unik och läst! Placera text och bild på postern så att de bildar ett logiskt flöde som är lätt för ögat att följa. Det ska inte vara minsta tvekan om vad som hör ihop, var man ska börja läsa och var fortsättningen finns. En förvirrad läsare tappar lätt intresset. Stärk ditt budskap genom att låta bild och text komplettera varandra.

5 RUBRIK Rubriken bör vara enkel, lättläst och helst inte längre än en rad. Är rubriken för lång går det oftast att dela upp den i en kortare rubrik följd av en underrubrik. Använd versaler om rubriken är en rad och gemener om rubriken är två rader. Om din poster skall vara på en vägg i ett större sammanhang bör bokstäverna i rubriken vara 4– 5 cm höga (ca 170 punkter) för att vara läslig på långt avstånd.

6 TEXTEN Det första stycket efter rubrik och författare bör vara sammanfattningen. På stor affisch bör textstorleken vara ca 1 cm (ca 36 punkter), vilket är läsbart på två meters håll. Texten bör delas upp i stycken med ca fem rader och 40–50 bokstäver per rad. Använd tydliga mellanrubriker Texten kan med fördel vara vänsterställd för att slippa stora ordmellanrum. Undvik förkortningar Textens funktion ska så långt som möjligt bara vara som ett komplement till bilderna. Ha inte för mycket text utan tänk på att det ska kännas luftigt och inbjudande att läsa. Undvik text på bild, särskilt brödtext. Den blir svårläst om bilden är brokig och ger en sämre läsbarhet.

7 T ABELLER OCH DIAGRAM Använd beskrivande överskrifter på tabeller och diagram. All text i tabeller och diagram bör vara horisontell. Använd cirkel diagram exempelvis

8 BILDER En bild säger mer än tusen ord och kan med stor fördel ersätta en lång förklarande text. Använd bilder av hög kvalitet. Det krävs tillstånd från fotografen för att publicera bilder, och fotografens namn ska anges. Titta på reglerna för Creative Commons innan du publicerar något offentligt. Ta hänsyn till bildriktningen. Se till att personer inte ”tittar ut” ur postern. Läs mer om bilder och bildrättigheter på https://internt.slu.se/bild

9 FÄRGER Använd gärna färg. Starka färger kan framhäva postern men tänk på att för mycket färg också kan leda till att foton inte syns så bra. Hög kontrast mellan text och bakgrund är bra och ökar läsbarheten.

10 AVSÄNDARE Ange en tydlig avsändare. Författarnamn, gärna med porträttbild, var du går i skola eller arbetar eller vem du representerar. Glöm inte kontaktuppgifter och hänvisa gärna till var läsaren kan hitta mer information, t ex på webben. Visitkort eller QR-koder kan vara ett bra komplement.

11 SE HELHETEN I INFORMATIONEN Postern ska kunna stå för sig själv, likväl användas som komplement/sammanfattning när författaren ska göra sin presentation. Komplettera gärna med visitkort, foldrar med mera. Ett varmt tack till för materialet.


Ladda ner ppt "R EDOVISNINGS AFFISCH V ETENSKAPLIG POSTER. A FFISCHEN Affischen är en sammanfattning av en kurs eller projekt för att väcka intresse och ge en snabb."

Liknande presentationer


Google-annonser