Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilisering av en innovationsmiljö SKB:s laboratorier och tillväxt i regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilisering av en innovationsmiljö SKB:s laboratorier och tillväxt i regionen."— Presentationens avskrift:

1 Mobilisering av en innovationsmiljö SKB:s laboratorier och tillväxt i regionen

2 FORSKNING OCH NYTTIGGÖRANDE ”Resultaten visar att excellent forskning och nyttiggörande i framtiden måste gå ännu mer hand i hand för att klara de samhälls­utmaningar som politiken sätter högt på den kommande dagordningen” Tillväxtanalys, Rapport 2015:09

3 INNOVATION ”Med innovation menar vi att kunskap omsätts till nya värden. Det handlar om att utveckla produkter, tjänster och organisationer i såväl privat som offentlig verksamhet.” IVA, Innovationskraft

4 Test A Test C Test E Test B Test D

5 Vad är en innovationsmiljö? (Enl. Kontigo/Vinnväxt) Utvecklar ett ”etablerat” regionalt styrkeområde (industriellt och kunskapsmässigt) Äspö och SKB:s laboratorier är ett unikt styrkeområde, och samtidigt väldigt smalt och specialiserat. Kunskapsinnehållet är mycket högt men begränsat till en plats och i princip ett fåtal regionala aktörer. Stöd till kunskapsbaserad innovation för ökad konkurrenskraft Inget väl utvecklat system för att omforma kunskapen till innovation. Något som projektet syftar till att utreda och systematisera. Gemensam vision/strategisk idé anger inriktning Behöver formuleras gemensamt region/kommun-SKB

6 Aktivt näringsliv Återstår mycket arbete – främst nationellt och internationellt. Bred Triple Helix-samverkan driver utvecklingen Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Regionalt ledarskap ger stöd och legitimitet Vårt gemensamma projekt ger möjlighet att utveckla och stärka det regionala ledarskapet – kräver samsyn. Geografisk närhet Äspötunnelns intressenter finns spridda i hela landet och internationellt. Platsen inte vald utifrån kunskapsmiljön utan geologiska förutsättningar. Internationella och nationella kopplingar och position Finns redan etablerade nätverk. Utmaning att stärka triple helix.

7 Vad är ett kluster? ”Kluster är geografiska koncentrationer av sammanlänkade företag, specialiserade leverantörer, tjänsteföretag, företag i likartade näringsgrenar och tillhörande institutioner inom vissa områden där man konkurrerar men också samarbetar” Michael Porter, 1998

8 Några exempel Vinnväxtmiljöer: http://paperprovince.com/ http://www.processum.se/sv/spprocessum/fou/framtidens-bioraffinaderi http://robotdalen.se/ http://www.livsmedelsakademin.se/ http://smarttextiles.se/ http://urbanmagma.se Grenoble Innovation Campus. http://www.giant-grenoble.org/ Hagerbach test- och forskningstunnel: http://hagerbach.ch/ Sanford Research Facility http://sanfordlab.org/

9


Ladda ner ppt "Mobilisering av en innovationsmiljö SKB:s laboratorier och tillväxt i regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser