Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN Informationsdagen den 4 juni 2015 Ladok3-projektet, Katja Taavo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN Informationsdagen den 4 juni 2015 Ladok3-projektet, Katja Taavo."— Presentationens avskrift:

1 U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN Informationsdagen den 4 juni 2015 Ladok3-projektet, Katja Taavo

2 2 UPPFÖLJNING - ALLMÄNT Nytt gränssnitt Nya behörighetsprofiler (exempelprofiler) Ny startsida - val av rapport - lista över sparade rapportutsökningar (parametrar) Omfattar alla typer av utbildningsformer

3 3 UPPFÖLJNING - RAPPORTER Innehåller rapporterna Helårsprestationer Helårsstudenter Studiedeltagande-registrering Helårsekvivalenter-aktivitet Studiedeltagande-aktivitet Studietid Utfärdad examina

4 4 UPPFÖLJNING - RAPPORTER Genomströmning kurspaketeringstillfälle Genomströmning kurstillfälle

5 5 GENERELLT FÖR RAPPORTUTSÖKNING Uttagsdatum Utsökningsintervall - datum - period Rapportparametrar (skiljer sig mellan rapporterna) - begränsa utsökningen - gruppera resultatet Upp till sex grupperingsnivåer

6 6 GENERELLT FÖR RAPPORTRESULTATET Resultatet visas aggregerat och inte på individnivå. Summan av resultatet redovisas alltid fördelat på Kvinnor och Män (dock ej genomströmningsrapporterna). Beroende på vilka rapportparametrar man valt att begränsa respektive gruppera utsökningen på, så utgör resultatets summa antingen antal träffar eller antal unika individer. Beroende på vilka rapportparametrar man valt att gruppera sin utsökning på kan man i rapportresultatet få tomma rader med värden

7 7 GENERELLT FÖR RAPPORTRESULTATET Utskrifter och export. Pappersutskrift Export till Excel (.csv-fil) Exportera underlaget till Excel (.csv-fil) Särskild behörighet.

8 8 HELÅRSPRESTATIONER - HELÅRSSTUDENTER Antal HPR respektive HST Exempel på parametrar att begränsa på - utbildningsområde, - finansieringsform, - kurspaketering, - fristående kurser (endast begränsa) - studieavgiftsbetalning, - utbytesalternativ och land - kurs (endast gruppera) - kurstillfälle (endast gruppera)

9 9 STUDIEDELTAGANDE - REGISTRERING Antal unika individer eller antal träffar beroende på valda parametrar (begränsa och/eller gruppera). Exempel på rapportparametrar Kurspaketering Utbytesalternativ och Land Kurs och Kurstillfälle (endast gruppera) Fristående kurser (endast begränsa) Registreringstyp Nybörjare på kurspaketering resp på senare del Studieavgiftsbetalning

10 10 HELÅRSEKVIVALENTER - AKTIVITET Antal helårsekvivalenter. Exempel på rapportparametrar: -Organisationsenhet -Studiefinansiering -Kurspaketering (ämne på forskarnivå) -Kalenderår/Kalenderhalvår (endast gruppera Baseras på studenternas inrapporterade studieaktivitet

11 11 STUDIEDELTAGANDE - AKTIVITET Antal unika individer eller antal träffar beroende på valda parametrar (begränsa och/eller gruppera). Exempel: Kurspaketering Studieaktivitet (0-100%) Nybörjare på lärosäte respektive på senare del Nyantagna Studiefinansiering Baseras på studenternas inrapporterade studieaktivitet

12 12 STUDIETID Netto- och bruttostudietid för utfärdade examina. Medel- och medianvärde samt antal unika individer. Exempel på rapportparametrar: Kurspaketering (ämne på forskarnivå) Examenstyp Kalenderår/Kalenderhalvår (endast gruppera) Baseras på studenternas inrapporterade studieaktivitet.

13 13 UTFÄRDADE EXAMINA Antal utfärdade examina. Exempel på rapportparametrar: Examenskategori Examenstyp Kurspaketering (t.ex. program eller ämne på forskarnivå) Kalenderår/Kalenderhalvår (endast gruppera)

14 14 GENOMSTRÖMNING KURSPAKETERINGSTILLFÄLLE Uppföljning av studenter genom ett eller flera kurspaketeringstillfällen. Innehåller förutom antal förväntade deltagare även uppgift om -antal registrerade, -antal antagna till senare del, -antal studieuppehåll, -antal studieavbrott samt -antal utfärdade examina. Uppgifterna redovisas per period, från kurspaketeringstillfällets start t.o.m. datumet för rapportuttaget.

15 15 GENOMSTRÖMNING KURSTILLFÄLLE Uppföljning av studenters resultat på ett eller flera kurstillfällen. Innehåller förutom antal förväntade deltagare även uppgift om -antal registrerade, -antal omregistrerade, -antal studenter som har minst en avklarad modul, -antal studenter som saknar avklarade moduler men som har underkänt resultat på modul, -antal studenter som saknar resultat, -antal studieavbrott samt -antal studenter som klarat av kursen med godkänt resultat. Uppgifterna redovisas per period, från kurspaketeringstillfällets start t.o.m. datumet för rapportuttaget.


Ladda ner ppt "U PPFÖLJNINGSLEVERANSEN Informationsdagen den 4 juni 2015 Ladok3-projektet, Katja Taavo."

Liknande presentationer


Google-annonser