Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Controllerfunktionen Planeringsavdelningen. © Controllerfunktionen Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Controllerfunktionen Planeringsavdelningen. © Controllerfunktionen Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans."— Presentationens avskrift:

1 © Controllerfunktionen Planeringsavdelningen

2 © Controllerfunktionen Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Planeringsavdelningen

3 © Controllerfunktionen Organisation

4 © Controllerfunktionen SLU i Sverige Fyra fakulteter Fakulteten för skogsvetenskap Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakulteten för landskaps- planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Huvudorter är Umeå, Uppsala, Skara och Alnarp Planeringsavdelningen

5 © Controllerfunktionen Fakta Anställda: 3 192 Doktorander: 830 Studenter: 5 700 Utbildningsprogram: 20 Kurser: 450 Omsättning: 2 209 Mkr Planeringsavdelningen

6 © Controllerfunktionen JAN FEB MARS APRIL JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC Regleringsbrev Budgetproposition Vårproposition Uppföljning Kvartal 3 Uppföljning Kvartal 1 Delårsrapport Budgetunderlag Årsredovisning MAJ Anslags- fördelning Uppföljning Kvartal 4 Uppföljning Kvartal 2 Planeringsprocessen Styrelse möte Styrelse möte Styrelse möte Styrelse möte Styrelse möte Styrelse möte Budget Budget- direktiv

7 © Controllerfunktionen Vad är VP/VB? Kommunikationsverktyg PlaneringUppföljning Verksamhetsplan med uppdrag och mål Budgetverktyg Budgetkommentar Policys och andra styr- dokument Verksamhetsberättelse Bokslutskommentar Rapporter Nyckeltal Miljöledning Jämställdhetsplan Kompetensförsörjning mm

8 © Controllerfunktionen ? Kurs- katalog Lokaler Landlord Student Ladok Budget Personal Ansti Bibl Publ Överföring av Data Tvättning Datainformation Verksamhetsinformation Budge t VP Analys verktyg SLU webb Samhället Inmatning Uppföljning VB och bokslut VP och budget Data Lager Nyckeltal Ekonomi Agresso

9 © Controllerfunktionen Här är inloggningen och då med en hög behörighet kan man gå in med olika roller

10 © Controllerfunktionen Olika rapporter till olika användare För experter att Komma åt hatten För institutioner att Komma åt webbhatt

11 © Controllerfunktionen Här kan experterna klicka sig ner och komma åt olika hat-filer från olika system samt om man klickar på hatten i mitten kan man komma åt kombinerade hattar

12 © Controllerfunktionen Denna sida är till institutionerna där de kan komma åt rapporter från flera olika system

13 © Controllerfunktionen Exempel på hat-rapport från ladok

14 © Controllerfunktionen

15 Fast standardrapport för bokslut. Denna rapport går ej att drilla ned till data på konto nivå.

16 © Controllerfunktionen

17 Hattrapport där driftskostnaderna eller köpta tjänster vikts ut för analys

18 © Controllerfunktionen Institutionensbudget och alla underliggande delbudgetar

19 © Controllerfunktionen Klickar man på inst budget kommer man till denna rapport.Här kan man se budget mot utfall genom att välja vilket kvartal man vill se Klickar man på en post får man se vad som ingår (se näst bild)

20 © Controllerfunktionen

21 På budget sidan kan man klicka på denna knapp så får man se budgetkommentaren

22 © Controllerfunktionen Klickar man på knappen budgeterad personal får man se vilka som är budgeterade i hela budgeten. Då kan man granska att ingen ligger dubbelbudgeterad

23 © Controllerfunktionen Klickar man på en post på denna sida kommer man till de data som bygger upp posten exempel internationella samarbeten eller publikationer

24 © Controllerfunktionen

25

26 Exempel på en verksamhetsplan där fakulteten lägger ut sina uppdrag och institutionen sedan lägger in sina egna mål

27 © Controllerfunktionen I verksamhetsplanen finns länk till SLU-kurs vilket är vårt kursplaneringssystem (kurskatalog) Klickar man sen på en kurs i listan nedan kommer man vidare

28 © Controllerfunktionen Här är SLU-kurs med alla uppgifter som finns i kurskatalogen och i kursplaneringen, om en kurs.

29 © Controllerfunktionen Verksamhetsplan för forskningen dvs i detta fall uppdragen från fakulteten, inst har inte lagt in några egna mål.

30 © Controllerfunktionen Exempel på verksamhetsberättelse där ”uppdragen i klartext” är hämtade från tidigare upprättad verksamhetsplan av institutionen


Ladda ner ppt "© Controllerfunktionen Planeringsavdelningen. © Controllerfunktionen Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans."

Liknande presentationer


Google-annonser