Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Storstockholms huvudvattenledningsnät Åsa Snith Stockholm Vatten Ledningsnät/Utredning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Storstockholms huvudvattenledningsnät Åsa Snith Stockholm Vatten Ledningsnät/Utredning."— Presentationens avskrift:

1 Storstockholms huvudvattenledningsnät Åsa Snith Stockholm Vatten Ledningsnät/Utredning

2 Storstockholms huvudvattenledningsnät - Erforderliga åtgärder för att klara distributionen då dricksvattenproducent/er drabbas av kris/allvarlig händelse Arbetsgrupp: Åsa Snith, Stockholm Vatten Projektledare Mulatu Debebe, Stockholm Vatten Dan Jacobsson, Norrvatten Ulf Warrén, Norrvatten Krister Törneke, Tyréns AB

3 Bakgrund Vattenförsörjningen i Storstockholm baseras i huvudsak på 3 vattenverk med Mälaren som gemensam vattentäkt. 1,7 miljoner människor försörjs med 630 000 m 3 dricksvatten/dag Två kopplingspunkter har byggts mellan Stockholm Vattens och Norrvattens ledningsnät –Lunda och Rissne, med hjälp av bidrag från KBM I kopplingspunkterna kan dricksvatten överföras i båda riktningarna

4 Syfte med studien Studera hur dricksvatten ska distribueras till de berörda kommunerna vid allvarliga störningar i vattenverken eller distributionssystemet Beskriva olika händelsescenarier Ta fram driftstrategier för de olika scenarierna

5 Projektets genomförande –olika förutsättningar Stockholm Vatten: - har beräkningsmodell för huvudledningsnätet >300 mm - verifierad med uppmätta värden på flöden och nivåer Norrvatten: - har beräkningsmodell för sitt ledningsnät - ej verifierad med mätvärden - Beräkningarna kompletterade med en övergripande vattenbalansstudie. ▪ Ledningsnäten har studerats var för sig ▪ Randvillkor har delgivits varandra i kopplingspunkterna ▪ Sektionering har tagits fram för resp ledningsnät

6 Scenarier 1.Görvälnverket ur drift 2.Lovöverket ur drift 3.Norsborgsverket ur drift 4.Lovö- och Görvälnverket ur drift 5.Östra Mälaren utslagen som vattentäkt 6.Förorening i huvudvattenledningsnätet 7.Driftavbrott i någon av Stockholm Vattens huvudledningar 8.Driftavbrott i någon av Norrvattens huvudledningar

7 Prioritering av kunder De högst prioriterade kunderna i det gemensamma systemet: Danderyds sjukhus Karolinska universitetssjukhuset Södersjukhuset Huddinge sjukhus

8 Konsekvenser för de högst prioriterade kunderna Driftstrategier utformade så att de allra högst prioriterade kunderna kan få vatten i flera av de svåra scenarierna Danderyds sjh kommer att drabbas av vattenbrist vid långvarigt leveransavbrott från både Görvälnverket och Lovöverket. Uppstår efter 4 dygn Vattenbrist hos Danderyds sjh även när östra Mälaren är helt utslagen som vattentäkt Karolinska, Södersjukhuset och Huddinge sjukhus kan få vatten en längre tid från Bornsjön och Tullinge vattentäkt.

9 Slutsatser -behov av åtgärder Stockholm Vattens huvudledningsnät:  Dubblering av ledning från Albysjön till Långsjö  Dubblering av ledning från Talldalsvägen till Grantorps tryckstegringsstation i Huddinge  Utreda intern tryckstegring i Stockholm Vattens huvudledningsnät

10 Slutsatser –behov av åtgärder Norrvattens huvudledningsnät:  Ny huvudvattenledning från Vallentuna till Åkersberga  Avstängningsventiler i strategiska lägen för sektionering och styrning  Utredning om riktlinjer för när Norrvattens reservvattenverk ska tas i bruk  Utredning gjord efter denna om reserv- vattenförsörjning i nordvästra Storstockholm –fler investeringsbehov kan finnas


Ladda ner ppt "Storstockholms huvudvattenledningsnät Åsa Snith Stockholm Vatten Ledningsnät/Utredning."

Liknande presentationer


Google-annonser