Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Department of Economic History Christopher Lagerqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Department of Economic History Christopher Lagerqvist."— Presentationens avskrift:

1 Department of Economic History Christopher Lagerqvist

2 © Christopher Lagerqvist, Oxford 2003. The Faculty of Modern HistoryNuffield College

3 The Faculty of Modern HistoryNuffield College Utbildningens särart i Oxford och Cambridge eller Vad anses vara akademisk excellens i Historia vid University of Oxford?

4 The Faculty of Modern History Disposition A: Inledning Vad är University of Oxford? Historik och tradition Organisation och ekonomi B: Utbildningens innehåll Antagningssystem Undervisningens praktik Undervisningens kvalitet Livet efter examen C: Forskningsutblick Kommande forskning Sir Christopher Wren Hard working students

5 The Faculty of Modern History A: Inledning

6 The Faculty of Modern History Vad är University of Oxford? Världens mest berömda universitet Akademisk excellens: “Tradition of intellectual activity advancing the frontiers of knowledge” Ett av världens äldsta universitet Akademiska traditioner och ceremonier Internationell atmosfär Politiskt inflytande och politiska kontakter Rodd på Themsen och “punting” Romantiska parker och trädgårdar Magnifika byggnader och ärorik arkitektur Lewis Carrolls “Alice in Wonderland” J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis och Harry Potter

7 Oxonians Past and Present University of Oxford har producerat talangfulla människor inom samtliga fakulteter. Bland dessa utmärks 5 kungar, 46 Nobelpris- tagare, 25 brittiska premiärministrar, 9 nuvarande innehavare av The Order of Merit samt 3 helgon, 85 ärkebiskoppar och 18 kardi- naler. Några få “Oxonians” återges härmed. 1584John Donne, poet1608Thomas Hobbes, filosof 1647Sir Christopher Wren, arkitekt1650John Locke, filosof 1654Robert Boyle, naturvetare1720Jonathan Swift, författare 1744Adam Smith, politisk ekonom1828William Gladstone, brittisk 1873Cecil Rhodes, statsman and filantrop premiärminister 1874Oscar Wilde, författare1914T S Eliot, poet 1938Indira Gandhi, indisk premiärminister1943Baroness Margaret Thatcher, 1968 Bill Clinton, USA:s president brittisk premiärminister 1972The Rt Hon Tony Blair, brittisk1973Tim Berners Lee, uppfinnaren av premiärministerWorld Wide Web 1975Rowan Atkinson, komiker1983Naruhito, Kronprins av Japan

8 Oxonian Award-winners 46 Nobel Laureates, 1921-2001 6 Balzan Prize, 1985-2000 3 Fields Medals for Mathematics, 1966-1986 4 The Rolf Schock Prizes, 1993-1999 76 Fellows of the Royal Society. 105 Fellows of the British Academy. 101 Emeritus and Honorary College Fellows are Fellows of the Royal Society. 142 Emeritus and Honorary College Fellows are Fellows of the British Academy.

9 The Faculty of Modern History Historik och tradition Grundades år 1096 (1206) Utvecklades snabbt från 1167 och framåt, då Henry II förbjöd engelska studenter att studera i Paris University College (1249), Balliol College (1263-8), och Merton College (1264) Redan under 1300-talet fick Oxford ryktet om sig att vara det främsta universitetet i världen Oxford blev tidigt ett centrum för livliga kontroverser, inom religion och politik Universitetet stödde Charles I under “Civil War”, och under denna tid sammankallades parlamentet i Oxford (Convocation House)

10 The Faculty of Modern History Historik och tradition År 1860 blev universitets nya museum en arena för den berömda debatten mellan Biskopen Wilberforce och evolutionsförespråkaren Thomas Huxley Från år 1878 grundades kvinnliga “Academic Halls” och från år 1920 blev dess medlemmar anslutna till universitetet

11 The Faculty of Modern History Organisation och ekonomi Den akademiska traditionens betydelse? – forskning och utbildning – akademisk frihet: oberoende av statsmakt och näringsliv – universitetsorganisation – administration och effektivitet Universitet, College och Hall Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice- Chancellor, samt Dean/Master/Warden Ekonomisk allokering (rik och fattig) Oxford University Press Avgifter införda av “New Labour” Path Dependency Sir Colin Lucas Tradition of intellectual activity advancing the frontiers of knowledge

12 The Faculty of Modern History B: Utbildningens innehåll

13 The Faculty of Modern History Antagningssystem Vilka egenskaper/kvalifikationer behövs för att kunna antas vid universiteten i Oxford och Cambridge? Högsta betyg från “Gymnasiet” (undergraduate students) eller från ett annat “välkänt” universitet (postgraduate students) Välutvecklade “sociala” färdigheter (antagning genom intervjuer, undergraduate students) Väldokumenterade ledaregenskaper Uppenbar musikalisk begåvning Framstående sportutövning “Överklassbakgrund” College och Universitet: “Undergraduates” vs “Postgraduates” Antagningssystemet i Oxford och Cambridge?

14 The Faculty of Modern History Undervisningens praktik Vad är utbildningen inriktad på? Vilka akademiska färdigheter värdesätts? Hur genomförs undervisningen? Förmågan att på kort tid läsa in sig på ett forsknings- läge (omkring 3500 sidor per vecka, litteraturlistor) Förmågan att kunna artikulera ett “Vetenskapligt Argument” (och dra ut konsekvenserna av det, tutorial talks och seminarier) Förmågan att med ord kunna förmedla sina tankar (essays, manus, Power Point, etc) “Umgängeskultur”

15 The Faculty of Modern History Undervisningens kvalitet Vad avgör nivån på utbildningen? Vad är utmärkande för Oxford och Cambridge? Hårt arbetande forskare och studenter (en arbetsvecka på mellan 60 och 80 timmar) Hög produktivitetsnivå, vilken stimuleras av ett stort “socialt tryck” Synnerligen internationell karaktär (kursutbud, jämförelser, utblickar, litteratur, perspektiv) En synnerligen inspirerande akademisk miljö (personer, byggnader, trädgårdar, etc) Tutorial system, föreläsningar, klasser och seminarier

16 Staff Numbers These figures do not include those employed solely by the Colleges. The Faculty of Modern History

17 Total Student Numbers The Faculty of Modern History

18 Livet efter examen Hur går det för studenterna med en examen från Oxford och Cambridge? Handledning och examination En student från Oxford och Cambridge efterfrågas, generellt sett, mer inom akademien och arbetslivet En student från Oxford och Cambridge har, generellt sett, lättare att göra akademisk karriär och få ett (väl- betalt) arbete Många kontakter för det fortsatta arbetslivet (inom eller utanför akademien) knyts vid universiteten i Oxford och Cambridge

19 The Faculty of Modern History C: Kommande forskning The Faculty of Modern History and Nuffield College

20 The Faculty of Modern History Kommande forskning Vilka frågeställningar och problemområden, rörande utbildningens särart i Oxford och Cambridge, kan avhandlas inom en fyraårsperiod? Skissera Oxfords och Cambridges “utbildningsfält” (enligt “Bourdieu/Broady-modellen”) Kartlägga samtliga individer vid ett College (eller flera Colleges) Vilken “bakgrund” har studenterna vid universiteten i Oxford och Cambridge? Vad är utbildningen inriktad på? Hur går det för studenterna efter utbildningen?


Ladda ner ppt "Department of Economic History Christopher Lagerqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser