Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

År Jord Skog Totalt 1998 12 1 13 1999 13 3 16 2000 8 6 14 2001 7 3 10 2002 4 7 11 2003 2 3 5 2004 10 3 13 2005 2 16 18 2006 9 4 13 2007 8 11 19 2008 8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "År Jord Skog Totalt 1998 12 1 13 1999 13 3 16 2000 8 6 14 2001 7 3 10 2002 4 7 11 2003 2 3 5 2004 10 3 13 2005 2 16 18 2006 9 4 13 2007 8 11 19 2008 8."— Presentationens avskrift:

1 År Jord Skog Totalt Säkert Bondförnuft är den största kampanjen någonsin för att minska olyckorna i lantbruket

2 Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer personer, flera av dem barn. Skog 24 % Vedhantering 9 % Djur 20 % Träffad av fall- ande föremål 2 % Skadad av han- terat föremål 8 % Kontakt med rör- lig maskindel 7 % Klämskada 7 % Fall till samma nivå 7 % Fordon 7 % Fall till lägre nivå 9 % Tusentals personer skadas årligen. Typ av olyckor. Statistik från LRF Försäkring.

3 Dödolyckor i arbete per sysselsatta. AV

4 Tabell: Antalet dödsolyckor inom jord- och skogsbruk åren Dödsolyckor Tabellen visar antal dödsolyckor rapporterade till Arbetsmiljöverket Inom jord- och skogsbruk åren Dödsolyckor som inträffar under arbete minskar långsamt. ÅrJordSkogTotalt

5 LRFs sammanställning Dödsolyckor i jord- och skogsbruket, arbete och fritid ÅrJordSkogTotal De totala antalet dödsolyckor är ca 15 döda per år

6 . FARLIGT BETEENDE LINDRIGT SKADADE SVÅRT SKADADE DÖDA Om vi kan minska det farliga beteendet så minskar alla olyckor TILLBUD

7 Åldersfördelning Antal anmälningar Åldersgrupp Dödsolyckor och svåra olycksfall är vanligast bland äldre lantbrukare. Statistik från LRF Försäkring 2005

8 Maskiner Vanliga olyckssammanhang:  Till- och frånkoppling av redskap  Reparation av fordon  Brister/fel i konstruktionen  Traktor som kommer i rullning när föraren tillfälligt klivit ur  Transport/körning  Av- och påstigning  Barn i traktorer OBS! Farliga kraftuttagsaxlar orsakar varje år allvarliga olyckor. Skyddet för kraftuttagsaxeln måste vara helt och skydda hela dess längd.

9 Djurhantering Flytt av djur anses vara det största riskmomentet. OBS! Se till att ha en reträttväg så att det finns möjlighet att komma undan om det oförutsedda skulle hända. En stor del av olyckorna innebär att man faller av en häst. De vanligaste skadorna vid hantering av nötkreatur är klämning, stångning, spark, trampning och fallskador. Nötkreatur Tjurar orsakar de allvarligaste skadorna. Hästar Andra vanliga olyckor är att man blir trampad eller träffad av spark. In- och utsläpp i hagar är ett riskmoment.

10 Byggnader En av de vanligaste olyckorna i byggnader är fallolyckor. OBS! Dålig belysning, lösa stegar, och avsaknad av räcken orsakar många fallolyckor. Elsäkerheten är viktig. Mellan åren 1992 och 2001 omkom 11 lantbrukare av strömgenomgång. Verkstaden är en farlig plats. Håll god ordning på framför allt skydds- och säkerhetsutrustning, sladdar och vassa föremål.

11 Skog och ved OBS! Att arbeta ensam i skogen innebär en ökad risk! Följ säkerhetsföreskrifterna och montera aldrig bort de skydd som finns personer omkommer och tusentals skadas varje år i arbetet med skog och ved. 24 % av alla lantbruksolyckor sker i skogen. Vedhantering står för ytterligare 9 % av alla olyckor. Klämskador och avkapade fingrar är vanliga skador. Den som arbetar med motormanuellt avverkningsarbete löper ca 40 % högre risk att dödas jämfört med en genomsnittlig arbetstagare. Motorsågsarbete vid fällning och kvistning är den vanligaste olycksfallsorsaken.

12 Glöm inte barnen! Häst 48 % Maskiner 18 % Ved 13 % Övrigt 8 % Skog 5 % Övriga djur 8 % 2 till 4 barn dör varje år i lantbruksolyckor. De flesta dödsolyckorna med barn inom lantbruket inträffar i samband med traktorer eller andra maskiner. Hästar är inblandade i hälften av alla olyckor som drabbar barn i lantbruket. Typ av olyckor där barn skadats. Statistik från LRF Försäkring. © Alla illustrationer tillhör JTI. Säkert Bondförnuft är en nationell kampanj med mål att halvera antalet olyckor inom skogs- och jordbruket till Projektet är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), JTI – institutet för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).


Ladda ner ppt "År Jord Skog Totalt 1998 12 1 13 1999 13 3 16 2000 8 6 14 2001 7 3 10 2002 4 7 11 2003 2 3 5 2004 10 3 13 2005 2 16 18 2006 9 4 13 2007 8 11 19 2008 8."

Liknande presentationer


Google-annonser