Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 1:1-pedagogik  Mentorskap  Elevinflytande  Externa kontakter LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Projektet ska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " 1:1-pedagogik  Mentorskap  Elevinflytande  Externa kontakter LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Projektet ska."— Presentationens avskrift:

1  1:1-pedagogik  Mentorskap  Elevinflytande  Externa kontakter LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Projektet ska utveckla Comenius Regio 2013 -2015

2 Partnerskapet: SverigeEngland Nordanstigs kommunDevon County Council Bergsjö högstadiumNewton Abbot College BromangymnasietTavistock College Devonport High School for boys Umeå UniversitetRIO – The Real Ideas Organisation Community Interest Company LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Comenius Regio

3 LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Comenius Regio Finansiering: Universitets- och högskolerådet 45 000 euro Egenfinansiering: del av fortbildningsbudget samt egen arbetstid

4 LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment A ktivitetsplan för läsåren 13/14 och 14/15 för Bergsjö högstadium och Bromangymnasiet Okt 2013 Besök från Devon, projektplanering Studiedag om mentorskap för skolenhet 2 på Broman Möjlighet till lärarprao under v 44. Enkät pedagogisk personal. Nov-Dec 2013Förbereda pilotgrupp 1 Januari 2014 Projektgrupp till Tavistock Februari Besök från Devon, lärare, spridning Mars 2014Pilotgrupp 1 åker till Newton Abbot Spridning Besök från Devon, lärare Maj 2014Förbereda pilotgrupp 2 Okt 2014Pilotgrupp 2 åker till Devon* (ändrat till apr/maj-14) Spridning Besök från Devon, lärare, spridning Nov 2014Förbereda pilotgrupp 3 Mars 2015Pilotgrupp 3 åker till Devon Spridning April 2015Slutkonferens i Sverige (och i England?) April 2015Utvärdering av Umeå universitet Enkät pedagogisk personal Maj 2015Spridning av resultatet Juni 2015Projektet avslutas

5 Bromangymnasiet tre övergripande mål  Resultat  Elevinflytande  Arbetsmiljö LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Comenius Regio

6 Bergsjö  har datorer till alla elever  har det tekniska kunnandet  har erfarenhet av uppgiftskonstruktion i 1:1  det geografiska läget ”gemensamt” Vill/behöver  öka resultatet (betygen)  samarbetsprojekt med Broman (niorna) Comenius Regio

7 NAC Kan PLTS – Personal and Learning Thinking Skills Att aktivt delta Att kunna samarbeta Att vara självständig Att tänka kreativt Att kunna kritiskt granska Att kunna reflektera (Att kunna organisera) www, EBI, WAG, CTG Comenius Regio

8 Från NAC  genomtänkta strategier för uppföljning av elever  språket kring lärande, terminologin Hur kan vi använda oss av detta i ”blended learning ” och mentorskap? NAC vill utveckla  digital självskattning kopplad till kursmålen  samverkan med arbetsliv  uppgiftskonstruktion och bedömning  utveckla stöd till elever att nå bättre resultat Comenius Regio

9 Det Bromangymnasiet kan ge  Samarbetet med externa kontakter  Den coachning som lärare och mentorer ger ”på vårt sätt”.  1:1  HP Shop och andra exempel på verksamheter som drivs av elever  Elevinflytande http://www.nacollege.devon.sch.uk/ Comenius Regio

10 Tavistock College  Tvärvetenskapligt, verklighetsförankrat med externa kontakter  engagerat, i atmosfär som vi (kanske) känner igen oss i.  Inte 1:1, än. Fokusområden: - entreprenöriellt lärande - lokalt engagemang och samarbete med ortens organisationer - lärande i en digital värld (orten ligger geografiskt avskilt), verklighetsförankrat http://www.tavistockcollege.devon.sch.uk/ Comenius Regio

11 Devonport High School for Boys DHSB  har tagit steget att arbeta med läsplattor och appar på ett medvetet sätt.  producerar digitala lösningar  formellt elevinflytande  högpresterande elever http://www.dhsb.org/index.phtml?d=181430 Comenius Regio

12 Mobiliteter för Broman och Bergsjö Projektgrupp till Devon v 5 Pilotgrupp 1 v10 Pilotgrupp 2 april/maj Pilotgrupp 3 v10, 2015 Slutkonferensvåren 2015 Comenius Regio

13 Projektgrupp Eva Klang, rektor Bergsjö skola Bitte Åström, rektor Bromangymnasiet Emma Alenius, 1:1, IKT-pedagog, Bromangymnasiet Mikael Ahlbaum, lärare och IKT-kunnig, Bergsjö skola Fredrik Hassel, lärare och IKT-kunnig, Bergsjö skola MeaLarencranz, samordnare Maria Lundholm, administratör

14 Kontakt Mea Larencranz mea.l@utb.hudiksvall.se


Ladda ner ppt " 1:1-pedagogik  Mentorskap  Elevinflytande  Externa kontakter LELDE: Leadership and Entrepreneurial Learning in a Digital Environment Projektet ska."

Liknande presentationer


Google-annonser