Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skydd av vattentäkter/ dricksvattenförekomster VAS-RÅDET 8/2 2007 Clas Magnusson Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skydd av vattentäkter/ dricksvattenförekomster VAS-RÅDET 8/2 2007 Clas Magnusson Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1

2 Skydd av vattentäkter/ dricksvattenförekomster VAS-RÅDET 8/2 2007 Clas Magnusson Naturvårdsverket

3 Dricksvatten Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vill vi ha rent dricksvattenkvalitet i kranarna? Bättre att ha en bra råvattenkvalitet och att rena vid källan än att behöva ha en sämre råvattenkvalitet som kräver omfattande rening vid vattenverket.

4 Nyckelord Konfliktområde Storskalighet/småskalighet Skydd Långsiktighet Kostnader Ansvar Samarbete

5 Konfliktområde Det finns ofta starka konflikter mellan vattenförsörjningsintressen och andra exploateringsintressen (ofta kortsiktiga) Bygger in hot genom exv. exploateringar Tekniska lösningar/skydd exv. täta diken får ofta ses som provisorium men kan vara nödvändiga.

6 Storskalighet/småskalighet Vattenförsörjningen går från att vara en lokal fråga till att bli mer regionaliserad Gemensamma lösningar – säkrare men också sårbarare med långa ledningar osv. Innebär att en kommun behöver lägga restriktioner på mark- och vattenanv. i annan kommun Spara befintliga “småtäkter” och grusförekomster som reserv.

7 Skydd Förebyggande skydd. Hindra förorening av dricksvattenförekomst och/eller sanera från föroreningar Flera olika skyddsformer, PBL, vattenskyddsområde Vattenskyddsområde behöver ofta långt gående föreskrifter för att ge ett reellt skydd Tekniska lösningar – nödlösningar, men nödvändiga Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) (vattendirektivet) ställer också krav som ska redovisas i förvaltningsplan för sådana dricksvattenförekomster som används eller som kan komma att användas

8 Exempel på avgränsning (till vattendelaren) av ett vattenskyddsområde med indelning I zoner (med olika nivåer av restriktioner I föreskrifterna)

9 Långsiktighet Framsynthet behövs för skyddet Vattenförsörjning är ett långsiktigt nyttjande Mandatperiod, 20, 50 år eller…? Flergenerationsperspektiv/1000 års perspektiv När bildas nya dricksvattenförekomster Beakta klimatförändringar/extrema väder

10 Kostnader Stora kostnader - för vem? PPP (den som förorenar ska betala) Vad kostar det att inte skydda dricksvattenförekomsten? Var lägga kostnaderna? I skydd av täkt eller via tekniska lösningar i vattenverk? Kostnader i samband med vattenskyddsområde Det blir inte billigare att skydda i framtiden

11 Ansvar Vattenverksinnehavaren Skyddet – det är deras råvara Råvattenkvalitet Uppföljning Reservvattenförsörjning Kommunen KF, BN, MN, Andra myndigheter SLV, BoV, NV

12 Slutsats Skyddet av dricksvattenförekomster är en angelägen uppgift Vad är det värt att ha dricksvatten i kran? Insatser behövs i dag för att det ska fungera i morgon och för kommande generationer

13


Ladda ner ppt "Skydd av vattentäkter/ dricksvattenförekomster VAS-RÅDET 8/2 2007 Clas Magnusson Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser