Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. METODUTVECKLING – UTVÄRDERING AV BULLER FRÅN VÄRMEPUMPAR P17 - Effsys Expand Forskardagar - 160518.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. METODUTVECKLING – UTVÄRDERING AV BULLER FRÅN VÄRMEPUMPAR P17 - Effsys Expand Forskardagar - 160518."— Presentationens avskrift:

1 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

2 METODUTVECKLING – UTVÄRDERING AV BULLER FRÅN VÄRMEPUMPAR P17 - Effsys Expand Forskardagar - 160518

3 Finansiärer och deltagande företag  Huvudfinansiär: Energimyndigheten  Medfinansiärer och deltagande företag  Bosch Termoteknik  Danfoss värmepumpar  Enertech  NIBE  Villaägarnas Riksförbund

4 Disposition  Bakgrund – utvärdering av ljud idag  Syfte och mål  Genomgång av projektets olika delar  Preliminära resultat och slutsatser

5 Så här mäts/definieras ljud från värmepumpar idag  SS-EN 12102  A-vägd ljudeffektnivå enligt t.ex. ISO 3741  ”Standard operating condition” enligt EN 14511  Variabel kapacitetsreglering  ”Test mode” – inställningar från tillverkaren  Ställer den hastighet på fläkt och kompressor som ger den uppmätta ”märknings”-kapaciteten enligt 14511-3

6 Erfarenheter

7

8 Syfte Detta projekt syftar till att ta fram underlag för och föreslå en förbättrad metod för att redovisa buller från värmepumpar, där säsongsmässiga aspekter samt den faktiska störningen kan inkluderas. Syftet är att ta fram en effektiv metodik som på ett bättre sätt kan vägleda konsumenten, men med en begränsad kostnadsökning för tillverkarna.

9 Mål  En översikt över dagens situation tillsammans med rapport över hur temperatur och lastfall skiljer sig åt vid stationära och dynamiska förlopp med avseende på ljud.  Identifiering av dominerande bullerkaraktär kopplat till störning.  Förslag på en förbättrad utvärderingsmetod av värmepumpsbuller.  Förslag på nyckeltal för förbättrad produktmärkning med avseende på ljud.

10 Genomförande  Del 1: Datainsamling  Del 2: Lyssningsförsök  Del 3: Framtagande av ny utvärderingsmetodik

11  Genomfört mätningar på 11 VP av olika typ under januari-mars 2016  5 Luft/Vatten  5 Vätska/Vatten  1 Luft/luft  Inledande analys  Lågfrekvens  Jämförelse dB(A) och dB(C)  Tonalitet  Kan påverka skillnad mellan dB(C) och dB(A) Projektdel 1: Datainsamling

12 Filterkurvor för A- och C-vägning Ref. ”Buller och bullerbekämpning”

13 Fältmätningar – bergvärme

14

15

16 Fältmätningar – luft/vatten

17

18

19 Preliminära slutsatser  Mätningar visar att man kanske bör utvärdera olika vp-typer olika.  C-vägd nivå verkar spegla störning från en bergvärmepump bättre än a-vägd.

20 Mätningar i labb – nästa steg  Samla in mer info  Korrelation ljud och driftstillstånd hos de olika värmepumpstyperna  Högkvalitativa ljudinspelningar

21 Projektdel 2: Lyssningsförsök  Utvärdering av ljudpanel för att identifiera vad som upplevs som mest störande  Uppstart: Q4 2016

22 Projektdel 3: Framtagande av ny metodbeskrivning  Nyckeltal som snabbt kan komma att komplettera nuvarande mätning  Karaktär hos bullret?  Ny mätmetodik  Uppstart: Q2 2017

23 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. METODUTVECKLING – UTVÄRDERING AV BULLER FRÅN VÄRMEPUMPAR P17 - Effsys Expand Forskardagar - 160518."

Liknande presentationer


Google-annonser