Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Okt 20101 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag – 3 kap 1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Okt 20101 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag – 3 kap 1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till."— Presentationens avskrift:

1 1 Okt Förordning om årsredovisning och budgetunderlag – 3 kap 1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion eller till vad regeringen i förekommande fall har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.

2 2 Okt Förslag till ändring av regleringsbrev för 2010 Övergripande mål för universitets och högskolors finns i högskolelagen (1992:1434) Tidigare: Övergripande mål för universitets och högskolors finns i högskolelagen (1992:1434), högskole- förordningen (1993:100) och förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

3 3 Okt Uppgifter ur högskolelagen Utbildning – vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Samverkan med det omgivande samhället Information om verksamheten Hög kvalitet i verksamheten Effektivt resursutnyttjande Studentinflytande Hållbar utveckling Jämställdhet Internationalisering Breddad rekrytering

4 4 Okt Utgångspunkter Att enbart redovisa uppgifter hämtade ur olika redovisningssystem och undvika uppgifter som är approximationer Att en prestation är något ”som lämnar” universitetet Att avsikten är inte att göra jämförelser mellan lärosäten Att utbildning och forskning är våra två huvuduppgifter medan samverkan betraktas komma därefter Att vår redovisning av kostnader per prestation byggs upp successivt

5 5 Okt Samverkan – några dimensioner Utbildning/studenter Forskning/forskare Uppdragsutbildning Uppdragsforskning Praktik/VFU Information Publiceringar Vägledning Styrelsearbete Med andra lärosäten Moderna medier Technology transfer Holding Innovationskontor Patent/licenser Nystartade företag Fundraising Alumni Kontaktskapande verksamhet Föreläsningsserier Entreprenörskap

6 6 Okt Kostnad per prestation - grundutbildning Kostnad per helårsstudent Kostnad per helårsprestation

7 7 Okt Kostnad per prestation - grundutbildning Kostnad per helårsstudent Kostnad per helårsprestation  Totalt och uppdelat på fakultetsområden/vetenskapsområden  Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning  Per år under en treårs-/femårsperiod  Ej jämförelse mellan lärosäten

8 8 Okt Kostnad per prestation – grundutbildning – alternativt mått som förkastats Kostnad per examina

9 9 Okt Kostnad per prestation – forskning/forskarutbildning Kostnad per refereegranskad publikation

10 10 Okt Kostnad per prestation – forskning/forskarutbildning Kostnad per refereegranskad publikation  Totalt och uppdelat på fakultetsområden/vetenskapsområden  Inklusive uppdragsforskning  Per år under en treårs-/femårsperiod  Publikationerna avser år n-1 och kostnaderna år n-1  Ej jämförelse mellan lärosäten

11 11 Okt Kostnad per prestation – forskning/forskarutbildning - – alternativa mått som förkastats Studiefinansieringskostnaden per doktorand (Totala kostnader för forskning)/(antalet forskarexamina (poäng)) (A/B x C)/ D där  A= Totala kostnader för studiefinansieringen  B= Totala personalkostnader för forskning  C= Totala kostnader för forskning  D= Totalt antal poäng för forskarexamina

12 12 Okt Vilka möten har ägt rum? 18 majplaneringschefsmöte 24 aug planeringschefsmöte 7 sept möte med ESV 28 septmöte med ESV och Utb.dep 10 novplaneringschefsmöte 11 novHFR

13 13 Okt Förslag Utveckla ”Väsentliga uppgifter” med föreslagna kostnadsmått, dvs  Kostnad per helårsstudent  Kostnad per helårsprestation  Kostnad per refereegranskad publikation uppdelade på fakultetsområden/vetenskapsområden. Antalet refereegranskade vetenskapliga publikationer bör också läggas till i ”Väsentliga uppgifter”. Kommentera kostnadsmåtten i texten.

14 14 Okt Väsentliga uppgifter - rubrikstruktur Grundutbildning och utbildning på forskarnivå Personal Personal; lärare Ekonomi Kostnad per prestationNy rubrik

15 15 Okt Kostnad per prestation Kostnad per helårsstudent H o S N o T M o V Kostnad per helårsprestation H o S N o T M o V Kostnad per refereegranskad publ. H o S N o T M o V

16 16 Okt Kostnad per prestation Kostnad per helårsstudent H o S N o T M o V Kostnad per helårsprestation H o S N o T M o V Kostnad per refereegranskad publ H o S N o T M o V

17 17 Okt Övrigt Refereegranskade vetenskapliga publikationer bör definieras på ett tydligt sätt.

18 18 Okt Exempel på definition av refereegranskade vetenskapliga publikationer Med refereegranskade publikationer avses artiklar och forskningsöversikter som genomgått granskning av oberoende forskare och som presenterar nya insikter i vetenskaplig form. Publikationerna ska redovisas i fraktionerade tal på lärosätesnivå baserade på medverkande författares affiliering.


Ladda ner ppt "1 Okt 20101 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag – 3 kap 1 § Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till."

Liknande presentationer


Google-annonser