Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gasolbrännare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gasolbrännare."— Presentationens avskrift:

1

2 Gasolbrännare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Rubrik Datum  Uppgift:  Hypotes:  Materiel:  Ämnen:  Utförande:  Resultat:  Slutsats:

29

30 Rubrik Datum  Uppgift: Vad ska jag undersöka?  Hypotes: Vad tror jag kommer att hända och varför?  Materiel: Vilken utrustning används?  Ämnen:Vilka ämnen används?  Utförande:Hur ska undersökningen gå till?  Resultat: Vad som hände skrivs ner och kan förtydligas med bild och/eller tabell.  Slutsats:Stämde hypotesen? Är resultaten rimliga? Finns det felkällor? Skulle undersökningen kunnat göras bättre? Fanns det risker i undersökningen och hur hanterade du dem? Varför blev det som det blev?

31

32  En atom är den minsta byggstenen i alla ämnen. Det finns ca 100 olika sorters atomer.  En molekyl är två eller flera atomer som sitter ihop. Atomerna kan vara av samma eller olika sort.

33  Ett grundämne är ett ämne som består av bara en sorts atomer. Det finns lika många grundämnen som det finns olika sorts atomer, ca 100 st.  En kemisk förening är två eller flera olika sorters atomer som sitter ihop i en molekyl. Det finns ca 10 miljoner olika kemiska föreningar.

34  Ett kemiskt tecken är en förkortning på en atoms namn.  Det periodiska systemet ordnar alla grundämnen i ett system utifrån ämnets antal elektronskal och elektroner i yttersta skalet. Systemet delar också in grundämnen i metaller, halvmetaller (och ickemetaller).

35  En kemisk reaktion är när två eller fler ämnen reagerar och bildar nya ämnen. Reaktionen visas med text eller med en reaktionsformel. Exempel: kol + syre = koldioxid C + O 2 = CO 2  En molekylformel talar om vilka sorters atomer och hur många av varje sort det är i en molekyl. CO 2 har en kolatom och två syreatomer.

36  Alla ämnen kan finnas i tre olika former, fast, flytande och gas  Vatten fryser till is vid 0 grader. Men isen smälter också vid den temperaturen. Vi kan kalla 0 grader både för vattnets fryspunkt och vattnets smältpunkt. Vid hundra grader kokar vattnet, det är vattnets kokpunkt.

37  FAST- smältning - FLYTANDE - förångning -GAS  GAS- kondensering - FLYTANDE - stelning -FAST


Ladda ner ppt "Gasolbrännare."

Liknande presentationer


Google-annonser