Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KLIMAT OCH VEGETATION. REGNSKOG Regnskogenligger i huvudsak runt ekvatorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KLIMAT OCH VEGETATION. REGNSKOG Regnskogenligger i huvudsak runt ekvatorn."— Presentationens avskrift:

1 KLIMAT OCH VEGETATION

2 REGNSKOG Regnskogenligger i huvudsak runt ekvatorn

3 REGNSKOG I regnskogen är det varmt och fuktigt. Här finns mer än hälften av alla världens arter. Under de senaste 100 åren har mer än hälften av den tropiska regnskogen försvunnit.

4 REGNSKOG - SKÖVLING Idag skövlas stora delar av regnskogen. När regnskogen skövlas påverkas den biologiska mångfalden. Dessutom påverkas klimatet negativt eftersom den kol som är bunden i vegetationen överförs till atmosfäriskt kol.

5 ÖKEN De flesta öknar ligger vid vändkretsarna samt inåt land i de stora kontinenterna.

6 ÖKEN I öknen är det torrt och varmt. Området saknar nästan helt vegetation. Man skiljer mellan klippöken, stenöken och sandöken.

7 ÖKENSPRIDNING En orsak till ökenspridning är att områden nära öknar betas av så att den skyddande vegetationen försvinnar. Det gör att marken torkar ut. Människor som bor nära öknar kan också använda träd och buskar som bränsle. Klimatförändringarna gör att redan torra områden blir ännu torrare.

8 SAVANN En savann är ett slättområde i tropsiska zonen som ligger vid ekvatorn, där växtligheten utgörs av högt gräs och glest utspridda buskar.

9 STÄPP En stäpp (eller grässavann) är ett trädlöst gränslandskap. De stora stäppområdena finns i Centralasien, Mongoliet, Kina och USA.

10 TUNDRA Tundra är det permafrost (dvs. där är tjäle året runt). Temperaturen överstiger sällan + 10 C. Om klimatet blir varmare kan det frusna vattnet tina, vilket bidrar till ökat utsläpp av växthusgasen metan vilket är den växthusgas som, näst efter koldioxid, förstärker växthuseffekten mest.

11 SMÄLTANDE ISAR När isarna smälter påverkas inte bara den biologiska mångfalden. Låglänta områden kan drabbas av översvämningar och vattenströmmar (som t.ex. Golfströmmen) kan ändra riktning.

12 KOLRALLREV Korallrev är vanliga i varma hav med temperaturer runt +22˚ och +25 ˚ C. Ett av de mest kända korallreven är Stora Barriärrevet utanför Australiens kust. Vid för höga vattentemperaturer dör korallreven. Om korallreven försvinner så innebär det att mängder av fisk kommer att försvinna. Många människor som lever på fisk kommer att få svårt att ersätta fisken med någonting annat.

13 ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN Köp närproducerat. Minska köttätandet (nötkött). Åk kollektivt. Återanvänd material Spara på el och värme.


Ladda ner ppt "KLIMAT OCH VEGETATION. REGNSKOG Regnskogenligger i huvudsak runt ekvatorn."

Liknande presentationer


Google-annonser