Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vittra – förut och nu 21 jan 2014. Det var en gång en inspektörska…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vittra – förut och nu 21 jan 2014. Det var en gång en inspektörska…"— Presentationens avskrift:

1 Vittra – förut och nu 21 jan 2014

2 Det var en gång en inspektörska…

3 Varför kändes det prioriterat att Vittra skulle få en huvudmannatillsyn 2011? - starten på skoldagen, morgonsamlingar med oklart syfte och bristande struktur - mkt stora variationer mellan olika lärare och arbetslag - bristande planering av dagen/veckan för eleverna och ostyrig avslutning med ”reflektionen” - otydligt ledarskap från lärarnas sida och alltför mycket ”eget arbete” för eleverna - Vittrabokens utformning och användning - IUP som inte levde upp till kraven trots att det var ”grundbulten” för Vittra - bristande studiero, respektlöst förhållningssätt och kränkande behandling - bristande samsyn i kollegierna kring värdegrundsarbete, ordningsfrågor och förhållningssätt - lokaler och läromedel som inte alltid underlättade lärandet - frågetecken kring huruvida eleverna fick garanterad undervisning i alla ämnen (primärt ”praktiska”) - brister i arbetet med särskilt stöd - alltför lite fokus på kunskapsuppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet

4 Vilka bristområden framkom i Vittras interngranskningar våren 2013?  Trygghet och studiero  Arbete mot kränkande behandling  Ledning och stimulans i undervisningen  Bristande koll på kunskapsresultaten och på det systematiska kvalitetsarbetet  Rektors pedagogiska ledarskap – utveckling av undervisningen  Koll på elevernas kunskapsutveckling i relation till målen (i IUP och Schoolsoft)  Arbete med särskilt stöd och EHT  Materiella resurser (skolbibliotek, slöjd, NO-ämnen, vissa läromedel)  Koll på timplaner, garanterad undervisningstid i alla ämnen (ffa ”praktiska”)  Elevinflytande  Lärarbehörigheten

5 Jag börjar ana ett mönster…

6 Vilka övergripande brister framskymtar i Skolinspektionens huvudmannatillsyn VT-14?  Trygghet och studiero, ordningsregler och förhållningssätt  Arbete mot kränkande behandling  Förutsättningar - lokaler och läromedel  Koll på timplaner, garanterad undervisningstid (”praktiska ämnen”)  Koll på kunskapsresultat, kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen (svårfångat för SI)  Skolbibliotek  Arbetet med särskilt stöd  Tillgång till särskilt stöd och EHT  Främjande och förebyggande  Koppling till kunskapsresultat

7 Jag börjar ana ett mönster…

8 Jag börjar ana ett mönster… och vill kasta något tungt genom ett fönster…

9 Vad är då det som ska kastas ut genom fönstret?

10 Är det Vittras koncept och verktyg som ska kastas ut?

11 NEJ!

12 Men däremot hur de i vissa fall brukats, missbrukats eller inte brukats överhuvudtaget…

13 Ett pedagogiskt koncept med dess verktyg ska STÖDJA verksamhetens utveckling i riktning mot målen (kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget)

14 En tjuvtitt på Vittras ”spetsverktyg” nu och framåt Vittrakulturen - Träningsläger - Förhållningssätt och spelregler - Daglig samling  Individuell utveckling - IUP - Vittrabok - Vittraomdöme - Daglig reflektion Samtida undervisning - Tydligt ledarskap av läraren, sammanhangsstyrd undervisning, erfarenhetsbaserad, höga förväntningar.. Vittras lärmiljö - Lärmiljö utifrån barns/elevers behov - Digitala verktyg

15 En tjuvtitt på Vittras ”spetsverktyg” nu och framåt Vittrakulturen - Träningsläger - Förhållningssätt och spelregler - Daglig samling  Individuell utveckling - IUP - Vittrabok - Vittraomdöme - Daglig reflektion Samtida undervisning -Tydligt ledarskap av läraren, sammanhangsstyrd undervisning, erfarenhetsbaserad, höga förväntningar.. Vittras lärmiljö - Lärmiljö utifrån barns/elevers behov - Digitala verktyg Är du stolt över hur dessa används på din skola idag?

16 En tjuvtitt på Vittras ”spetsverktyg” nu och framåt Vittrakulturen - Träningsläger - Förhållningssätt och spelregler - Daglig samling  Individuell utveckling - IUP - Vittrabok - Vittraomdöme - Daglig reflektion Samtida undervisning - Tydligt ledarskap av läraren, sammanhangsstyrd undervisning, erfarenhetsbaserad, höga förväntningar.. Vittras lärmiljö - Lärmiljö utifrån barns/elevers behov - Digitala verktyg Se annars till att du blir det!!!

17 Spetsverktygen ska vara det bästa vi har!

18 Vad kan då jag som rektor – och vi som ledningsgrupp - göra?  Ta hjälp av Bo Kasper och kasta ut något tungt och tomtemamman!  In med Cesar Millan!  (Fast inte om du tycker att han är dum – ta då någon annan istället…)  Planera en ”omstart” tillsammans med ledningsgruppen och verkställ enligt plan. Viktigt att fullfölja det ni drar igång - hjälps åt!  Bestäm en tidsperiod då rektor gör besök i den egna verksamheten.  Samla därefter kollegiet och låt rektor återkoppla iakttagelser och reflektioner  Dra upp riktlinjer och kom överens med kollegiet – vad förväntas av varje morgonsamling etc.. Beta av verktyg för verktyg och dess användning.  Följ upp och ingrip om någon bryter mot det överenskomna. Här ges inte många chanser… konsekvens!!  Se till att hela ledningsgruppen står enad – handslag på det.

19 Tillsammans är vi starkare!

20 När du anar ett mönster… kasta något tungt genom ett fönster!!!


Ladda ner ppt "Vittra – förut och nu 21 jan 2014. Det var en gång en inspektörska…"

Liknande presentationer


Google-annonser