Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motionsskola - så skriver du en motion till FTFs kongress.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motionsskola - så skriver du en motion till FTFs kongress."— Presentationens avskrift:

1 Motionsskola - så skriver du en motion till FTFs kongress

2 Vad är en motion? Som medlem i FTF har du rätt att vara med och tycka till om vad FTF ska jobba med. Ett sätt att påverka förbundets verksamhet är att skriva motioner till FTFs kongress (31 maj- 1 juni 2016). En motion beskriver ett problem eller en möjlighet: vad är det du vill ändra på eller utveckla? Du ska också föreslå en konkret lösning.

3 Innehållet i en motion 1. Rubrik 2. Bakgrund/problembeskrivning 3. Bedömning/lösning 4. Yrkande 5. Namn på motionären

4 1. Rubrik Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den ska vara kort och sammanfatta vad ditt förslag går ut på. Ofta kan man i rubriken förstå vad motionen syftar till. Exempel Motion till FTFs kongress 2016 Inför enhetliga föreningsnamn inom hela FTF

5 2. Bakgrund/problembeskrivning Inled med en kort beskrivning av det som du i dag ser som ett problem eller på det du vill förändra. Försök att få med: Anledningen till att motionen behöver skrivas. Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder. Försäkringsbranschen är en bransch där anställda ofta byter företag inom branschen. Det är positivt att många upplever vår bransch som attraktiv och därför väljer att jobba kvar inom den. När en anställd byter jobb och börjar hos en annan arbetsgivare i försäkringsbranschen är det viktigt att hon känner igen FTF hos sin nya arbetsgivare. I dag är det inte självklart att en nyanställd förstår att det är FTF som står bakom namn som ”personalklubb” och ”personalförening”. Exempel

6 3. Bedömning/lösning Här berättar du hur du tycker att det beskrivna problemet ska lösas. Beskriv hur lösningen svarar mot det behov som finns. Enhetliga namn för FTFs alla klubbar och föreningar, där FTF finns med i namnet, är ett sätt att underlätta för anställda i branschen att känna igen FTF. I förlängningen handlar det om att utveckla ett starkt och tydligt varumärke för FTF inom försäkringsbranschen. Exempel

7 4. Yrkande Som avslutning på motionen skriver du dina konkreta förslag i ”att-satser”. Detta kallas för yrkanden. I yrkandena ska du tydligt berätta vad du vill. Jag yrkar därför: -Att FTFs kongress beslutar att införa enhetliga namn på klubbar och föreningar enligt modellen ”FTF-klubben (FTF-föreningen) på Försäkringsbolaget AB. -Att motionen går vidare till FTFs kongress om den bifalls vid årsmötet. Exempel

8 4. Yrkande fortsättning Det kan vara bra att dela upp förslaget i flera att-satser, eftersom det oftast tas beslut om varje att-sats för sig. Det är lättare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än att i detalj föreslå hur FTF ska göra för att nå dit.

9 5. Namn på motionären För att motionen ska vara giltig måste det framgå vem som har skrivit den. Skriv under motionen med datum, ditt namn och namnet på den FTF-klubb/förening du tillhör. Är ni flera som har skrivit motionen ska alla namn finnas med. Skrivs motionen av en styrelse behöver inte alla namn räknas upp, utan då kan ni skriva ”Styrelsen för FTF- föreningen XX”. Stockholm den 30 november 2015 Pelle Persson FTF-föreningen vid Försäkringsbolaget AB Exempel

10 Lämna in motionen En motion som du skriver till FTFs kongress måste alltid lämnas till din lokala FTF-styrelse först. De ska nämligen skriva ett yttrande över din motion – det vill säga tala om ifall de står bakom din motion eller inte. Har du skrivit i motionen att den är till kongressen, skickas motionen dit även om styrelsen inte stöder ditt förslag. Ett alternativ är att du skriver motionen till ditt lokala årsmöte och att den bara går vidare till kongressen om den bifalls vid årsmötet. I ditt yrkanden kan du då skriva: ”Jag yrkar att motionen går vidare till FTFs kongress 2016 om den bifalls vid årsmötet”. Då står din förening bakom motionen och kan debattera för den vid kongressen.

11 Skriv motionen i god tid! Motioner till kongressen ska vara inlämnade till kansliet senast 1 mars 2016. Men dessförinnan ska din lokala klubb eller förening hinna gå igenom motionen och skriva ett utlåtande om den. Kolla därför med styrelsen när de måste ha in din motion.

12 Saknar du lokalt FTF? Är du medlem i FTF men inte tillhör någon lokal klubb eller förening, skickar du motionen direkt till kansliet. Mejla den som Word-bilaga till motion@ftf.se.motion@ftf.se Eftersom vi måste kunna se att du är medlem i FTF, skriver du ditt namn och personnummer i mejlet. Senast den 1 mars 2016 måste motionen vara inlämnad till kansliet.

13 Vad händer sedan? Motioner som skrivs till kongressen behandlas av förbundsstyrelsen. Den tar ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till kongressen om hur motionen ska besvaras. Om din förening har antagit din motion som sin egen, kan föreningens kongressombud debattera för motionen. Om din förening inte ställer sig bakom motionen har du ändå rätt att delta i kongressens debatt kring just din motion.

14 Olika svar på en motion En motion kan besvaras på tre olika sätt. Bifall – din motion går igenom som den är. FTF kommer att jobba i enlighet med vad du vill! Besvaras – mötet går med på att jobba i samma andemening som din motion, men inte exakt enligt dina förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden. Avslås – din motion går inte igenom.

15 Information till lokala styrelser Motioner till kongressen måste finnas på kansliet senast 1 mars 2016. Styrelsen ska lämna ett utlåtande över de motioner som kommit in. Ni kan välja att anta motionen som er egen. Ni kan också skriva att ni inte ställer er bakom motionärens förslag. Har motionen varit uppe det lokala årsmötet för behandling, är det årsmötets beslut som blir ert utlåtande. En motion som skrivs direkt till kongressen behöver inte tas upp på ert årsmöte, men styrelsen måste ändå lämna ett utlåtande över motionen. Ert utlåtande skriver ni in sist i motionen. Motionen samt ert utlåtande ska mejlas som Word-bilaga till motion@ftf.se senast 1 mars 2016.


Ladda ner ppt "Motionsskola - så skriver du en motion till FTFs kongress."

Liknande presentationer


Google-annonser