Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi som leder laget Victor StåhlPappa till Jonathan (09) Peter Sommarström Pappa till Charlie (09)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi som leder laget Victor StåhlPappa till Jonathan (09) Peter Sommarström Pappa till Charlie (09)"— Presentationens avskrift:

1 Vi som leder laget Victor StåhlPappa till Jonathan (09) victor.stahl@scania.com Peter Sommarström Pappa till Charlie (09) peter.sommarstrom@hotmail.com Mathias DalinPappa till Oscar (09) mathias.dalin@gmail.com Bengt Jax Pappa till Erik (09) bengt.jax@jaxit.se Per Bengtsson Pappa till Malte (11) bengtssonp@hotmail.com Saknas 4 namn som leder (10) efter sommaren http://www.sportnik.com/group/34135

2 Ledare Det ansvar som ställs på dig som ledare är bl a Att vara ett föredöme för spelare och andra ledare Att följa Gröndals IKs ungdomspolicy och målsättning Att se till att laget alltid har en aktuell spelarförteckning, för medlemsregister och aktivitetsstöd Att i juni och december varje år lämna underlag för lokalt aktivitetsstöd Att alltid meddela ungdomsutskottet väsentliga förändringar i laget. Spelare eller ledare som börjar/slutar Att verka för rent spel Att bära Gröndals IKs kläder när du representerar klubben och ditt lag Att instruera spelarna på ett positivt sätt under träning och match Att se och motivera ALLA spelare, och verka för spelglädje framför resultat Att arbeta för att hålla fotbollen alkohol- och drogfri! Att uppmuntra till spontanidrott Att låta alla som tränar regelbundet bli uttagna till match, och se till att alla får spela Att göra en årsplanering för laget Att vi bryr oss om de idrottsplatser och utrustning som vi har Ställa upp som ”fadder” för mindre erfarna ledare Att planera och genomföra föräldramöten Att hålla sig uppdaterad om vad som händer i Gröndals IK En av den viktigaste framgångsfaktorn för dig som ledare och ditt lag är att du har en fungerande föräldragrupp. Se till att involvera föräldragruppen så mycket som möjligt i de arbetsuppgifter som behöver utföras. Givetvis är också ungdomsutskottet en viktig samarbetspartner för dig och ditt lag. Förälder Det som förväntas av dig som förälder är bl a: Att verka för att ditt lag har en fungerande föräldragrupp Att se till att medlemsavgift och träningsavgift betalas i tid Att medverka i klubbens evenemang minst en gång per år Att medverka i arbetsgrupper tillsatta av ungdomsutskottet Att aktivt söka information om ditt lag och klubben i stort Att acceptera rollfördelningen ledare/förälder på och utanför planen Att närvara vid ditt barns träning och matcher Att inspirera och motivera ditt och andras barn på ett positivt sätt Att verka för rent spel Att stötta och förstå Gröndals IKs ungdomspolicy och målsättning Att vi bryr oss om de idrottsplatser och den utrustning som vi har Den enskild viktigaste punkten för att ditt lag ska lyckas är att ni har en fungerande föräldragrupp. Med det menas att ni tillsammans – spelare, föräldrar och ledare anordnar mycket aktiviteter. Föräldramatcher, grillning t ex vid säsongsstart eller avslut, gemensam samling och avfärd till match o s v. Spelare Det ansvar som ställs på dig som spelare är bl a: Att respektera lagkamrater, tränare och andra vuxna samt att visa hänsyn Att komma i tid och vara väl förberedd med rätt utrustning som t ex fotbollsskor och benskydd Att vara väl förberedd innebär även att du har ätit i god tid innan träning eller match Att meddela tränare i god tid om du inte kan delta i träning eller match Att vid matcher: lyssna på och respektera din tränare respektera dina motståndare respektera domare och domslut tacka domare och motståndare efter avslutad match spela rent spel Att vi bryr oss om de idrottsplatser och utrustning som vi har Lyssna på och följa de instruktioner dina tränare/ledare ger Att delta i de aktiviteter som bestäms av laget eller Gröndals IK Att starta och driva ett ungdomslag kräver stort engagemang från föräldrarna. Det är bl a föräldragruppen som avgör om laget blir en succé eller inte. Det är föräldrarna som bidrar till en bra stämning i laget med att närvara på träningar och matcher samt att stötta ledarna och spelarna. Det ligger även i föräldrarnas intresse att verka för en aktiv föräldragrupp samt att hjälpa ledarna och att aktivt anmäla sig till de olika rollerna som finns i ett lag. Det är oftast ur föräldragruppen som de första ledarna utses i laget. Vanligtvis blir de föräldrar som har något fotbollsintresse, och kan tänka sig att träna, vald först. Tränarrollen är en viktig post, men det finns fler poster som behöver tillsättas för att ditt lag ska bli framgångsrikt. Ju fler ledare/föräldrar som engagerar sig desto lättare blir det för alla. Vår rekommendation är att tillsätta en (1) tränare per 8 barn. En tränare bör utses som huvudtränare. Vidare bör föräldragruppen utse en lagledare, en kassör samt t ex en cup/turneringsansvarig. Vi rekommenderar även att ni utser en ansvarig för hemsidan Sportnik, en transportansvarig och en ansvarig fiket. Välkommen till ett nytt lag!

3 Viktiga datum All information hittar ni på hemsidan. 1.Föräldramöte 26 april (18:00-18:30). 2.Lagfoto 24 Maj i samband med träning. 3.Vi ansvarar för caféet v23 (1-7 Juni). 4.Ingen träning 21 Juni. 5.Sista träningspasset på vårterminen 5 Juli. 6.Första träningspasset på höstterminen 16 Augusti. 7.Den 29 Augusti är det Gröndal IK dagen. 8.Sista träningspasset för året 25 Oktober. (Om du inte vill att ditt barn är med på fotot så informera en ledare.) http://www.sportnik.com/group/34135

4 Avgifter 2015 Medlemsavgift Hela familjen: 800 kr Senior: 600 kr 0 -18 år: 500 kr Ej aktiv: 300 kr Fotbollsskolan - Vid betald medlemsavgift får barnet träningströja. Inbetalning av medlemsavgift sker till PG 54349-6. Glöm inte att märka inbetalningen med ”Fotbollsskolan 2015” och spelarens namn så vi ser vem betalningen avser. Gröndals IK är en ideell förening där verksamheten som bedrivs till största delen finansieras av medlems- och träningsavgift från sina medlemmar vilket gör det så viktigt att alla som är med i klubben betalar sina avgifter. Om detta inte sker så stryks medlemmen från registret och kan då inte delta på match eller träning Person- eller adressuppgifter gällande nya medlemmar, ändring av befintliga uppgifter eller om medlemmar slutar - maila till gt19281216@hotmail.se eller victor.stahl@scania.com Det är fritt att prova på vid 3 tillfällen utan erlagd avgift. Gröndals IK Tel 08-183066 PG 54349-6 Mail gt19281216@hotmail.segt19281216@hotmail.sevictor.stahl@scania.com http://www.sportnik.com/group/34135


Ladda ner ppt "Vi som leder laget Victor StåhlPappa till Jonathan (09) Peter Sommarström Pappa till Charlie (09)"

Liknande presentationer


Google-annonser