Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brottsofferjourernas verksamhet Detta OH-paket innehåller: 1. Det här är BOJ 2. Brottsofferjourerna hjälper alla 3. Brottsdrabbade får stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brottsofferjourernas verksamhet Detta OH-paket innehåller: 1. Det här är BOJ 2. Brottsofferjourerna hjälper alla 3. Brottsdrabbade får stöd."— Presentationens avskrift:

1 Brottsofferjourernas verksamhet www.boj.se Detta OH-paket innehåller: 1. Det här är BOJ 2. Brottsofferjourerna hjälper alla 3. Brottsdrabbade får stöd 4. Brottsofferjourerna erbjuder 5. Brottsofferjourens policy 6. Vi står på fyra ben 7. Brottsofferrörelsens historia 8. Brottsofferjourernas Riksförbund 9. Lokala brottsofferjouren 10. Regioner växer fram 11. Brottsofferjourernas föreningsliv bild 1

2 Det här är BOJ www.boj.se Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ är en ideell förening vars jourer ger kostnadsfritt stöd åt människor utsatta för brott, vittnen till brott och anhöriga till brottsoffer. Det finns drygt hundra jourer runt om i landet. Varje år når BOJ cirka 50 000 människor med sina hjälpinsatser BOJ verkar för att människor som utsätts för brott ska få kunnigare bemötande och att brottsoffren får de rättigheter de har tillgodosedda. bild 2

3 www.boj.se Brottsofferjouren ger stöd åt ALLA! Oavsett brott, kön, ålder, etnisk bakgrund! Brottsofferjouren hjälper alla bild 3

4 www.boj.se Brottsofferjouren ger stöd till; - brottsoffer - vittnen - anhöriga till brottsdrabbade Brottsdrabbade får stöd bild 4

5 Brottsofferjouren erbjuder www.boj.se Emotionellt stöd och praktiska råd Hjälp med kontakter med myndigheter och försäkringsbolag Stöd i samband med rättegång Någon att tala med som förstår din situation bild 5

6 Brottsofferjourens policy www.boj.se Medmänskligt stöd och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen Alternativ eller komplement till samhällets insatser Brottsoffrens rättigheter samma prioritet som brottslingarnas Rättsprocessen får inte medföra sekundär viktimisering Samarbeta Delta i det lokala brottsförebyggande arbetet Belysa behovet av forskning bild 6

7 Vi står på fyra ben www.boj.se Det brottsofferstödjande Det vittnesstödjande Det brottsförebyggande Det opinionsbildande bild 7

8 Brottsofferrörelsens historia www.boj.se 1980 Brottsofferverksamhet startar i Malmö 1984 Första föreningen i Södertälje 1988 Brottsofferjourernas Riksförbund bildas 1989 Instiftande av Internationella Brottsofferdagen 1994 Tidningen Brottsoffer börjar sin utgivning 2001 Brottsofferjourernas Nationella telefoncentral startar 2003 Brottsofferjourernas hemsida www.boj.se lanseraswww.boj.se 2004 Brottsofferjourernas Brottsofferpris delas ut för första året 2007 Brottsofferjourernas Telefoncentral ger stöd på flera språk 2008 Brottsoffersvar på Nätet lanseras 2008 Det finns 106 aktiva jourer och 10 regioner i landet som varje år hjälper cirka 50 000 brottsdrabbade bild 8

9 Brottsofferjourernas Riksförbund www.boj.se Lokal Boj Förbundsstämma Förbundsstyrelse Förbundsdirektör AdministrationUtbildningInformation AU Valberedning Region Telefoncentralen bild 9

10 Brottsofferjouren www.boj.se Medlem Årsmöte Föreningsstyrelse Brottsofferassist/Ideell samordnare StödpersonerVittnesstöd Valberedning bild 10

11 Regioner växer fram www.boj.se Lokal jour Egna juridiska enheter Regionalt samarbete Kan söka medel för egen verksamhet Samverkar med: Landsting, Kommunförbund, Länspolismästare, Länsstyrelse Andra föreningar Anordnar utbildning Samordnar information Riksförbund bild 11

12 Brottsofferjourernas föreningsliv www.boj.se Lokal jour Förbundsstämma Förbundsstyrelse Region Riksförbund Brottsoffer och vittnen bild 12


Ladda ner ppt "Brottsofferjourernas verksamhet Detta OH-paket innehåller: 1. Det här är BOJ 2. Brottsofferjourerna hjälper alla 3. Brottsdrabbade får stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser