Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH:s Arbetsordning. Process KTH – arbetsordning Utvärdering skolorganisation Uppdrag arbetsgrupp – 25 mars 2010 Gunnar Svedberg (ordf.), Marita Hilliges,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH:s Arbetsordning. Process KTH – arbetsordning Utvärdering skolorganisation Uppdrag arbetsgrupp – 25 mars 2010 Gunnar Svedberg (ordf.), Marita Hilliges,"— Presentationens avskrift:

1 KTH:s Arbetsordning

2 Process KTH – arbetsordning Utvärdering skolorganisation Uppdrag arbetsgrupp – 25 mars 2010 Gunnar Svedberg (ordf.), Marita Hilliges, Leif Kari, Ingrid Melinder, Sverker Sörlin, Åsa Gustafsson Konsulthjälp - Technopolis Rapport – 7 oktober 2010 Direktiv För- och nackdelar skolorganisation Ansvarsfördelning och beslutsstruktur Konsekvenser autonomipropositionen Kollegiala organ Nationell och internationell utblick

3 Ny arbetsordning Tydlig linjeorganisation med stark kollegial förankring

4 KTH:s organisation Förvaltningen Fakultetsrådet Universitetsstyrelsen Arkitektur och samhällsbyggnad Bioteknologi Datavetenskap och kommunikation Elektro- och systemteknik Industriell teknik och management Informations- och kommunikationsteknik Kemivetenskap Teknikvetenskap Teknik och hälsa Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande Rektor

5 Linjeorganisation Styrelse Övergripande frågor Rektor Operativt ansvar Ledningsgrupp, rektorsgrupp, prorektor, vicerektorer, förvaltningschef Skolor Verksamhetsansvar Ledningsgrupp, GA, FA Strategiska råd ersätter skolstyrelser

6 Linjeorganisation Strategiskt råd - sammansättning 5 lärare/forskare inkl skolchef (ordf.) 3 externa ledamöter 3 studentrepresentanter 1 representant för TA-personal Strategiskt råd– utseende av ledamöter Lärarrepresentanter utses av fakultetsrådet genom val på skolorna Skolchef utser TA-representant och externa ledamöter efter hörande av rektor och skolan Studenter utser själva sina representanter

7 Kollegial organisation Fakultetsråd Dekanus och prodekanus – ordf. resp vice ordf. Ansvar för innehållsmässig kvalitet i utbildning, forskning och akademiska anställningar Övergripande ansvar för den kollegiala förankringen Rådgivande organ till rektor Utse hedersdoktorer Utse lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

8 Kollegial organisation Fakultetsråd - sammansättning 7 lärare med vetenskaplig/konstnärlig kompentens 3 externa ledamöter 3 studentrepresentanter 3 representanter från arbetstagarorganisationer med närvaro och yttranderätt

9 Kollegial organisation Fakultetsråd – utseende av ledamöter Val bland lärare till lärarrepresentanter Rektor utser externa ledamöter efter förslag från valberedning Studenter utser själva representanter Valberedning 5 lärare, varav en ordf., ansvar fakultetsrådet 1 studeranderepresentant, utses av studenterna Föreslår ledamöter i fakultetsrådet, utom studenter Förslår dekanus, prodekanus

10 Befattningsstruktur Befordran Kallelse

11


Ladda ner ppt "KTH:s Arbetsordning. Process KTH – arbetsordning Utvärdering skolorganisation Uppdrag arbetsgrupp – 25 mars 2010 Gunnar Svedberg (ordf.), Marita Hilliges,"

Liknande presentationer


Google-annonser