Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Frågeställning –Har vi rätt avgifter och erbjudande i relation till dessa? Genom att sammankoppla medlemsenkät, utträdesanalys och information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Frågeställning –Har vi rätt avgifter och erbjudande i relation till dessa? Genom att sammankoppla medlemsenkät, utträdesanalys och information."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Frågeställning –Har vi rätt avgifter och erbjudande i relation till dessa? Genom att sammankoppla medlemsenkät, utträdesanalys och information om vår största medlemsgrupp (för företagsstorlekar) har vi tagit fram följande resonemang. Period 201307-201406

2 Vår största medlemskategori 0-4 anställda Ca 70% av våra medlemmar

3 Från utträdesanalysen; Antal anställda Medel: 14% 2 av 5 medlemmar som utträder har 0 anställda Samma grupp är störst både vad det gäller utträden i absoluta tal men även relativa tal

4 Från Medlemsenkät; Därför är jag framför allt medlem i Företagarna

5 Från Utträdesanalys; Förmåner *Period: 1 januari – 30 juni 2014 3 av 5 medlemmar som utträder har inga förmåner Utträdesrisk är 2.5 gånger så stor för medlemmar som inte har förmåner

6 Resonemang; Medlemsavgift och förmåner står inte i en bra relation till varandra för 70 % av medlemmarna 70 % av våra medlemmar är 0-4 anställda Utträdesanalysen visar att gruppen 0-4 anställda står för stora delar av vårt utträde i absoluta tal, men för gruppen 0 anställda sticker det även ut i relativa tal Ifrån medlemsenkäten ät det tydligt att gruppen 0-4 anställda tycker det är mer viktigt med förmåner än de andra grupperna Utträdesanalysen visar också att det är 2,5 ggr större risk att en medlem som inte nyttjar förmåner utträder Med ovanstående i åtanke är det lätt att resonera i banorna att Företagarna inte har har medlemsförmåner som är attraktiva för vår största medlemsbas ställt i relation till medlemsavgiften. För 0 anställda ligger ordinarie pris på 3 225 kr och för 1-4 anställda ligger ordinarie på 3 275 kr. Möjliga förmåner ≠ Bef Medlemsavgift

7 Utveckla förmånspaket till rätt avgift och genomför Givet ovanstående resonemang 1.Fokusera på att förbättra medlemsförmåner och erbjudandet för gruppen 0-4 anställda 2.Ta fram förmåner med tydligare inlåsningseffekt (förmåner som aktivt kommer ”på köpet” liksom tidningen) 3.Paketera erbjudandet för olika målgrupper genom att ha olika saker som ingår och ”kostar extra” för olika medlemsgrupper 4.Sammankoppla erbjudande med reviderad medlemsavgift och ändra medlemsavgiften för en första grupp, förslagsvis ”0 anställda” (sannolikt behöver avgifter sänkas i relation till grunderbjudandet, benchmarka också i detta mot konkurrenter) 5.Genomför förändringen för nya och befintliga medlemmar och följ upp i förhand definierade mätpunkter för gruppen (såsom exempelvis minskat utflöde i balansmåttet).


Ladda ner ppt "Bakgrund Frågeställning –Har vi rätt avgifter och erbjudande i relation till dessa? Genom att sammankoppla medlemsenkät, utträdesanalys och information."

Liknande presentationer


Google-annonser