Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Toppkompetens i Borgå Möte 1. 2.9.2013. Toppkompetens i Borgå Program för U-tjänster Topprogram skolvis LP 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Toppkompetens i Borgå Möte 1. 2.9.2013. Toppkompetens i Borgå Program för U-tjänster Topprogram skolvis LP 2016."— Presentationens avskrift:

1 Toppkompetens i Borgå Möte 1. 2.9.2013

2 Toppkompetens i Borgå Program för U-tjänster Topprogram skolvis LP 2016

3 Skolans basuppgift Vision och strategi Utvecklingsplan Verksamhetskulturen Toppkompetens Läroplan Läroplansprocessen Kvalitetskriterier Bildningsdirektör Rektor Lärare Lärande och tillväxt Sandén & Saarukka 2013 Helhetssyn på mål och aktiviteter för skolan som kunskapsorganisation

4 Skoldirektörer Pedagogiska stödpersoner Operativa ledningsgruppen Gemensamma seminarier Professionalisering av hela kollegiet pedagogisk stödperson + rektor processledare (rektor eller annan sakkunnig) Gruppmentorskap för rektorer pedagogisk stödperson + skoldir. processledare (ex. rektor/sakkunnig) processledare Rektor kommun Att leda skolutveckling i den egna regionen och kommunen pedagogisk stödperson processledare (skoldirektör eller annan sakkunnig) processledare Skoldir. region lärare processledare 4 osv.

5 Gruppmentorskap för rektorer pedagogisk stödperson + skoldirektör processledare (ex. rektor/sakkunnig) processledare Rektor kommun Målgrupp: rektorer, vicerektorer, sakkunniga (Pf/Palmenia/Cll), pedagogisk stödperson (forskare), läroplanskoordinatorer Bollplank: skoldirektör Tidpunkt: hösten 2013 2dgr, våren 2014 2dgr (sammanlagt 4dgr / deltagare) Plats: Österbotten och Nyland Mål: stöda rektorernas professionella utveckling skapa nätverk som stöd för den professionella kompetensen Innehåll: mentorskap för skolledare dialog – kärnan i mentorskap 5

6 Målgrupp: lärare och rektorer Tidpunkt: vt och ht 2013 Plats: Österbotten, Åboland, Nyland Mål: skapa nätverk mellan skolor i regionen analysera och påverka verksamhetskulturen att träffsäkert identifiera relevanta kompetensutvecklingsbehov hos skolpersonalen att erbjuda specifik fortbildning utifrån identifierade behov Innehåll: kompetensutvecklingsbehov formulerade av den egna skolpersonalen inspiration för skolvis verksamhetutveckling kollegial skuggning, handledning, benchmarking dokumentation Professionalisering av hela kollegiet pedagogisk stödperson (PF) + rektor processledare (rektor eller annan sakkunnig) lärare processledare 6 Kultur, språk och skola Naturvetenskaper Kommunikativa språkfärdigheter

7 Bob Karlsson 19.2.2013 i Karleby SKOLDIREKTÖREN LÄRARKÅRENREKTOR LÄRAREN SEMINARIER MENTORS- PROGRAM FORTBILDNING LEDER ARBETET LOKALT LEDER ARBETET PÅ SKOLAN SKOLUT- VECK- LING UTVECKLA SIN EGEN UNDERVISNING UTVECKLINGS- BEHOV LÄRANDE KOMPETENS VÄLBEFINNANDE LEDARSKAP

8 TOPPKOMPETENS 2013-2014 i BORGÅ Av UBS finansierat program genom ÅA/ CLL -> Gruppmentorskap för rektorer MÖTE 1 2.9.2013 Topp Grupp Borgå : 4 rektorer, Kunnig-koordinerare, Kvalitetsansvariga, Gy-utredningsperson, Specialplanerare MÅL: Orientering i Topprogrammet, Kopplingar till programmet för utbildningstjänsterna (U-tjänster) Diskutera och besluta om Topprocessen i Borgå 2013-14 MÖTE 2 9.10.2013 Topp Grupp Borgå samt alla rektorer inom grundutbildning MÅL: Relaterat till Möte 1: diskussion om konkreta steg i U-tjänster och skolvisa teman som utvärderas och bearbetas Rektors roll i skolutveckling i Borgå. MÖTE 3 8.11.2013 Topp Grupp Borgå samt alla rektorer inom grundutbildning. MÅL: Konkreta utvecklingsteman presenteras och bearbetas skolvis eller i rektorsgrupper. Konkret planering för utv.processer under vt.

9 VT -14 Jan- april Utvecklingsprogram enligt Rektorers +Lärares beslut pågår i alla grundskolor. 2 personer från Topp Grupp Borgå besöker alla skolor minst en gång: Följer med aktiviteter, diskuterar m skolans personal, inspirerar, stöder Lyssnar in behov av externt stöd, ämnes - eller metod- sakkunniga osv Dokumenterar upplevelser och erfarenheter samt dilemman o problem UBS modell för Utvecklingsplan 2013-2016 rekommenderas som stöd TOPP-DAG Skolvisa teman och program presenteras och utvärderas. Alla rektorer deltar. Lärare deltar enligt tid o möjlighet Topp Grupp Borgå utvärderar aktiviteterna i relation till Programmet för U-tjänster. ALLA Topp aktiviteter och erfarenheter skall stöda LP-2016 och småningom ”landa” i stadens LP.

10 Skolans basuppgift Visioner och strategier Verksamhetskulturen Läroplanen Rektor Lärare Lärande och tillväxt Skolan som kunskapsorganisation Alava, nov 2012

11 UBS: 4 synvinklar för granskning Lärande Personalens kompetens Hållbart välbefinnande Ledarskap

12 LÄRANDE

13 PERSONALENS KOMPETENS

14 HÅLLBART VÄLBEFINNANDE

15 LEDARSKAP

16 Bortom tidens horisont finns en förändrad värld, en värld som är mycket olik jämfört med dagens. Somliga människor ser bortom denna horisont och in i framtiden. De är övertygade om att drömmar kan bli verklighet. De öppnar ögonen på oss och gör oss motiverade. De bygger upp förtroende och stärker våra relationer. De står stadigt i motståndets blåst och ger oss mod att fortsätta sökandet. Vi kallar dessa människor ledare. Kouze och Posner


Ladda ner ppt "Toppkompetens i Borgå Möte 1. 2.9.2013. Toppkompetens i Borgå Program för U-tjänster Topprogram skolvis LP 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser