Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturvägen – vägen vidare Utredare Elin Selig. Bakgrund 2015 skrevs en ansökan till ESF-rådet. Vi hade dock för lite underlag avseende de nyanlända kulturarbetarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturvägen – vägen vidare Utredare Elin Selig. Bakgrund 2015 skrevs en ansökan till ESF-rådet. Vi hade dock för lite underlag avseende de nyanlända kulturarbetarna."— Presentationens avskrift:

1 Kulturvägen – vägen vidare Utredare Elin Selig

2 Bakgrund 2015 skrevs en ansökan till ESF-rådet. Vi hade dock för lite underlag avseende de nyanlända kulturarbetarna i Sörmland. Ett nytt grepp – Förstudie för att utreda situationen. Denna utökades till att också inkludera Östergötland.

3 Problemformulering Utrikesfödda sämre ställning på arbetsmarknaden. Kultursektorn har sämre representation än arbetsmarkanden i övrigt. Två stora kulturutredningar avseende mångfald inom kultursektorn. Tid för Mångfald (2004) och Kultur av vem? (2015). Kultursektorn har blivit sämre på representation sedan början av 2000-talet.

4 Varför är det här viktigt då? Tre definitioner av kultur med flytande gränser mellan varandra. Kultur har den viktiga uppgiften att samtidigt skapa, bearbeta, visa och återberätta det gemensamma kulturarvet.

5 ”Föreställningar om kultur, tillhörighet och identiteter påverkar såväl vem vi väljer att umgås med, var vi bosätter oss och var vi söker arbeten. Men samma idéer påverkar också våra möjligheter att välja. Detta samband blir extra påtagligt inom kultursektorn, som i sin dagliga verksamhet definierar och omdefinierar vår förståelse av kultur, vår historia och samtid.” //Kultur av vem? Myndigheten för kulturanalys ”Därför kan det vara av stor vikt att kultursektorn arbetar proaktivt för en bättre samhällsspegling än idag, eftersom det har goda möjligheter att ge positiva effekter även i framtiden.” //Kultur av vem? Myndigheten för kulturanalys

6 Förstudiens syfte Syftet med att genomföra en förstudie är att få en helhetsbild av hur situationen ser ut rörande nyanlända kulturarbetares möjligheter till etablering på den svenska arbetsmarknaden, huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Förhoppningen är att förstudien ska kunna ligga till grund för en ny ansökan till ESF-rådet under 2016.

7 Förstudiens upplägg Intervju Syfte fördjupad kunskap om etableringsprocessen. Två intervjuer per enhet i Sörmland och Östergötland.Enkät Syfte kartläggning Samtliga etableringshandläggare i Sörmland och Östergötland.Praktikplatser Syfte se hur många nyanlända kulturarbetare som kultursektorn kan ta emot.Observation Syfte se hur processen går till. En till fyra personer.

8 Resultat Förstudien färdig senast 31 juli 2016. Resultat levereras till Kultur- och turismförvaltningen i Katrineholms kommun, Landstinget i Sörmland, Region Östergötland och Arbetsförmedlingarna som medverkar.

9 Tar tillfället i akt Tar tacksamt emot kontaktuppgifter till nyckelpersoner i kultursektorn som vill medverka med praktikplatser men även kommentarer och svarar på frågor. elin.selig@katrineholm.se eller 0725-60 72 00. elin.selig@katrineholm.se


Ladda ner ppt "Kulturvägen – vägen vidare Utredare Elin Selig. Bakgrund 2015 skrevs en ansökan till ESF-rådet. Vi hade dock för lite underlag avseende de nyanlända kulturarbetarna."

Liknande presentationer


Google-annonser