Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."— Presentationens avskrift:

1 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016

2 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective (323) osäkerhet om framtiden (L) 1601(I) arbetslöshet (L) 1501(O) byråkrati (L) 1223(O) skyller på varandra (L) 1192(R) resursslöseri (L) 1083(O) yttrandefrihet 1084(O) våld och brott (L) 1071(R) kortsiktighet (L) 1011(O) hat (L) 932(R) konflikt/ aggression (L) 902(R) arbetstillfällen 1801(O) ekonomisk stabilitet 1541(I) ansvar för kommande generationer 1487(S) välfungerande sjukvård 1231(O) jämlikhet 1064(R) demokratiska processer 964(R) bevarande av naturen 886(S) långsiktighet 877(S) upprätthållande av lag & ordning 873(O) fred 827(S) Values Plot March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre I = Individuell R = Relationsvärdering Understruket med svart = PV & CC Orange = PV, CC & DC Orange = CC & DC Blå = PV & DC P = Positiv L = Möjligtvis begränsande (vit cirkel) O = Organisationsvärdering S = Samhällsvärdering Värderingar som matchar PV - CC 0 CC - DC 0 PV - DC 1 Kulturentropi: Nuvarande kultur 48% familj 1572(R) humor/ glädje 1555(I) ansvar 1284(I) ärlighet 1255(I) tar ansvar 1054(R) ekonomisk stabilitet 921(I) vänskap 902(R) medkänsla 887(R) omtanke 782(R) hälsa 761(I) NivåPersonliga värderingar (PV)Nuvarande kulturella värderingar (CC)Önskade kulturella värderingar (DC) 7 6 5 4 3 2 1 IRS (P)=5-5-0 IRS (L)=0-0-0IROS (P)=0-0-1-0 IROS (L)=1-4-4-0IROS (P)=1-2-3-4 IROS (L)=0-0-0-0

3 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective (323) Personliga värderingar Values Distribution March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Positiva värderingar Värderingar som kan vara begränsande Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar C T S 2 1 3 4 5 6 7 C = Gemensamt goda T = Förändring S = Egenintresse CTS = 41-20-39CTS = 22-15-63 CTS = 42-21-37 Kulturentropi = 5% Kulturentropi = 48% Kulturentropi = 3%

4 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective (323) Kulturentropi Personliga värderingar Nuvarande kulturella värderingar Önskade kulturella värderingar Egenintresse Förändring Gemensamt goda CTS Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016

5 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective (323) Antalet värderingar som kan vara begränsande valda av utvärderarna per nivå för Nuvarande kultur. Dem representerar alla värderingar som kan vara begränsande som valdes och inkluderar därför nödvändigtvis inte de tio högst rankade värderingar i värderingsdiagrammet. Värderingar som kan vara begränsande finns bara på nivå 1, 2 och 3. Det är en reflektion av nivån av oordning inom ett system. Observera att små procentvariationer inom nivåerna/kategorierna av total kulturell entropi på diagrammen kan ske som resultat till avrundning av siffror till det närmaste hela. Nivå Värderingar som kan vara begränsande (röster) Kulturentropi % 3 byråkrati (122) resursslöseri (108) centralstyrning (63) elitism (38) analfabetism (14) strikt moral/ religiositet (2) 11% av det totala antalet röster 2 skyller på varandra (119) hat (93) konflikt/ aggression (90) etnisk diskriminering (54) tradition (43) könsdiskriminering (35) 13% av det totala antalet röster 1 osäkerhet om framtiden (160) arbetslöshet (150) våld och brott (107) kortsiktighet (101) materialistiskt (86) terrorism (47) korruption (43) fattigdom (41) miljöförstöring (33) 24% av det totala antalet röster Totalt 1549 utav 3230 48% av det totala antalet röster Cultural Entropy Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Denna nivå av kulturell entropi reflekterar inhemska problem som kan leda till demonstrationer, våldsamma oroligheter och/eller allvarligt ekonomiskt sönderfall och som indikerar ett behov av politisk förändring och/eller regeringsskifte. Det är viktigt att minska nivån av kulturell entropi för att förbättra individuellt och socialt välbefinnande. Kulturentropi rapport

6 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective (323) Röster: Nuvarande kulturRöster: Önskad kulturHopp arbetstillfällen19180161 ansvar för kommande generationer27148121 ekonomisk stabilitet49154105 välfungerande sjukvård3412389 långsiktighet58782 upprätthållande av lag & ordning198768 omsorg om de äldre117463 pålitlig samhällsservice106656 gemensamma värderingar136451 bevarande av naturen408848 Ett värderingshopp inträffar när det är fler röster för en värdering gällande Önskad kultur än för en värdering gällande Nuvarande kultur. Nedan listas de värderingar vars röster har ökat mest. Värderingar i fet stil är representerade i Önskad kultur. Values Jumps Table March 18, 2016 Copyright 2016 Barrett Values Centre Värderingshopp

7 National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective (323) Personliga värderingarNuvarande kulturella värderingarÖnskade kulturella värderingar Positive Values Distribution Copyright 2016 Barrett Values Centre March 18, 2016 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4Nivå 5Nivå 6Nivå 7 Önskade kulturella värderingar arbetstillfällen ekonomisk stabilitet välfungerande sjukvård upprätthållande av lag & ordning jämlikhet demokratiska processer bevarande av naturen ansvar för kommande generationer långsiktighet fred Värderingshopp pålitlig samhällsservice omsorg om de äldre gemensamma värderingar Detta diagram visar andelen positiva värden på olika nivåer. Tabellen visar de mest önskade kulturvärderingarna och värderingsskiftningar på nivåer där mer fokus har begärts. Positiv distribution av värderingar


Ladda ner ppt "National Assessment Sweden: Södra Sverige - National Perspective Framställt av Barrett Values Centre March 18, 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser