Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DE NYA AFFÄRSRELATIONERNA – FRÅN PRODUKT- TILL FUNKTIONSERBJUDANDEN Av Staffan Brege Daniel Kindström Per-Olof Brehmer Grupp 9 Pernilla Johansson Anna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DE NYA AFFÄRSRELATIONERNA – FRÅN PRODUKT- TILL FUNKTIONSERBJUDANDEN Av Staffan Brege Daniel Kindström Per-Olof Brehmer Grupp 9 Pernilla Johansson Anna."— Presentationens avskrift:

1 DE NYA AFFÄRSRELATIONERNA – FRÅN PRODUKT- TILL FUNKTIONSERBJUDANDEN Av Staffan Brege Daniel Kindström Per-Olof Brehmer Grupp 9 Pernilla Johansson Anna Blomquist Jenny Fiskaare Clara Frost

2 AGENDA  INLEDNING  ARTIKELN  HOTBILD & MOTBILD  3-STEGSMODELL  UTMANINGAR  IKT – INFORMATIONS – OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER  UTVECKLING AV AFFÄR OCH FÖRETAG  FRÅN PRODUKT TILL KOMPLEXT ERBJUDANDE  SAMMANFATTNING

3 INLEDNING Ökad globalisering Ökad konkurrens De nya affärsrelationerna Heltäckande lösningar Nyförsäljning kopplad till eftermarknadstjänster Delaktighet under hela produktens livscykel

4 HOTBILD & MOTBILD Hotbild:  Lågpriskonkurrens  Offentlig upphandling  Centrala inköp  E-handel Motbild:  Ökad ”tjänstefiering”  ”Service encapsulator”  Dålig planering

5 3-STEGSMODELL Kategori 1: Produkt Kategori 2: Process Kategori 3: Affär Kundbasen ofta spridd under dessa steg  Ex. Volvo bussar

6 UTMANINGARAFFÄR OCH FÖRETAG Varför behövs attraktiva servicekontrakt? Tjänster  Krav på ökad interaktivitet med kund  Möjligheter med Lock-in & Lock-out - långsiktiga konkurrensfördelar och livscykelperspektiv  Produktföretags konkurrensfördel – kontroll, låga priser och direktkontakt med kund  Bundling – det räcker inte med att addera nya produkter och tjänster  Krav på omorganisation inom företag  Krav på att skapa mätbarhet  Företag måste trycka på tjänstefieringens relevans Kunder underskattar kostnader relaterat till produkters användning Ökat fokus på service och tjänster kan leda till lägre marginaler men även snabbare kapitalomsättningshastighet

7 IKT - INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER Skapa nya tjänster och helhetserbjudanden Möjlighet till automatisering av rapporter -> billig kundanpassning Centrala databaser möjliggör globalt perspektiv och skalfördelar Förbättrade relationer för stora och små företag Problem – motivera investeringar i IKT?

8 ”FRÅN PRODUKT TILL KOMPLEXT ERBJUDANDE” 1. Identifiera och klassificera tjänster som erbjuds. 2. Utgå från steg 1 och utforma och genomför följande med fokus på företagets affärsstrategi: Marknadsanalyser Kostnadsberäkningar Processbeskrivningar 3. Företaget genomför sin planer som planerats i steg 1 och 2. Personal och kundreprepresentanter måste utbildas Tjänster och erbjudanden ska skalas upp -> skapa lönsamhet kommersiellt -> ökad försäljning 4. Tjänsterna ska leverara värde både till kund och leverantör. Förstå hur kunden mottar/upplever tjänsten Jobba med anpassningar

9 UTÖKAD TJÄNSTEUTVECKLINGSPROCESS

10 SAMMANFATTNING De nya affärsmöjligheterna kan leda till ökad tillväxt och lönsamhet, och kan vara betydande för företagens överlevnadsförmåga Dock ställs stora krav på företaget gällande bland annat:  Omorganisation  Satsningar på teknologi  Planering – långsiktigt tänk  Skapa mätbarhet  Att affärsstrategin följs  Fokus på att skapa värde både för kund och leverantör  Samarbetspartners

11 TACK FÖR OSS! Frågor?

12 KÄLLOR Brege, Staffan, Kindström, D och Brehmer, P-O (2009), "De nya affärsrelationerna" i "Marknadsföring: Myter och Möjligheter", ed Lars-Gunnar Mattsson, MTC, Stockholm.Marknadsföring: Myter och Möjligheter


Ladda ner ppt "DE NYA AFFÄRSRELATIONERNA – FRÅN PRODUKT- TILL FUNKTIONSERBJUDANDEN Av Staffan Brege Daniel Kindström Per-Olof Brehmer Grupp 9 Pernilla Johansson Anna."

Liknande presentationer


Google-annonser