Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu gör vi social upphandling! Motala 4 november 2015 Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu gör vi social upphandling! Motala 4 november 2015 Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau Advokatbyrå."— Presentationens avskrift:

1 Nu gör vi social upphandling! Motala 4 november 2015 Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau Advokatbyrå

2 Den EU-rättsliga ramen 1 - Fri rörlighet och den inre marknaden Grundläggande principer om: (1) likabehandling (2) icke- diskriminering (3) öppenhet (4) proportionalitet och (5) ömsesidigt erkännande. 2 - Social marknadsekonomi Nytt upphandlingsdirektiv – EU:s regleringskompetens Har Sverige levt upp till sin förhandlingsnivå? EU-rätten, en domstolsledd utveckling

3 Sociala hänsyn, vad är det? ”…olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som genomförs inom ramen för ett offentligt upphandlingskontrakt.” Vanligt förekommande sociala krav vid upphandlingar: Kollektivavtalsvillkor (anställningsvillkor, minimilön) Anställning av långtidsarbetslösa, funktionshindrade och andra grupper Främja möjligheter för små- och medelstora företag Tillhandahållande av utbildnings- eller lärlingsplats och sommarjobb Fairtrade och etiska krav i tredje land Krav om jämställdhet, likabehandling och diskrimineringsbekämpande åtgärder Hållbar utveckling, ett socialt mervärde i den goda affären Kontraktsvärde och Kontraktsföremål

4 Sociala hänsyn i olika faser (1) 1. Första tillfället, behovsanalysen/fastställa kontraktsföremålet Se över marknaden, kontakt med potentiella leverantörer, involvera andra aktörer? (CSR) Undvika allt för stora ramavtal (delkontrakt) 2. Uteslutning/kvalificering av leverantörer – 10 resp. 11 kap. LOU Tidig möjlighet till uteslutning och lämplighetsprövning (tillräcklig kapacitet) 3. Leverantörens befintliga CSR arbete (dokumentationskrav) Som ett led i arbetet med de prioriterade målen ska leverantörer kunna redogöra för hur de arbetar med CSR frågor inom sin verksamhet i enlighet med det prioriterade målen. (följa upp)

5 Förutsättningarna för social upphandling Samtliga sociala krav, kriterier och villkor som används måste: 1) ha ett samband med kontraktets föremål, 2) inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet, 3) uttryckligen anges i kontraktshandlingarna eller i annonsen, 4) vara möjliga att kontrollera, 5) vara förenliga med alla de grundläggande EU-rättsliga principerna.

6 ”För en upphandlande myndighet som enligt förfrågnings- underlaget lägger vikt vid ett socialt ansvarsfullt beteende kan det vid utvärderingen av förhållandet mellan kvalitet och pris nämligen vara av betydelse om den vara som ska levereras har förvärvats av producenten på rättvisa villkor eller inte. Socker smakar i strikt bemärkelse visserligen inte annorlunda beroende på om det är rättvisemärkt eller inte. En produkt som lanseras på marknaden på orättvisa villkor efterlämnar emellertid en bitter eftersmak hos en ansvarsfull kund.” C-368/10. Dutch Cofee - Förslag till avgörande av generaladvokat Juliane Kokott,

7 Tack för uppmärksamheten! Kontakta mig gärna för mer info: Mohamed Hama Ali ______________________________________ Gärde Wesslau Advokatbyrå Kungstorget 2 411 17 Göteborg Tel: 031 10 76 31 Mobil: 0762 922 535 E-post: mohamed.hama.ali@garde.se


Ladda ner ppt "Nu gör vi social upphandling! Motala 4 november 2015 Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau Advokatbyrå."

Liknande presentationer


Google-annonser