Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslut: Frågan om länets deltagande och agerande tas upp för diskussion och beslut på VAS-rådet ……. och lyfts därefter till KSLs samhällsbyggnadsberedning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslut: Frågan om länets deltagande och agerande tas upp för diskussion och beslut på VAS-rådet ……. och lyfts därefter till KSLs samhällsbyggnadsberedning."— Presentationens avskrift:

1 Beslut: Frågan om länets deltagande och agerande tas upp för diskussion och beslut på VAS-rådet ……. och lyfts därefter till KSLs samhällsbyggnadsberedning.

2 ”Mälarregionen” Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt

3 Water Framework Directive God vattenstatus, baserad på naturvetenskap, är normaltillståndet – övrigt är undantag Ett paradigmskifte i synen på vattenmiljön 1 kap 1§ Miljöbalken Naturens egenvärde …..nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

4 Juridik Ekonomi Politik Organisationer Ansvarsfrågor Samhällsplanering Vatten- kunskap Genomförande av vattenförvaltningen

5 Vattendelegation Mats SvegforsOrdförande, Länsstyrelsen Västmanland Arne GustafssonSLU Lennart NordvargLänsstyrelsen Uppsala län Cathy HillLänsstyrelsen Stockholms län Lars ÖstringLänsstyrelsen Örebro län Åsa W BrobergLänsstyrelsen Södermanlands län Kansli Lennart Sorby, Erik Lundborg Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt

6 Vattenförvaltning Miljömål / Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Genomförande Uppföljning och övervakning Analyser och kartläggning Förvaltningsplan 6 års cykel Rapportering

7 Kraftigt modifierade vatten Konstgjorda vatten Tidsbegränsade undantag Permanenta undantag Inga vatten får bli sämre Kvalitetskrav

8 Tidplan God ekologisk och kemisk vattenstatus2015 Påbörja och genomföra åtgärder Prispolitik med kostnadstäckning 2010 Förslag till Förvaltningsplan med kvalitetskrav och åtgärdsprogram 2008 Fördjupad kartläggning Översikt av väsentliga frågor 2007 Övervakningsprogram Arbetsprogram 2006 Beslut om Förvaltningsplan med kvalitetskrav och Åtgärdsprogram 2009

9

10 Arbetsprogram inför Förvaltningsplan Enhetlig struktur Tidplan för vattenförvaltningen Mål/syfte med vattenförvaltningen Produkter: Plan och program Samverkan  Samråd Samråd Förslag till AP Arbetsprogram för vattenförvaltningen inför Förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt

11 Samverkansstruktur Vattenmyndighet Berednings- sekretariat/Lst ”Vattenråd” Referens - grupp Arbetsgrupp Distrikt ARO Lokalt Samråd Dialog

12 Deltagande Information Konsultation ” Medlemsstaterna skall uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet av detta direktiv, särskilt när det gäller att utarbeta, se över och uppdatera förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten. Medlemsstaterna skall för varje avrinningsdistrikt offentliggöra följande, som skall göras tillgängligt för kommentarer från allmänheten, …..” Informera-konsultera-samråda Samverkan – ”om konsten att prata med vanligt folk….”

13 …….. ”standarder” och inriktningar nu håller på att sätta sig. VAS-kommittén anser det är viktigt att Stockholms län är med och påverkar eftersom länet har 70-80 % av avrinningsområdets samlade befolkning och vatten- och avloppsförsörjningens villkor är väsentliga för länets hållbara utveckling. Det finns statliga utredningar som VAS via KSL bör vara remissinstans för tex.

14 Beslut: Frågan om länets deltagande och agerande tas upp för diskussion och beslut på VAS-rådet ……. och lyfts därefter till KSLs samhällsbyggnadsberedning.


Ladda ner ppt "Beslut: Frågan om länets deltagande och agerande tas upp för diskussion och beslut på VAS-rådet ……. och lyfts därefter till KSLs samhällsbyggnadsberedning."

Liknande presentationer


Google-annonser