Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings-"— Presentationens avskrift:

1 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings- nämnden 2015-12-03

2 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Innehåll och punktlista nivå 1 Helvetica Neue, min 28pt Punktlista nivå 2 Helvetica Neue, min 24pt Punktlista nivå 3-5 Helvetica Neue, min 20pt Riktlinjer Öka intäkten från tätort Styr försiktigt från enkelbiljett mot dygnsbiljett Långsiktig styrning av enkelbiljettspriset mot app-priset Bibehåll prisdiff reskassa och webbutik Bibehåll styrning bort från 10-dygnsbiljett Ingen eller mycket liten prishöjning på längre resor

3 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Sammanfattning prisförändringar Höjning sker på följande biljetter i det ordinarie utbudet: Enkelbiljett 2-zoners, fullpris och reskassa Zontaxa, fullpris (ej reskassa) Dygnsbiljett Tätort alla kategorier, Närområde alla kategorier utom familj samt Län vuxen, endast fullpris (ej reskassa) 10-dygnsbiljetten alla kategorier 30-dagarsbiljett Tätort Årsbiljett Tätort Skolbiljetter påverkas from 1 aug 2016: Läsår, År, Klassbiljett, samtliga Prao/praktikbiljetter Prisdifferentiering mellan Läsårsbiljett och Årsbiljett införs. År 2015 justerades endast Läsår och År. Övriga låg stilla.

4 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Enkelbiljett, Dygnsbiljett och 10-dygnsbiljett Kursivt = pris före förändring Ljusblått = pris efter förändring Gult = differensen Tätort VuxUngSen Biljetten i appen idag3525 Biljetten i appen Differens i krIngen förändring Grundpris fullprisGrundpris ReskassaZonpris fullprisZonpris Reskassa VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSen Enkelbiljett idag2718 1912 13991177 Enkelbiljett ACE/Automat/QM/FO3020 2114 1510 Differens i kr322222211Ingen förändring Familjebiljett idag40 34 23 20 Familjebiljett ACE/Automat/QM/FO54 38 27 Differens i kr14 4 4 Ingen förändring FullprisReskassaFullprisReskassaFullprisReskassa Tätort Närområde Län VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSen Dygnsbiljett idag7045 5035 9565 7550 170120 14095 Dygnsbiljett7550 10070 180120 Differens i kr555Ingen förändring555 10Ingen förändring FullprisReskassaFullprisReskassaFullprisReskassa Tätort Närområde Län Fam Dygnsbiljett familj idag130 90 195 135 360 250 Dygnsbiljett familj135 Differens i kr5 Ingen förändring Fullpris Län VuxUng Sen 10-dygnsbiljett webb idag 1070 740 10-dygnsbiljett ej webb idag 1190 820 10-dygnsbiljett biljett webb 1135 760 10-dygnsbiljett ej webb 1260840 Webb differens i kr 6520 Ej webb differens i kr 7020 Kommentar: I enkelbiljettens grundpris ingår 2 zoner. I Tätortsbiljetter ingår 1 zon.

5 Rubrik Helvetica Neue, 44pt 30-dagars och Årsbiljett TätortNärområdeLän VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenStudFritid 30-dagarsbiljett webb idag530350 710470 1005670 180 30-dagarsbiljett ej webb idag590395 790525 1090725 185 30-dagarsbiljett webb540360 Ingen förändring 30-dagarsbiljett ej webb600405 Webb10 Ej webb10 TätortNärområdeLän VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSen Årsbiljett webb idag47703160 63904230 90456030 Årsbiljett ej webb idag53103555 71104725 98106525 Årsbiljett webb48603240 Ingen förändring Årsbiljett ej webb54003645 Webb9080 Ej webb90

6 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Skolbiljetter from 1 aug 2016? TätortNärområdeLän Läsårsbiljett idag355547256525 Läsårsbiljett303839385438 Differens i kr -518 -788-1088 Årsbiljett idag355547256525 Årsbiljett364547256525 Differens i kr90Ingen förändring Klassbiljett idag 900 Klassbiljett 950 Differens i kr 50 Prao/praktik 7 dgr idag 170 Prao/praktik 7 dgr 190 Differens i kr 20 Prao/praktik 14 dgr idag 340 Prao/praktik 14 dgr 380 Differens i kr 40 Prao/praktik 21 dgr idag 510 Prao/praktik 21 dgr 570 Differens i kr 60 Prisdifferentiering mellan Läsårsbiljett och Årsbiljett bör införas. Linköping har gått från att beställa 1/3 årsbiljett till att beställa 2/3 på tre år. Nedan priser är baserat på ca 10/12 av en årsbiljett.

7 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Innehåll och punktlista nivå 1 Helvetica Neue, min 28pt Punktlista nivå 2 Helvetica Neue, min 24pt Punktlista nivå 3-5 Helvetica Neue, min 20pt Antaganden och resonemang (efter intervjuer med Trafikavdelningen och Strategisk utveckling) Skolorna kan vara mer benägna att gå över till att köpa årsbiljett från att tidigare ha köpt läsårsbiljett om inte prisdifferentiering införs Skolbiljettsförsäljning på länsnivå kan minska något pga –omläggningen av landsbygdslinjerna som kan innebära ökad skolskjutsverksamhet där inga skolbiljetter används –något mindre årskullar De mindre årskullarna motverkas i viss mån av en ökad invandring med barn i gymnasieålder, men dessa kan komma att bo nära skola. Svårbedömd effekt. Försäljning av enkelbiljett i tätort kan gå ner något, med anledning av byte från läsårsbiljett till årsbiljett hos skolorna Försäljning av Dygnsbiljett Närområde resp Län kan öka något när enkelbiljettspriset ökar. Försäljning av 10-dygnsbiljett kan gå ner något

8 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Utveckling skolelever År 2014 hade vi många 20-åringar, medan antal personer i åldrarna ner till ungefär 13 år är avsevärt färre. I åldrarna 13-18 år ligger antalet ungefär på samma nivå. Det torde innebära att antalet skolelever som det köps skolbiljett till de närmaste åren kommer att ligga på ungefär dagens nivå, som är betydligt lägre än för några år sedan. Källa: Eva Skagerström

9 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Utveckling invandring Östergötland har generellt en ökande befolkning, men det skiljer stort mellan kommunerna. Intressant att notera är att invandringsnettot är stort. I Linköpings kommun är nettot mellan födda och avlidna lika stort som invandringen under perioden 2010-2013, i andra kommuner är det större. I åldrar som kan vara aktuella för skolbiljetter är också invandringsöverskottet stort, se bilden till höger. Det är en markant topp från 10-åringar till 20-åringar. Detta bör adderas till den förra bilden över utveckling av antal skolelever, om detta är en trend kommer den att i viss mån motverka den svacka vi befinner oss i. Källa: Eva Skagerström


Ladda ner ppt "Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings-"

Liknande presentationer


Google-annonser