Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings-"— Presentationens avskrift:

1 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings- nämnden

2 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Innehåll och punktlista nivå 1 Helvetica Neue, min 28pt Punktlista nivå 2 Helvetica Neue, min 24pt Punktlista nivå 3-5 Helvetica Neue, min 20pt Riktlinjer Öka intäkten från tätort Styr försiktigt från enkelbiljett mot dygnsbiljett Långsiktig styrning av enkelbiljettspriset mot app-priset Bibehåll prisdiff reskassa och webbutik Bibehåll styrning bort från 10-dygnsbiljett Ingen eller mycket liten prishöjning på längre resor

3 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Sammanfattning prisförändringar Höjning sker på följande biljetter i det ordinarie utbudet: Enkelbiljett 2-zoners, fullpris och reskassa Zontaxa, fullpris (ej reskassa) Dygnsbiljett Tätort alla kategorier, Närområde alla kategorier utom familj samt Län vuxen, endast fullpris (ej reskassa) 10-dygnsbiljetten alla kategorier 30-dagarsbiljett Tätort Årsbiljett Tätort Skolbiljetter påverkas from 1 aug 2016: Läsår, År, Klassbiljett, samtliga Prao/praktikbiljetter Prisdifferentiering mellan Läsårsbiljett och Årsbiljett införs. År 2015 justerades endast Läsår och År. Övriga låg stilla.

4 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Enkelbiljett, Dygnsbiljett och 10-dygnsbiljett Kursivt = pris före förändring Ljusblått = pris efter förändring Gult = differensen Tätort VuxUngSen Biljetten i appen idag3525 Biljetten i appen Differens i krIngen förändring Grundpris fullprisGrundpris ReskassaZonpris fullprisZonpris Reskassa VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSen Enkelbiljett idag Enkelbiljett ACE/Automat/QM/FO Differens i kr Ingen förändring Familjebiljett idag Familjebiljett ACE/Automat/QM/FO Differens i kr Ingen förändring FullprisReskassaFullprisReskassaFullprisReskassa Tätort Närområde Län VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenVuxUngSen Dygnsbiljett idag Dygnsbiljett Differens i kr555Ingen förändring555 10Ingen förändring FullprisReskassaFullprisReskassaFullprisReskassa Tätort Närområde Län Fam Dygnsbiljett familj idag Dygnsbiljett familj135 Differens i kr5 Ingen förändring Fullpris Län VuxUng Sen 10-dygnsbiljett webb idag dygnsbiljett ej webb idag dygnsbiljett biljett webb dygnsbiljett ej webb Webb differens i kr 6520 Ej webb differens i kr 7020 Kommentar: I enkelbiljettens grundpris ingår 2 zoner. I Tätortsbiljetter ingår 1 zon.

5 Rubrik Helvetica Neue, 44pt 30-dagars och Årsbiljett TätortNärområdeLän VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSenStudFritid 30-dagarsbiljett webb idag dagarsbiljett ej webb idag dagarsbiljett webb Ingen förändring 30-dagarsbiljett ej webb Webb10 Ej webb10 TätortNärområdeLän VuxUngSenVuxUngSenVuxUngSen Årsbiljett webb idag Årsbiljett ej webb idag Årsbiljett webb Ingen förändring Årsbiljett ej webb Webb9080 Ej webb90

6 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Skolbiljetter from 1 aug 2016? TätortNärområdeLän Läsårsbiljett idag Läsårsbiljett Differens i kr Årsbiljett idag Årsbiljett Differens i kr90Ingen förändring Klassbiljett idag 900 Klassbiljett 950 Differens i kr 50 Prao/praktik 7 dgr idag 170 Prao/praktik 7 dgr 190 Differens i kr 20 Prao/praktik 14 dgr idag 340 Prao/praktik 14 dgr 380 Differens i kr 40 Prao/praktik 21 dgr idag 510 Prao/praktik 21 dgr 570 Differens i kr 60 Prisdifferentiering mellan Läsårsbiljett och Årsbiljett bör införas. Linköping har gått från att beställa 1/3 årsbiljett till att beställa 2/3 på tre år. Nedan priser är baserat på ca 10/12 av en årsbiljett.

7 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Innehåll och punktlista nivå 1 Helvetica Neue, min 28pt Punktlista nivå 2 Helvetica Neue, min 24pt Punktlista nivå 3-5 Helvetica Neue, min 20pt Antaganden och resonemang (efter intervjuer med Trafikavdelningen och Strategisk utveckling) Skolorna kan vara mer benägna att gå över till att köpa årsbiljett från att tidigare ha köpt läsårsbiljett om inte prisdifferentiering införs Skolbiljettsförsäljning på länsnivå kan minska något pga –omläggningen av landsbygdslinjerna som kan innebära ökad skolskjutsverksamhet där inga skolbiljetter används –något mindre årskullar De mindre årskullarna motverkas i viss mån av en ökad invandring med barn i gymnasieålder, men dessa kan komma att bo nära skola. Svårbedömd effekt. Försäljning av enkelbiljett i tätort kan gå ner något, med anledning av byte från läsårsbiljett till årsbiljett hos skolorna Försäljning av Dygnsbiljett Närområde resp Län kan öka något när enkelbiljettspriset ökar. Försäljning av 10-dygnsbiljett kan gå ner något

8 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Utveckling skolelever År 2014 hade vi många 20-åringar, medan antal personer i åldrarna ner till ungefär 13 år är avsevärt färre. I åldrarna år ligger antalet ungefär på samma nivå. Det torde innebära att antalet skolelever som det köps skolbiljett till de närmaste åren kommer att ligga på ungefär dagens nivå, som är betydligt lägre än för några år sedan. Källa: Eva Skagerström

9 Rubrik Helvetica Neue, 44pt Utveckling invandring Östergötland har generellt en ökande befolkning, men det skiljer stort mellan kommunerna. Intressant att notera är att invandringsnettot är stort. I Linköpings kommun är nettot mellan födda och avlidna lika stort som invandringen under perioden , i andra kommuner är det större. I åldrar som kan vara aktuella för skolbiljetter är också invandringsöverskottet stort, se bilden till höger. Det är en markant topp från 10-åringar till 20-åringar. Detta bör adderas till den förra bilden över utveckling av antal skolelever, om detta är en trend kommer den att i viss mån motverka den svacka vi befinner oss i. Källa: Eva Skagerström


Ladda ner ppt "Rubrik Helvetica Neue, 44pt Underrubrik Helvetica Neue, min 28pt Datum och namn Helvetica Neue, min 28pt Prisjusteringar 2016 Trafik- och samhällsplanerings-"

Liknande presentationer


Google-annonser