Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från barn till vuxen – Personer med särskilda behov och bestående besvär från blåsa/tarm. Carina Magnusson, Barn och ungdomshabiliteringen Lena Granér.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från barn till vuxen – Personer med särskilda behov och bestående besvär från blåsa/tarm. Carina Magnusson, Barn och ungdomshabiliteringen Lena Granér."— Presentationens avskrift:

1 Från barn till vuxen – Personer med särskilda behov och bestående besvär från blåsa/tarm. Carina Magnusson, Barn och ungdomshabiliteringen Lena Granér och Lena Lundkvist, Ger rehab berättar. 2015-10-13

2 Vad vi tänkt ta upp: EBH-rapport Barn – använda bildstöd och andra hjälpmedel i samtalet Vuxna Äldre Urinblåsan och tarmens anatomi Goda patientexempel Materialinformation, inkl. kateterstorlek, badbyxa Dispens. Vem har ansvaret? Diskussion

3 EBH rapport Inkontinens vid utvecklingsstörning 2009 Evidensbaserad habilitering Litteraturöversikt 30 artiklar

4 Inkontinens och utvecklingsstörning Toaletträning Barn med lindrig utvecklingsstörning = samma riktlinjer som övriga barn. Barn med neuropsykiatriska problem= Intensiv strukturerad beteendeterapi Barn ungdomar med flerfunktionshinder = kan bli torra om de får möjlighet att sitta på toaletten regelbundet. Utvecklingsnivån är avgörande om personen kan bli självständig på toaletten.

5 Inkontinens och utveckling Motivation viktig för gott resultat =Positiv förstärkning Bildstöd

6 Exempel på bildstöd

7 Exempel på belöningsschema

8

9 Samtalsmatta

10

11 När kan man förskriva inkontinenshjälpmedel till barn? Daginkontinens Barn över 3 år med en försenad utveckling Som inte på väg att bli torra under närmaste 6 månaderna Nattenures > 5 år Viktigt med toaletträning Barn med neurogen blåsrubbning < 2år merbehovet, utöver normal förbrukning >2 år hela behovet

12 Goda patientexempel Ung vuxen, Diagnos: intellektuell funktionsnedsättning, återkommande UVI (E-coli). Bajsar en gång i veckan ibland var 14:e dag. Inte allmänpåverkad. Bor i gruppbostad

13 Åtgärd Ge Klyx flera dagar i rad Sitta på toaletten regelbundet. Sitta rätt. Sitta länge. Öka vätskeintaget Ge tarmreglerande medel, under lång tid. Motionera Vad har vi lärt oss = Personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver hjälp med att få goda toalettrutiner.

14 Goda patientexempel 28 år person med flerfunktionshinder. Närstående har aldrig varit intresserad av att hitta ett bra sittande på toaletten under barn och ungdomsåren. Klyx på brits Förstoppad. Sjukhusvårdad x flera på grund av förstoppning.

15 Åtgärd Bra anpassad toalettstol Vattenlavemang med Colotip varje dag i en vecka. Sedan varannan dag Tar tid att få en fungerade tarmtömning. Efter 1-2 månader ingen förstoppning. Fortsätter med vatten lavemang regelbundet. Vad har vi lärt oss av detta = goda toalettrutiner tidigt i livet för att förhindra förstoppning.

16 Hur kan vattenlavemang ges? Lavemang set På sond och lavemang set Colotip och lavemang set Peristeen

17

18 Frågor till diskussion Vem får förskriva dispensprodukter? Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till asylsökande/papperslösa personer


Ladda ner ppt "Från barn till vuxen – Personer med särskilda behov och bestående besvär från blåsa/tarm. Carina Magnusson, Barn och ungdomshabiliteringen Lena Granér."

Liknande presentationer


Google-annonser