Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DML rapporteringen Marianne Pettersson. DML rapportering Uppgifter som årligen ska rapporteras till EM Färdiga drivmedel: volym, värmevärde Ingående fossila.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DML rapporteringen Marianne Pettersson. DML rapportering Uppgifter som årligen ska rapporteras till EM Färdiga drivmedel: volym, värmevärde Ingående fossila."— Presentationens avskrift:

1 DML rapporteringen Marianne Pettersson

2 DML rapportering Uppgifter som årligen ska rapporteras till EM Färdiga drivmedel: volym, värmevärde Ingående fossila komponenter: volym, värmevärde, ursprung Ingående biokomponenter: volym, värmevärde, ursprung av råvara, utsläppsminskning enl. HBL Rapporteringen har skett under 2011, 2012, 2013 och 2014 års levererade mängder. Mål: 2020 ska leverantörer tillhandahålla drivmedel, som orsakar – 6% mindre växthusgaser jämfört med baslinjen (88,3 94,1 gCO 2 /MJ)

3 Levererade drivmedel

4

5

6

7 Resultat Antal leverantörer som nått målen för 2020: 2011: 2 st (22) 2012: 15 st (33) 2013: 19 st (35) 2014: 21 st (36) Dessa leverantörer tillhandahåller följande andel, av total mängd drivmedel: < 1% 2% 83% ! 84 % Total mängd rapporterade drivmedel (TWh) 96 88 89 92

8 2011-års leveranser

9 2012-års leveranser 2 % av total mängd

10 2013-års leveranser 83 % av total mängd

11 2014-års leveranser

12 Resultat Minskade växthusgasutsläpp gentemot baslinjen 88,3 g CO 2 /MJ totalt sett 2011: - 2,3 % 2012: - 4,6 % 2013: - 6,9 % 2014: 7,9 % (86,3 g CO 2 /MJ) (84,2 g CO 2 /MJ) (82,3 g CO 2 /MJ ) (81,4 g CO 2 /MJ )

13 Generalisering Växthusgasutsläpp från olika drivmedel över året Drivmedelskvalitet Växthusgasutsläpp [g CO 2 /MJ] 2011201220132014 el34,5 fordonsgas59,843,851,844,6 LNG/LBG69,674,271,2 bensin MK186,285,985,685,9 E8550,641,838,650,6 diesel MK187,385,48281 diesel MK388,788,589,1 FAME57,15048,245,9 ED9538,735,539,9 DME 21 syntetisk diesel (100 % förnybar HVO) 181315,915,6 EO189,1 Medelbränsle Sverige86,3 *84,282,381,4 Minskning mot baslinje-2,3 %**-4,60 %-6,80 %-7,85 %

14 Resultat: Ursprung 2011

15 Resultat: Ursprung 2012

16 Resultat: Ursprung 2013

17 Resultat: Ursprung 2014

18 Inför kommande rapportering Några förändringartill kommande år: Ny beräkningsmetodik Ny baslinje : ( 88,3 g CO 2 /MJ -----94,1 g CO 2 /MJ ) Mer detaljerade uppgifter avseende ursprung: oljefält Möjligen mer detaljerade allokeringsprinciper Alla leverantörer ska rapportera !

19 Tack ! Läs mer: Energimyndigheten.se/hbk


Ladda ner ppt "DML rapporteringen Marianne Pettersson. DML rapportering Uppgifter som årligen ska rapporteras till EM Färdiga drivmedel: volym, värmevärde Ingående fossila."

Liknande presentationer


Google-annonser