Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap WiFi Nätverk: Piperska Muren Lösenord: 0854553830

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Broschyrbilden!

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittra driver utvecklingen för att Sverige ska få den bästa skolan/förskolan Vi bryr oss om alla skolor, barn, elever och lärare. Det vi gör, gör vi inte bara för vår egen skull utan för allas.

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Så här gör vi det! Inom fem år är Vittra en förebild. Genom ett starkt engagemang, samtida undervisning och vår positiva kultur har vi bidragit till trygga och modiga individer med höga kunskapsresultat, innovativ förmåga och förutsättningar för ett livslångt lärande.

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Ni är de viktigaste personerna Förstelärare och förste förskollärare

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Ökad måluppfyllelse genom modigt ledarskap för lärande

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Förväntningar ”Modigt ledarskap för lärande” Ni är tydliga ledare som driver ett arbete för att utveckla pedagogernas undervisningsskicklighet Det syns genom att:  Ni har utvecklat arbetsformer för att kontinuerligt kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling till kollegorna på deras undervisning.  Ni för dialog inom kollegiet om undervisningens innehåll, metoder och arbetsformer.  Ni initierar och för samtal på skolan/förskolan om vad som genererar framgångsrik undervisning med hög måluppfyllelse.  Ni analyserar kontinuerligt tillsammans med era kollegor samband mellan skolans/förskolans resultat, undervisningen och elevernas/barnens utveckling och lärande.

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap 3 tankar på vägen!

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vilka kunskaper/färdigheter behöver eleverna för att nå målen? Helen Timperley – fokus undervisning/verksamheten! Möt barnen/eleverna där de är genom pedagogens undersökningar Utveckla pedagogens kunskaper utifrån barnen/elevernas behov

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap AVGRÄNSNING Ett uppdrag! Inte 5 uppdrag! Ett arbetslag? En årskurs? En ansvarsgrupp/avdelning?

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap RESULTAT Måluppfyllelse – för verksamheten Betygsresultat och kunskapskrav i fokus i skolan Mätbart

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Dagens tider Kl.10.30-12.30 Ann S. Pihlgren Kl.12.30-13.30 – LUNCH Kl.13.30-15.40 Försteförskollärare och förskolechefer – med Coral Ljunggren – Oscarsalen Förstelärare och rektorer – med Ann S. Pihlgren Fika 14.30

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Läsåret 2015-2016 Region Stockholm Träff 2 – Torsdagen den 1 oktober Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16 Träff 3 – Tisdagen den 3 november Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16 Träff 4 – Torsdagen den 25 februari 2016 – Ann S. Pihlgren Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16 Träff 5 – Tisdagen den 24 maj 2016 Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Läsåret 2015-2016 Region Mitt Träff 2 - Tisdagen den 6 oktober Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16 Träff 3 – Torsdagen den 5 november Stockholm, Adolf Fredriks kyrkogata 2, kl.10-16 Träff 4 – Torsdagen den 18 februari 2016 – Ann S. Pihlgren Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16 Träff 5 – Torsdagen den 26 maj 2016 Stockholm, lokal ej bokad, kl.10-16

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Läsåret 2015-2016 Region Sydväst Träff 2 – Fredagen den 9 oktober Vittra Halmstad. Kl.10-16 Träff 3 – Torsdagen den 19 november Vittra Västra Hamnen. Kl.10-16 Träff 4 – Torsdagen den 3 mars 2016 – Ann S. Pihlgren Vittra Landborgen. Kl.10-16 Träff 5 – Torsdagen den 2 juni 2016 Vittra Samset. Kl.10-16

18 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fokus för läsåret Träff 2 (oktober)  Uppdraget  Basgruppsdiskussioner – uppföljning av Anns ”uppgift”  Samtalsmetodik Träff 3 (november)  PYT – praktisk yrkesteori  Kollegialt lärande

19 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Fokus för läsåret Träff 4 – Ann S. Pihlgren (februari/mars)  Min förstelärar/försteförskollärar-filosofi Träff 5 – vad har läsårets arbetet gett för resultat för måluppfyllelsen för våra barn/elever? (maj/juni)  Resultat och utvärdering

20 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Enhetsspecifikt uppdrag (kopplat till kollegialt la ̈ rande och Timperleys modell med utga ̊ ngspunkt i fra ̊ gan: vilken kunskap/ fo ̈ rma ̊ gor beho ̈ ver barnen/eleverna fo ̈ r att nå ma ̊ len?) De kunskaper/fo ̈ rma ̊ gor som barnen/eleverna beho ̈ ver fo ̈ r att nå ma ̊ len a ̈ r en ba ̈ ttre la ̈ sfo ̈ rsta ̊ else – fokus att få eleverna ”att läsa mellan raderna” – metaforer. Metoden för det kollegiala lärandet kommer att vara, genom mitt la ̈ rande i La ̈ slyftet, att handleda pedagogerna om vilka undervisningsmetoder som ger ba ̈ st effekt på elevernas kunskapsutveckling hos oss på miniorerna och det genom att ta fram tydliga strategier fo ̈ r att tidigt kunna identifiera elever i behov av sto ̈ d fo ̈ r utvecklandet av sin la ̈ sfo ̈ rsta ̊ else. Eleverna testas varannan period med en diagnos kring la ̈ sfo ̈ rsta ̊ else. Genom mitt arbete med La ̈ slyftet kommer jag att arbeta tillsammans med de andra pedagogerna på miniorerna med hja ̈ lp av olika moduler. Modulerna a ̈ r kopplade till La ̈ slyftet och kommer att inneba ̈ ra två tra ̈ ffar i veckan fo ̈ r att utveckla det kollegiala arbetet samt utva ̈ rdera, reflektera, studera och genomfo ̈ ra arbetspass i koppling till en specifik modul kring la ̈ sfo ̈ rsta ̊ else.

21 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Resultatma ̊ l (ma ̈ tbara och kopplat till ma ̊ luppfyllelse utifra ̊ n styrdokument, la ̈ roplaner och a ̈ mnen/kurs) Ja ̈ mfo ̈ relse i slutet av la ̈ sa ̊ ret med fo ̈ rega ̊ ende a ̊ r i åk 2 respektive åk 3. Kunskapskrav i svenska/svenska som andra språk – läsförståelse Nationella prov i åk 3 – nationell jämförelse

22 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Exit Notes Dagens behållning! Den här frågan/funderingen bär jag på och vill ha stöd i! Träff 2 Skriv gärna ert namn!

23 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser