Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop om inkludering MIUN Anneli von Wachenfeldt 2016-04-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop om inkludering MIUN Anneli von Wachenfeldt 2016-04-19."— Presentationens avskrift:

1 Workshop om inkludering MIUN Anneli von Wachenfeldt 2016-04-19

2 Under vecka 14 sökte totalt 499 personer asyl i Sverige, en ökning med 46 personer jämfört med veckan innan. 24 av de asylsökande under vecka 14 var ensamkommande barn, vilket är 2 fler än veckan innan. De fem största grupperna utgör 46 % av alla asylsökande Aktuellt läge

3 Källa: SCB och Migrationsverket

4 10 miljoner människor uppskattas vara statslösa. Pakistan tar emot flest flyktingar i förhållande till landets ekonomi per capita, följt av Etiopien, Kenya, Syd-Sudan och Chad. Först på 31 plats kommer Tyskland. Ungefär 21 miljoner barn under 18 år är på flykt i eller utanför sitt hemland världen över, det är 46 procent av alla människor på flykt. Under de senaste tio åren har cirka 950 000 personer fått tillstånd att bo i Sverige, kortare tider eller permanent. Det har gällt arbetstagare, flyktingar, personer som ville studera i Sverige eller förenas med sin familj. Visste du att:

5 Ta tillvara nyanländas kompetens Pröva nya vägar Samverkan Kompetensförsörjning Bostäder Sysselsättning på asylboenden, ta tillvara redan pågående insatser i kommunerna Öka sysselsättningsgraden för nyanlända Skolan Viktigt att tänka långsiktigt Förtydliga uppdragen Dialog om framtiden, utmaningar och möjligheter på sikt

6 Integrationsnätverk i Västernorrland Mottagande Integration Etablering Politikerplattform Politiker med ansvar för integrationsfrågor + myndigheter och landsting FAS-nätverket förenings- och asylsamordnare +länsstyrelsen SFI – nätverk SFI rektorer + länsstyrelsen SO-nätverk SO ansvariga inkl. SOSOV- projektet +länsstyrelsen EKB-nätverk Boendechefer+ länsstyrelsen och Migrationsverket Integrationsnätverk Integrationssamordnar e+ länsstyrelsen Etableringsforum Integrationssamordnare + myndigheter och landsting. Myndighetssamverkan Alla myndigheter

7 Anneli von Wachenfeldt Regional utveckling anneli.von.wachenfeldt@lansstyrelsen.se Telefon: 0611- 34 90 24, 073-270 93 21 Länsstyrelsen Västernorrland Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress: Pumpbacksgatan 19 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Kontaktuppgifter


Ladda ner ppt "Workshop om inkludering MIUN Anneli von Wachenfeldt 2016-04-19."

Liknande presentationer


Google-annonser