Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition En handlingsfrihet för den enskilde att, utan otillbörlig inblandning kunna kommunicera med sin omgivning och med allmänheten oavsett sätt och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition En handlingsfrihet för den enskilde att, utan otillbörlig inblandning kunna kommunicera med sin omgivning och med allmänheten oavsett sätt och."— Presentationens avskrift:

1 Definition En handlingsfrihet för den enskilde att, utan otillbörlig inblandning kunna kommunicera med sin omgivning och med allmänheten oavsett sätt och ämne, vilket innefattar att yttra sig (yttrandefriheten i strikt mening) och friheten att inhämta information och yttranden från andra (informationsfriheten)

2 Informationskedjan sprida inhämtayttra yttrandefrihetens utövare mottaga delta Andra uttryck: hysa en åsikt (åsiktsfrihet), publicera, offentliggöra,förmedla, meddela, söka, bearbeta....

3 Yttrandefrihet - informationsfrihet Regeringsformen, 2 kap Europakonventionen Tryckfrihetsförordningen, TF Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL ■ Regeringsformen, 2 kap ■ Europakonventionen ■ Offentlighetsprincipen, 2 kap TF Bibliotekslagen? Arkivlagen?

4 Rättigheter, staten och medborgarskapet Sociala rättigheter Välfärdsstat Politiska rättigheter Demokrati Civila rättigheter Rättsstat 1700-tal1800-tal1900-tal

5 Argument för yttrandefrihet - informationsfrihet Som naturrätt – mänsklig rättighet Som del i rättsstaten De liberala teorierna: För samhällets politiska och kulturella utveckling För individens utveckling För demokratins verkliga genomförande- kunskap, utbildning och politiskt deltagande… För ekonomin

6 Sammanfattning… Ökad betydelse av fri- och rättigheter, samt skillnader i lagstiftningen mellan yttrande- tryck och informationsfrihet /tryckfrihet och andra ’opinionsfriheter’. ( Sverige) utvidgning av yttrandefriheten Från vertikalt till horisontellt syfte och verkan (samhällskonsekvens/ individrättighet) Kritiska perspektiv- kulturella aspekter, genusperspektiv… Formella / reella rättigheter

7 Rätt och politik Rättfärdigandelagen filosofi, etik, politikjuridiken, rätten Yttrande (i ett konkret sammanhang)

8 Kort historik 1776 års Tryckfrihetsförordning 1809 års författning (1812 års TF) 1800-tal – pressens framväxt Demokratins framväxt 1900-talet Efter andra världskriget - nutid

9 Yttrande-och tryckfrihet- generella principer Allmänna principer Särskilt skydd för massmedier Förbud mot censur och hindrande åtgärder Etableringsfrihet Den ”redaktionella friheten” Särskild ansvarsfördelning Källskydd (meddelarskydd) Särskild brottskatalog Särskild rättegångsordning

10 Yttrandefrihetsgrundlagen YGL, SFS 1961: 1469 1. Formulering av lagens syfte och omfattning, definitioner och huvudpunkter. 2. Beskrivning av kraven kring framställandet av yttranden som ska skyddas, ansvarighet, anonymitet, utgivning, framställande och spridning osv. 3. Begränsningar av skyddet, om brott mot tryck- och yttrandefriheten. 4. Om tillsyn, åtal och rättegångsförfaranden. 5. Övergångsbestämmelser

11 Lagstiftning-aktuella problem Teknisk utveckling - teknikoberoende lagstiftning? Bilageregeln, databasregeln mm Förändringar fr o m 1 januari 2003 Annan ”ny” lagstiftning: PUL och Upphovsrätt EU-medlemskapet


Ladda ner ppt "Definition En handlingsfrihet för den enskilde att, utan otillbörlig inblandning kunna kommunicera med sin omgivning och med allmänheten oavsett sätt och."

Liknande presentationer


Google-annonser