Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."— Presentationens avskrift:

1 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap

2 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Välkommen till oss på Vittra! Här växer människor och kunskap

3 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrakonceptet: Vår vision Vår idé Vår drivkraft Kärnvärden Styrdokument Pedagogisk plattform Verksamheten

4 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår vision: ”Ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val”

5 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår idé: ”Att bidra till ökade livschanser genom utbildning och lärande”

6 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår drivkraft: ”Vi tror på kraften i glada och nyfikna ungar – det är den bästa grunden för ett livslångt lärande”

7 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Våra kärnvärden:  Ansvarstagande: Ansvarstagande innebär att alla på skolan tar ansvar för att den gemensamma miljön är utvecklande, tillåtande och trygg. Det innebär också att vi har en långsiktighet och medvetenhet i allt vi gör.  Inkluderande: Vår miljö är inkluderande och vi ser till alla människors lika värde. Vi är alla individer och det betyder att vi är olika, att vara olik är viktigt och vackert.  Tydliga: Vi har en tydlig och öppen dialog mellan elever, pedagoger och föräldrar som skapar en tydlighet i vår kultur och vår struktur vilket leder till att varje barn får möjlighet att komma till sin rätt.

8 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Styrdokument:  Skollag  Läroplan  Arbetsmiljölag  Kollektivavtal  Etc

9 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vår pedagogiska plattform Vittrakultur Vittras lärmiljö Samtida undervisning Individuell utveckling

10 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Individuell utveckling  I Vittra ser vi hela barnet. Vi la ̈ gger stor vikt vid att skapa fo ̈ rtroendefulla och na ̈ ra pedagogiska relationer i en tillitsfull miljö. Na ̈ r vi ser till helheten, ba ̊ de styrkor och utvecklingsområden, kan vi fa ̊ nga in barnets behov och ge ra ̈ tt sto ̈ d och utmaningar i undervisningen.  Vi vet att ma ̈ nniskor a ̈ r olika, har olika fo ̈ rutsa ̈ ttningar och la ̈ r sig på olika sa ̈ tt, da ̈ rfo ̈ r har varje barn/elev hos oss en individuell utvecklingsplan/utvecklingsplan med ma ̊ l utifra ̊ n va ̊ ra tre grundstenar kunskap, la ̈ rande och personlig utveckling. Dessa delar ha ̈ nger samman och a ̈ r varandras fo ̈ rutsa ̈ ttningar.  De verktyg som vi använder för att följa upp den individuella utvecklingen med är våra kvartalsvisa uppföljningar av kunskapsresultaten, Vittraboken, som varje elev arbetar med regelbundet samt Daglig reflektion. I slutet av la ̈ sa ̊ ret fa ̊ r dessutom alla barn och elever ett Vittraomdo ̈ me som sammanfattar den sociala utvecklingen under a ̊ ret.

11 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrakulturen  En stark sammanhållning bygger starka individer. Da ̈ rfo ̈ r a ̈ r vi stolta o ̈ ver va ̊ r starka Vittrakultur. Vi har ett tydligt fo ̈ rha ̊ llningssa ̈ tt, och spelregler som ga ̈ ller fo ̈ r alla. Det betyder att vi tillsammans va ̈ rnar om arbetsklimatet och en trygg miljö med studiero.  Varje termin inleds med ett tra ̈ ningsla ̈ ger da ̈ r vi o ̈ var på kommunikation och samarbete. Det o ̈ kar sja ̈ lvka ̈ nslan och ger mod att sta ̊ upp fo ̈ r sig sja ̈ lv, och fo ̈ r andra.  Alla barn och elever har en daglig samling fo ̈ r det kontinuerliga arbetet med att fra ̈ mja och beha ̊ lla en god kultur.

12 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Samtida undervisning  Vi strävar efter att integrera ämnen och bedriva sammanhangsstyrd undervisning som ger förutsättningar för ett lustfyllt lärande, perspektivskiften och kunskaper på djupet. Vår undervising vilar på forskning och beprövad erfarenhet.  Vi utgår från barnens och elevernas drivkrafter och tidigare kunskaper, genom det kan vi sätta in aktuella händelser i en kontext som grundar sig på erfarenhetsbaserat lärande.  Vi har höga förväntningar på våra barn och elever – det vet vi leder till bättre och högre resultat.  I allt vi gör har vi ett inkluderande förhållningssätt vilket ger delaktighet, samhörighet och trygghet.

13 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittras lärmiljö  Den lärmiljö som vi skapar i Vittra utgår från barnen och elevernas behov. Därför har vi en varierad miljö, där alla barn och elever får möjlighet att komma till sin rätt. Vi lär oss på olika sätt och därför har vi olika miljöer som ger möjlighet till gemenskap, kreativitet och studiero.  Vi strävar efter att ha en fysisk och digital lärmiljö som är i framkant och därmed stödjer och förbättrar måluppfyllelsen inom kunskaps- och värdegrundsuppdraget.  Vår miljö har en bra balans mellan öppna ytor och slutna rum, den är vacker och funktionell.

14 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittraverktygen – spetsverktygen Vittrakultur  Träningsläger  Förhållningssätt och spelregler  Daglig samling Individuell utveckling  IUP/UP; Personlig utveckling, Lära att lära och Kunskapsutveckling  Vittraomdöme/Sammanfattning över året  Vittrabok  Daglig reflektion Samtida undervisning  Sammanhangsstyrd undervisning  Aktuella händelser  Erfarenhetsbaserat lärande  Höga förväntningar  Inkluderande förhållningssätt Vittras lärmiljö  Lärmiljö utifrån barn/elevers behov  Digitala verktyg

15 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittraverktygen – basverktygen Organisation  Lärarna/Pedagogerna är med barnen/eleverna hela dagen  Sammanhållna arbetspass  Åldersintegrerade arbetslag  Kollegialt lärande  Vittradag Kommunikation  Kommunikationspolicy  Professionellt bemötande Systematiskt kvalitetsarbete  Kvartalsvis uppföljning av kunskapsresultat  Beprövad pedagogik, metoder och arbetssätt  Samsyn i planering och bedömning utifrån barnen/elevernas behov  Planera och utvärdera lärandet  Hållbarhetsarbete utifrån ekonomi, samhälle och miljö

16 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap Vittrakonceptet: Vår vision Vår idé Vår drivkraft Kärnvärden Styrdokument Pedagogisk plattform Verksamheten

17 NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt färgverktyg, men markerade ringen visar Vittras färger. Här växer människor och kunskap


Ladda ner ppt "NY BILD För att hämta in olika layouter klickar du på ”Ny bild” och väljer en av från listan. VITTRAS FÄRGER Markera objektet som ska ändra färg välj rätt."

Liknande presentationer


Google-annonser