Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Photo by subcomandanta - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License with Haiku Deck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Photo by subcomandanta - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License with Haiku Deck."— Presentationens avskrift:

1 Photo by subcomandanta - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License https://www.flickr.com/photos/35984974@N00Created with Haiku Deck

2 Bedömning för lärande ”Sometimes we have to stop doing something good to start doing something better”

3 Kvällens upplägg 16.00 Bakgrund och teori 17.00 Fika Lektion 1 i klassrum Lektion 2 i klassrum Reflektionspass i klassrum 18.45 Återsamling i aulan 19.00 Tack och hej!

4 För att kunna åstadkomma bestående förändringar måste lärare samarbeta och stödja varandra Eleverna är en outnyttjad resurs i utvärderingen av vår undervisning Att ha koll på lärandet Att aktivera auditoriet även om de är många Vad tog vi med oss hem?

5 Tillbakablick Inside the Black Box, (Black & Wiliam) 1998 ”How can anyone be sure that a particular set of new inputs will produce better outputs if we don´t at least study what happens inside.”

6 Tillbakablick 2008 - Presentation av framgångsrikt forskningsprojekt, boken Assessment for learning (Black & Wiliam m fl.) 2011-2013 Matematiklyftet för senaredelslärare. Torulf Palm från Umeå universitet. Hattie. Under rubriken undervisning, Formativ bedömning - effektstorlek 0.90. ( Synligt lärande 2011).

7 Formativ bedömning Summativ bedömning Growth/fixed mindset Det formativa klassrummet Formativa processer Bedömning för lärande Begrepp

8 Kritik och synpunkter Verktygslådan Två ben Enskilda pedagogers skicklighet Feedback med digitala verktyg Elevperspektiv Lärarhögskolan

9 Ny sammanfattning

10 De fem nyckelstrategierna 1.Tydliggör och var överens om lärandeintentioner och kriterier för framgång 2.Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, och lärandeuppgifter som ger belägg för lärande 3.Ge feedback som hjälper eleverna närmare lärandemålen 4.Aktivera elever som undervisningsresurser för varandra 5.Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande

11

12 Ett formativt klassrum En klassrumspraktik är formativ om belägg för elevers prestationer framkallas, tolkas, och används av lärare, elever, eller kamrater, för att ta beslut om de kommande stegen i undervisningen som troligtvis är bättre, eller bättre grundade, än beslut som skulle tagits utan de belägg som tagits fram. (Wiliam & Thompson, 2008, fri översättning)

13 Glöm inte! Det andra benet: Använd den information du samlar in till att planera, anpassa och förändra din undervisning!

14 Formativt arbete för lärare

15 Photo by Daniel Y. Go - Creative Commons Attribution-NonCommercial License https://www.flickr.com/photos/84172943@N00Created with Haiku Deck

16 Photo by Jeffrey Beall - Creative Commons Attribution-ShareAlike License https://www.flickr.com/photos/31437555@N00Created with Haiku Deck

17


Ladda ner ppt "Photo by subcomandanta - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License with Haiku Deck."

Liknande presentationer


Google-annonser