Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synligt lärande Yvonne H:son Tapper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synligt lärande Yvonne H:son Tapper"— Presentationens avskrift:

1 Synligt lärande Yvonne H:son Tapper Yvonne.hson-tapper@edu.uu.se

2 Kärnegenskaper Frågar : vilka egenskaper i undervisningen gör skillnad för elevernas studieresultat – de ”processer” – egenskaper som gör lärandet synligt, så att vi kan säga att skolan har ” synligt lärande inifrån ”.

3 Den ”synliga” aspekten Syftar dels på att göra elevernas lärande synligt för lärarna och säkerställa att de egen- skaper som synliggör skillnader i elevernas studieresultat tydligt kan identifieras och att alla i skolan ser och vet vilken påverkan de har på lärandet i skolan.

4 Den ”synliga” aspekten…. Dels syftar den på att göra undervisningen synlig för eleverna så att de lär sig att bli sina egna lärare. Detta är kärnegenskapen i livslångt lärande eller självreglering. Lusten att lära ska eleverna värdesätta! Lärandet i förgrunden, undervisning som på- verkar elevernas lärande

5 Påverkan … Skolgången bör ha stor påverkan inte bara när det gäller att förbättra kunskap och förståelse utan också när det gäller att utveckla personligheten, det vill säga elevens intellektuella, moraliska, medborgerliga och prestationsrelaterade karaktär. ( Visible learning ( Hattie, 2009 )

6 Slutsatser i Visible learning - 1. Läraren är en av de starkaste påverkans- faktorerna på lärande. 2. Lärare måste vara instruktiva, påverkande, omtänksamma, aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärande. 3. Lärare måste vara medvetna om vad varenda elev i klassen tänker och kan för att skapa meningsfulla upplevelser. Läraren måste ha goda kunskaper om sitt ämne.


Ladda ner ppt "Synligt lärande Yvonne H:son Tapper"

Liknande presentationer


Google-annonser