Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

2 Ett universitet i världsklass Grundat 1666 41 000 studenter (individer/år) 6 900 anställda -700 professorer -4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,5 miljarder – 1/3 utbildning, 2/3 forskning

3 Ett universitet – flera campus Lund – huvudcampus Malmö Konsthögskolan Musikhögskolan Teaterhögskolan Delar av Medicinska fakulteten Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan

4 Ett fullskaligt universitet – åtta fakulteter Medicinska fakulteten Lunds Tekniska Högskola Naturvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten Humanistiska och teologiska fakulteterna Ekonomihögskolan Juridiska fakulteten De konstnärliga högskolorna (konst, musik och teater)

5 Medicinska fakulteten i siffror 2 800 heltidsstudenter 1200 forskarstuderanden 150 disputationer varje år Personal: 1851 212 professorer 1051 lärare/forskare och doktorander 588 teknisk/administrativ personal

6 Fakultetens organisation

7 1666 1666 - Medicinska fakulteten är en av de fyra ursprungliga fakulteterna vid Lunds universitet 1768 - Lunds universitetssjukhus grundas 1948 - Sjukhuset i Malmö blir universitetssjukhus 1998 - Vårdhögskolan blir en del av Medicinska fakulteten 2001 - Biomedicinskt centrum i Lund invigs 2006 - Clinical Research Centre i Malmö invigs

8 Strategisk plan 2012-2017

9 Utbildning. För ett bättre liv.

10 Program - grundnivå Arbetsterapi Audiologi Biomedicin Logopedi Läkare Röntgensjuksköterska Fysioterapeut Sjuksköterska

11 Program - avancerad nivå Audiologi/Logopedi Biomedicin Folkhälsovetenskap Idrottsvetenskap Medicinsk vetenskap huvudområde arbetsterapi, omvårdnad eller sjukgymnastik Specialistutbildningar för sjuksköterskor och barnmorskor

12 Utbildning för och i sjukvården Fakultetens utbildning av sjukvårdspersonal sker till stor del i sjukvården i hela Skåne. I utbildningarna ingår färdighetsövning och teamträning med andra professioner. Helsingborg Lund Malmö

13 Forskarutbildning 5 forskarutbildningsämnen - biomedicin, laboratoriemedicin, klinisk medicin, hälsovetenskap samt folkhälsovetenskap Cirka 1200 doktorander Cirka 150 disputationer varje år

14 Doktorander från hela världen Fakultetens doktorander har grundexamen från 61 olika länder.

15 Pedagogisk utveckling och utbildning MedCUL - Medicinska fakultetens eget centrum för undervisning och lärande. Erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Verkar för att fakultetens utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.

16 Forskning. För hälsa i hela världen.

17 Forskning för människors hälsa Forskning inom hälsovetenskap, klinisk forskning och experimentell grundforskning. Allt i nära samverkan med sjukvården. Fakultetens är en del av ett fullskaligt universitet vilket ger unika möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten.

18 Universitetssjukvård Forskning som utgår från patienternas och sjukvårdens behov. Forskning som sker i eller tillsammans med sjukvården. Forskning som omvandlas till ny behandling och diagnostik.

19 Stora forskningsområden Nervsystemet samt skador och sjukdomar i nervsystemen Diabetes Kardiovaskulära sjukdomar Blod och blodsjukdomar Cancer Stamcellsbiologi Infektionssjukdomar Epidemiologi Hälsosamt åldrande Bioimaging och masspektrometri

20 WCMM@LU Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning vid Lunds universitet fokuserar på regenerativ medicin inom: endokrina systemet nerv- och muskelsystemen andningsvägarna blodsystemet hjärt-kärlsystemet reglering av regenerativ medicin strukturbiologi Satsning på 535 miljoner under 2015-2025. Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne.

21 Tvärvetenskaplig forskning Exempel: Nanovetenskap Neurodegenerativa sjukdomar Stamcellsforskning Translationell cancerforskning Den åldrande människan och befolkningen

22 Forskning med globalt perspektiv Exempel: Global kirurgi Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning Hiv & tuberkulos

23 Framstående forskningsinfrastruktur För forskning inom medicin, biologi och biomedicinsk teknologi. Bioimaging, masspektrometri, synkotronljus, proteinproduktion & proteinmärkning. För att studera proteinstrukturer, molekylära interaktioner i celler och vävnader.

24 Framstående forskningsinfrastruktur Exempel: MAX IV-laboratoriet – unik synkrotronljusanläggning. Invigs 2016. ESS – European Spallation Source – kommer att ha världens mest kraftfulla neutronkälla. De första neutronerna på ESS beräknas produceras före 2020.

25 Framstående forskningsinfrastruktur Exempel: Lund University Bioimaging Center – erbjuder och utvecklar metoder för att studera morfologi, cellulär metabolism och fysiologiskt funktion. Tekniker: MRI, PET/SPECT/CT, elektronmikroskopi, samt nationell anläggning för 7- tesla MRI. Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry – masspektromeri för biologiska och kliniska studier. Tvärfakultärt centrum: natur, medicin, teknik samt universitetssjukvården.

26 Forsknings- och utbildningscentra Forskning och utbildning inom Medicinska fakulteten finns i: Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund Health Sciences Centre, HSC, i Lund Clinical Research Centre, CRC, i Malmö Medicon Village i Lund Samt vid Skånes universitetssjukhus. Dessutom kan delar av läkarutbildningen läsas i Helsingborg.

27 Karriärstöd till yngre forskare »Karriärcentrum – stödjer yngre forskare i karriärutveckling genom information, seminarium, workshops och individuell coachning. »Mentorsprogram och nätverk –för doktorander och postdocs vid fakulteten. »Tjänster – regelbundna utlysningar av tjänster yngre forskare (till exempel biträdande universitetslektorat). »Kreativa miljöer – hittills har tio inrättats sedan 2014 för att stimulera translationell forskning och stödja unga forskare.

28 Samverkan. För gränslös kunskap.

29 Innovationer – forskning som tillämpats i hälso- och sjukvård och industri Välkända och väletablerade: Medicinsk användning av ultraljud Hellmuth Hertz och Inge Edler Den konstgjorda njuren Nils Alwall, Gambro

30 Innovationer – forskning som tillämpats i hälso- och sjukvård och industri Etablerade i Sverige och internationellt: Test av risk för blodpropp Björn Dahlbäck, 1990-talet Lundamodellen för behandling av skallskadade Per-Olof Grände och Carl- Henrik Nordström, 1990-talet

31 Innovationer – forskning som tillämpats i hälso- och sjukvård och industri Möjliga innovationer för framtiden: Diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning Bo Åkerström och Stefan Hansson CAN04 - specifika antikroppar cancerceller. Möjlig ny cancerbehandling. Thoas Fioretos och Marcus Järås

32 Medicon Valley ÖRESUNDSREGIONEN

33 Medicon Valley 3,5 miljoner invånare 40 000 anställda i den privata sektorn inom livsvetenskaper 32 sjukhus varav 11 universitetssjukhus 7 science parks 12 universitet/högskolor

34


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."

Liknande presentationer


Google-annonser