Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Huddinge, HUSAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Huddinge, HUSAM."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Huddinge, HUSAM

2 Finansiell Samordning av rehabiliteringsinsatser Utvecklingsprojekt, Kompetensutveckling Kartläggningar och Erfarenhetsutbyte Samverkan, Samordning, Samarbete Botkyrka resp. Huddinge Kommunen SLLFKAF

3 Samordningsförbund Gemensamma insatser Utvecklingsprojekt Kompetensutveckling Kartläggningar Erfarenhetsutbyte m.m. 50% 25% KOMMUNERNA

4 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

5 08.30-08.45 Inledning 08.45-10.00 Långvarig smärta och dess orsaker överläkare o smärtspecialist Owe Landström 10.00-10.30 Fika 10.30-11.30 Diskussion i Kugghjulsgrupper 11.30-12.00 Summering av diskussioner Dagens program

6 Vad är ett Kugghjuls ärende?  Nya, tidiga ärenden hos ngn part  Oklar symptombild  Flera olika problem  Bakomliggande orsakerna kan vara svåra att få ett grepp om till en början  Ej tydlig rehabiliteringsplan  Aktuell hos flera myndigheter

7 Vad vill vi uppnå med Kugghjulen? Bättre stöd till individen och effektivare organisationer  Förkortad sjukskrivningstid  Motverka långvarigt utanförskap  En samlad bedömning av problemen för personen – för att hitta lösning  Vid behov ”rätt” behandling/ rehabilitering  Lärande och utbyte mellan olika myndigheter

8 Varför finns Kugghjulen?  Behov av samordning av individens samlade behov; fysisk/psykisk hälsa, sociala förhållanden, ekonomi, arbete etc  Tidiga insatser ger bästa resultat  Behov av förbättrade samarbetsformer mellan myndigheter och vårdgivare för effektivare handläggning  Effektivare sjukskrivningsprocess  Fler i arbete/studier och egen försörjning

9 Flöden av ärenden 2010  Antal ärende per Kugghjul avspeglar upptagnings- området samt ligger i linje med föregående år Flemingsberg73 Huddinge86 Segeltorp34 Skogås80 Stuvsta71 Trångsund37 Vårby99 Totalt antal ärenden 480 Alby98 Fittja90 Hallunda75 Storvreten60 Tullinge43 Tumba39 Psykiatrimott.51 Totalt antal ärenden 405 Botkyrka Huddinge

10 Flöden av ärenden delår 2011  Antal ärende per Kugghjul avspeglar upptagnings- området samt ligger i linje med föregående år Flemingsberg14 Huddinge43 Segeltorp27 Skogås51 Stuvsta24 Trångsund26 Vårby29 Totalt antal ärenden 235 Alby48 Fittja37 Hallunda30 Storvreten39 Tullinge46 Tumba15 Psykiatrimott.34 Totalt antal ärenden 249 Botkyrka Huddinge

11 Gruppdiskussioner  Vad är nyttan med Kugghjulen?  Hur hittar vi ett Kugghjuls ärende?  Vilka ärende ska Kugghjulet behandla?  Övriga utvecklingsområden inom Kugghjulen?

12 Gruppindelning 1. Alby, Storvreten, Tumba 2. Hallunda, Fittja, Tullinge 3. Psykiatriska mottagningarna 4. Skogås, Trångsund, Segeltorp, Stuvsta 5. Flemingsberg, Vårby, Huddinge

13 www.husam.se www.samordningsforbundetbotkyrka.se

14 PROJEKT KUGGHJULET -SÅ HÄR SKALL VI JOBBA! A.B.C.D. E. Första Konsultationen Fyra veckors sjukskrivning Rehabilitering Behandling ”Avslutad” A. FÖRSTAKONSULTATIONEN:  Linjärt ärende eller Vanskligt läge/multifaktoriell bild?  Nyckelfrågor -Vad tror du själv det beror på…? -Vad har du själv hittills gjort för att…? -Utifrån det du nu har sagt -hur tror du att jag kan hjälpa dig? B. VAD ÄR PROBLEMEN EGENTLIGEN?  Bedömningsperiod: Biomedicinsk Psykosomatisk Familjesocialt Arbetsrelaterat  Behandla ej  Staben in: Ortoped Psykiater Beteendevetare Sjukgymnast FHV Reumatolog Smärtspecialist Försäkringskassan Socialsekreterare C. EFTER FYRA VECKOR  Hur ser det medicinska underlaget ut?  Relatera till grad av förmån.  Vem äger problemet? Patienten Sjukvården Arbetsplatsen FK AF/AMI Socialtjänsten C. BEHANDLING REHABILITERINGS- PERIOD  Vem gör vad och i vilket tempo  Tidsbegränsad  Tydlig målsättning  Medicinsk rehabilitering  Arbetslivsinriktad rehabilitering D. PROCESSEN ”AVSLUTAD” Grad av varaktig nedsättning av arbetsförmågan på medicinsk grund. (övr. faktorer)


Ladda ner ppt "Välkomna! Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Huddinge, HUSAM."

Liknande presentationer


Google-annonser