Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Kairos Future AB Exploration Academy Strategy Grund- och vidareutbildning för omvärldsanalytiker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Kairos Future AB Exploration Academy Strategy Grund- och vidareutbildning för omvärldsanalytiker."— Presentationens avskrift:

1 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Kairos Future AB Exploration Academy Strategy Grund- och vidareutbildning för omvärldsanalytiker Föreläsningar och seminarier Framtidskonferenser Böcker och rapporter KairosLab Scenario-, visions- och strategiuppdrag TrendMatch Bollplank till ledningsgrupper Framtidsdialog Multiclient-studier TrendWatch, och Early Warning Trendbank Kairos Agora Kairos Agora

2 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Agenda Måndag 17 mars Introduktion –Utgångspunkter Startövning Nulägesanalysen –Kort redogörelse Trendspaning –Sökande efter de drivande trenderna i nulägesmaterialet Fördjupad trendanalys –Drivkrafter och framtida utveckling Tisdag 18 mars Sambandsanalys –Cross Impact-analys –Kausal sambandsanalys Sammanfattning av framtidsbilder Slutsatser –Knyta ihop nulägesanalysen –Övergången till visionsfasen

3 Några utgångspunkter i arbetet

4 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Tre kriterier för hälsa Meningsfullhet Hanterbarhet Begriplighet Källa: Aaron Antonovsky, ”Hälsans mysterium” Individens hälsa

5 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Tre kriterier för hälsa i organisationer Vi vet vart vi är på väg och tycker att det är värt att engagera sig Vi har tillgång till tillräckliga resurser, och kan använda dessa på ett effektivt sätt Vi förstår vilka krav som ställs på oss och hur de skall bemötas Organisationens hälsa Meningsfullhet HanterbarhetBegriplighet

6 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Utgångspunkten för strategiutveckling VILL KANBÖR Framgångsrika strategier Källa: Bertil Struts Visionens och målens huvudinriktning Omvärldens krav i framtiden Dagens styrkor/ kompetenser

7 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Blanda inte ihop framtidsbilderna Troliga Möjliga Idag Trolig utveckling Önskvärd utveckling Önskvärda

8 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förlopp i strategisk utveckling (del1) Total mängd förändring Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes Tillväxt- förändring Omvärldens förändring Organisationens förändring

9 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förlopp i strategisk utveckling (del2) Total mängd förändring Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes Tillväxt- förändring Strategisk glidning Omvärldens förändring Organisationens förändring

10 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förlopp i strategisk utveckling (del3) Total mängd förändring Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes Tillväxt- förändring Strategisk glidning Omvandlings- förändring Omvärldens förändring Organisationens förändring

11 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förlopp i strategisk utveckling (del 4) Total mängd förändring Tid Källa: Gerry Johnson, Kevan Scholes Tillväxt- förändring Strategisk glidning Omvandlings- förändring Omvandling eller död Omvärldens förändring Organisationens förändring

12 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringsstrategier i tre nivåer StrategiutvecklingParadigmImplementeringGemensam prestation Efter J-C Spender och G Johnson

13 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringsstrategier i tre nivåer StrategiutvecklingParadigmImplementeringGemensam prestation Om otillfreds- ställande Efter J-C Spender och G Johnson Steg 1 Hårdare kontroll

14 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringsstrategier i tre nivåer StrategiutvecklingParadigmImplementeringGemensam prestation Om otillfreds- ställande Efter J-C Spender och G Johnson Steg 1 Hårdare kontroll Steg 2 Rekonstruera eller utveckla ny strategi

15 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringsstrategier i tre nivåer StrategiutvecklingParadigmImplementeringGemensam prestation Om otillfreds- ställande Efter J-C Spender och G Johnson Steg 1 Hårdare kontroll Steg 2 Rekonstruera eller utveckla ny strategi Steg 3 Överge paradigmet & anta ett nytt

16 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Och de hänger naturligtvis samman… Efter J-C Spender och G Johnson StrategiutvecklingParadigmetImplementeringGemensam prestation Om otillfreds- ställande Steg 1 Hårdare kontroll Steg 2 Rekonstruera eller utveckla ny strategi Steg 3 Överge paradigmet & anta ett nytt För att ta sig ut ur ”omvandlings-förändringen” behöver företaget ofta genomgå mer än en strategiförändring. Ibland kallas detta för paradigmskiften.

17 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Nyckeln ligger i perspektivet Paradigmet Möjligheter och hot Krafter i omvärlden Styrkor och svagheter Organisationens förmåga Strategi Prestation Källa: Gerry Johnson, Cranfield

18 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Blanda inte ihop framtidsbilderna Troliga Möjliga Idag Trolig utveckling Önskvärd utveckling Önskvärda

19 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Tidshorisonten avgör metodvalet Framtid Nu Tiden PrognosScenarierSpådomar

20 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringskrafter i omvärlden Politik Institutioner & orga- nisationer Sociala förändringar och livsstilar Teknik & vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lagstiftning OMVÄRLD (drivkrafter i fjärrvärlden) Arbetsformer Konkurrenter NÄRVÄRLD - Arenan (Branschen) Ekonomi & marknad Organisation Ledarskap Media Behov Distribution Kund Leverantör Substitut INVÄRLD Kompetens

21 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringskrafter i omvärlden Politik Institutioner & orga- nisationer Sociala förändringar och livsstilar Teknik & vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lagstiftning OMVÄRLD (drivkrafter i fjärrvärlden) Arbetsformer Konkurrenter NÄRVÄRLD - Arenan (Branschen) Ekonomi & marknad Organisation Ledarskap Media Behov Distribution Kund Leverantör Substitut INVÄRLD Kompetens

22 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Förändringskrafter i omvärlden Politik Institutioner & orga- nisationer Sociala förändringar och livsstilar Teknik & vetenskap Ekologi, miljö och hälsa Lagstiftning OMVÄRLD (drivkrafter i fjärrvärlden) Arbetsformer Konkurrenter NÄRVÄRLD - Arenan (Branschen) Ekonomi & marknad Organisation Ledarskap Media Behov Distribution Kund Leverantör Substitut INVÄRLD Kompetens

23 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Drivkrafter & konsekvenser Trend / Förändring DrivkraftKonsekvens

24 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Tre världar Omvärld, den värld vi inte kan påverka Närvärld, den värld vi indirekt kan påverka Invärld, den “värld” vi verkar i Närvärld (arena) Omvärld (drivkrafter) Invärld

25 Att bryta invanda tänkanden…

26 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N En svår utmaning?!? Hur skulle ni bära er åt för att medvetet köra Umeå universitet i botten till 2006? –Fundera igenom frågan och skriv ner några alternativ enskilt. –Dela in er i grupper och fortsätt tankestormen. –Respektive grupp formulerar fem förslag på hur ni effektivt kan sabotera universitetets långsiktiga överlevnad. –Redovisa för varandra på blädderblocksblad.

27 Identifiera trender i nulägesanalysen

28 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Vad är en trend? En trend är förändring! En trend syns nu! En trend är svår att förändra själv. Kan antingen vara konkret ”allt fler flyttar från inlandet till kusten” eller abstrakt ”allt fler har mer individuella värderingar” Tid Nu Trend

29 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Vad är en trend? Blanda inte ihop mode och trender! Skillnaden är som skillnaden mellan väder och klimat.

30 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Att beskriva trender En trend har en riktning (mer, snabbare…) En trend har en domän, ett giltighetsområde IT Datorer blir allt billigare och snabbare

31 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Steg 1: Leta efter och beskriv trender i nulägesanalysen Vilka förändringar har du noterat i det samlade nulägesanalysmaterialet? –Skriv ner varje förändring (trend) på en gul lapp –Skriv läsligt. –Skriv på övre halvan av lappen. Ökad andel personer i Sverige som beställer varor över Internet.

32 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Var kan vi leta? Invärld, den värld vi själva kan påverka direkt (t ex den egna organisationen). Närvärld, den värld vi kan påverka indirekt (kunder, leverantörer, konkurrenter etc.) Omvärld, den värld vi inte kan påverka. Närvärld Omvärld Invärld

33 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Vidga perspektivet Identifiera nyckelområden. –Områden som kan få/har stor betydelse för Universitetets utveckling. Identifiera systematiskt trender inom respektive nyckelområde. Närvärld Omvärld Invärld IT Värderingar Umeå- regionens utveckling Anslags systemet Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Forsknings arenan

34 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Steg 2: Den framtida utvecklingen av trenden Notera för varje trend den mest troliga framtida utvecklingen fram till 2006 Notera för varje trend du uppfattar din förutsägelse som säker (!) eller osäker (?). Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Ökad andel äldre (över 75 år) i befolkningen Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling

35 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Steg 3a: Placera ut dina trender i diagrammet Framtid Utveckling Betydelse för Umeå universitet Stor Liten SäkerOsäker Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling Datorer blir allt billigare och snabbare Utvecklingen fortsätter i samma spår Mycket säker utveckling

36 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Steg 3b: Värdera trenderna tillsammans i gruppen Diskutera igenom lapparna, –Enas om placeringen –Sök och sätt ihop dubbletter –Ödsla inte tid på lappar som hamnar på nedre halvan. – Diskutera om det är en dränerande eller energigivande trend för UmU Stor Liten Datorer blir allt billigare och snabbare Framtid Utveckling SäkerOsäker Betydelse för Umeå universitet

37 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Steg 3c: Värdera trenderna i grupp Redovisa resultatet –Lappar uppe till höger redovisas som säkra trender –Lappar uppe i mitten redovisas som strategiska osäkerheter –Beskriv varje trend om den är dränerande eller energigivande Stor Liten Datorer blir allt billigare och snabbare Framtid Utveckling SäkerOsäker Betydelse för Umeå universitet

38 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Steg 3d: Redovisa Redovisa resultatet på blädderblock –Ett ark med trender per nivå (invärld, närvärld, omvärld) –Beskriv varje trend om den är dränerande eller energigivande Omvärlden Säkra trender: 1) Xxxhnyyyy Dränerande 2) Hjjjnklssnhu Dränerande 3) Gbhbhujh.hbjh Energigivande 4) Xxxhnyyyy Energigivande 5) Hjjjnklssnhu Dränerande 6) Gbhbhujh.hbjh Energigivande Omvärlden Säkra trender: 1) Xxxhnyyyy Dränerande 2) Hjjjnklssnhu Dränerande 3) Gbhbhujh.hbjh Energigivande 4) Xxxhnyyyy Energigivande 5) Hjjjnklssnhu Dränerande 6) Gbhbhujh.hbjh Energigivande Närvärlden Säkra trender: 1) Xxxhnyyyy Dränerande 2) Hjjjnklssnhu Dränerande 3) Gbhbhujh.hbjh Energigivande 4) Xxxhnyyyy Energigivande 5) Hjjjnklssnhu Dränerande 6) Gbhbhujh.hbjh Energigivande Närvärlden Säkra trender: 1) Xxxhnyyyy Dränerande 2) Hjjjnklssnhu Dränerande 3) Gbhbhujh.hbjh Energigivande 4) Xxxhnyyyy Energigivande 5) Hjjjnklssnhu Dränerande 6) Gbhbhujh.hbjh Energigivande Invärlden Säkra trender: 1) Xxxhnyyyy Dränerande 2) Hjjjnklssnhu Dränerande 3) Gbhbhujh.hbjh Energigivande 4) Xxxhnyyyy Energigivande 5) Hjjjnklssnhu Dränerande 6) Gbhbhujh.hbjh Energigivande Invärlden Säkra trender: 1) Xxxhnyyyy Dränerande 2) Hjjjnklssnhu Dränerande 3) Gbhbhujh.hbjh Energigivande 4) Xxxhnyyyy Energigivande 5) Hjjjnklssnhu Dränerande 6) Gbhbhujh.hbjh Energigivande

39 Fördjupa trendbeskrivningarna

40 Om Cross Impact-analys

41 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Lista över trender Ökat fokus på hälsa i västvärlden Fortsatt patientfokus på svenska läkemedelsmarknaden Fortsatt ökat informationsöverflöd Ökat utbud av mobila lösningar Genteknologi Myndighets-/regleringsbeslut till EU-nivå Företagsfusioner i läkemedelsbranschen Ökat fokus på läkemedelskostnader

42 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Kompletterande trender Mer kunniga och krävande patienter Ökad efterfrågan på alternativa behandlingsmetoder (icke skolmedicin) LM-företagen går mot transnationella organisationer Grunddata/information blir mer av generisk karaktär KM/CRM efterfrågas i högre utsträckning av Lm-företagen IMS skapar ”de facto-standard” för LM-information Ökande branschglidning Ökande teknifiering/digitalisering av omvärlden

43 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Cross Impact analys

44 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Cross Impact diagram/plot

45 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N 16. Bransch- glidning 8. Ftg- fusioner 2. Fokus på hälsa 11. Alternativa behandlingsmetoder 14. KM/CRM vikt för ftg 3. Patientfokus För LM-ftg 7. Mynd regl till EU-nivå 5. Mobila lösningar 10. Kunniga kräv patient 9.Fokus på LM-kostn 4. Ökat infoflöde 6. Genteknik 12. Lm-ftg mer transnationella 15. Standardisering av LM info (=IMS) 13. Grunddata mer generisk 17. Teknifiering/ digitalisering Kausal loop-diagram, steg 1

46 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Kausal loop-diagram, steg 4 Harmonisering Myndigheter Individen/ patienten Företagen Informations- utveckling Teknik- utveckling Teknikutveckling Patientfokusering Individualisering Standardisering Nya aktörer Branschglidning

47 Fördjupa trendbeskrivningarna

48 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Säkra trender; Omvärlden Säkra trender 1.Immateriella tillgångars betydelse och värde ökar (+) 2.Norrlands befolkning minskar i antal (–) 3.Ökad globalisering (+) 4.Ökad ekonomisering (–) 5.Ökad mängd internationella anslagsgivare (–) 6.Konkurrensen ökar, nationellt och internationellt (–) 7.Efterfrågan på utbildning på alla nivåer ökar/ökade önskemål från omvärlden (+) 8.Ökad behov av collageutbildning (+) 9.Ny teknik fortsätter att skapa nya villkor för utbildning och kommunikation 10.Mer distans, mindre campus (+/–) 11.Från fåtalsutbildning till massutbildning 12.Ungdomars attityder förändras (+) 13.Större ungdomskullar (+) Strategiska osäkerheter 14.Östeuropa kommer att öka sin betydelse (+/–) 15.Samverkan med det omgivande samhället ökar (+)

49 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Närvärlden Säkra trender –Mer heterogen och större studentpopulation (+/–) 1 –Fortsatt försämrade förkunskaper hos studenterna (–) 5 – Mer utvecklad omvärldssamverkan (+) –Ökad informationstillgänglighet/tillgång till info online (+) 4 – Det regionala intresset för UmU ökar (+/–) –Ökad konkurrens (int och nat) om studenter, lärare och resurser/svårt att rekrytera forskare och lärare/svagare incitament att påbörja forskarbanor (–) 4 –Kraven ökar, resurserna minskar/mindre pengar per student i anslag (från staten) /ökade behov av prioriteringar (–) 2 – Forskningens styrning och finansiering förändras/den naturvetenskapliga forskningen fortsätter att industrialiseras /för få mellantjänster/mindre tid till senior forskning (+/–) –Doktoranderna har ökade krav på social trygghet (+) 3 Strategiska osäkerheter –Ökad samsyn i regionen (+) 3 –Ökat behov av att kunna erbjudande bostadsgaranti (+) 2 –Ökad andel kvinnliga studenter 1

50 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Invärlden Säkra trender: –Ökad efterfrågan på mer individualiserad pedagogik (+) –Ökad tidspress och arbetsbelastning tvingar framökad effektivitet (+) –Jämställdhetsfrågorna fortsätter att vinna mark (+) –Administrationen fortsätter att öka och ta tid från forskning och undervisning (+) –Fortsatt stark forskningsprofilering (+) –Studenterna ser inte sina påverkansmöjligheter, särskilt inte i visionära (–) –Svårare att upprätthålla kompetensförsörjningen (–) –Villkoren för seniorforskning försämras (–) –Ökad belastning på undervisningen (–) –Intern samverkan allt viktigare men svårare att hinna med (–) –Universitetsövergripande fokus har ökat (+/–) –Större fokus på ledarskap (+/–) –Ökat behov av reellt kvalitetsarbete Strategiska osäkerheter –Centrumbildningar vitaliserar forskningen (–)

51 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Fördjupa trender Välj bland de säkra trenderna. –Beskriv trenden med riktning och domän. –Ange drivkraft och konsekvenser enligt nedan. TrendKonsekvenserDrivkraft Persondatorer allt mer spridda Lägre priser Nya program Internet Mindre TV-tittande Nya marknader för annonsköpare.

52 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Fördjupad trendbeskrivning Välj de mest drivande (meta-)trenderna. –Beskriv och analysera trenderna enligt den beskrivna metoden. –Använd mallen när ni beskriver trenderna. Rubrik: Beskrivning: Exempel: Mottrend: Drivkraft/aktör: Framtid: Konsekvens: Referenser:

53 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Fördjupad trendbeskrivning (del 1) Rubrik –Formuleras först när trenden har beskrivits någorlunda färdigt. –Sammanfattar helst domän och riktning. Beskriv trenden tydligt –Riktning (I vilken riktning går förändringen?). –Domän/giltighetsområde (Inom vilket område är trenden giltig?). –Varaktighet (Hur länge har trenden hållit på?) Exempel –Här förankras trenden i verkligheten. –Helst ”hard facts” men ofta får man nöja sig med experters omdöme eller citat från tidningar och böcker. Mottrender mot trenden –Vad ser vi hända som driver utvecklingen i motsatt riktning.

54 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Fördjupad trendbeskrivning (del 2) Drivkrafter som ligger bakom trenden. –Hur starka är de? –Hur förutsägbara är de? Aktörerna som ligger bakom trenden. –Vilka mål har dessa aktörer. –Vilka medel har dessa aktörer. Trendens framtida utveckling. –I vilken riktning och hur snabbt kommer trenden att förändras? –Hur långt har trenden hunnit till fram till målåret? Konsekvenser för frågeställning och/eller uppdragsgivare: –Hot. –Möjligheter. –Övriga förändringar. Referenser –Litteratur, artiklar, experter som kan ge mer information.

55 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Sammanfatta omvärldsläget Utifrån den hittills gjorda analysen: –Hur ser utvecklingen ut vad gäller förutsättningarna för att vara ett universitet med UmU:s geografiska läge ut 2006? –Vilka utmaningar ser ni att UmU står inför i ljuset av omvärldsförändringarna? (jfr invärldstrenderna)

56 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Vad krävs av UmU i framtiden? Hygienfaktorer Särskiljande Unikt

57 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Identifiering av utvecklingsbehov: GAP-analys Vad behöver vi - lära oss? - förbättra? - skaffa oss? Vad har vi som vi - kan omvandla? - kan göra oss av med? - kan förändra? Behov i framtiden Tillgång i UmU idag StorLiten Stort Litet

58 Övergången till visionsfasen

59 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Den svåra konsten: rätt utmaning Vision Verklighet Barriär- brytande Komfort-zon Under-stimulerande Vansinne

60 © Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Visionens komponenter Ideologi –Grundvärderingar –Syfte Framtidsbild –Barriärbrytande mål- beskrivning (10-30 år) –Levande beskrivning Mening identitet tro helhet ledning inspiration Mål fokus detektor förväntan engagemang Källa: Collins & Porras, HBR, 1996


Ladda ner ppt "© Kairos Future ABF U T U R E S T R A T E G Y A C T I O N Kairos Future AB Exploration Academy Strategy Grund- och vidareutbildning för omvärldsanalytiker."

Liknande presentationer


Google-annonser