Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landsbygdsnätverket 2014-2020 En mötesplats där erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landsbygdsnätverket 2014-2020 En mötesplats där erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras."— Presentationens avskrift:

1 Landsbygdsnätverket 2014-2020 En mötesplats där erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras och metoder utvecklas. De organisationer och myndigheter som finns i nätverket blir mer kunniga och handlingskraftiga, vilket i sin tur gör att de kan underlätta för sina medlemmar och målgrupper att skapa god landsbygdsutveckling. Tre inriktningarTre program -Gröna näringar- Landsbygdsprogrammet -Blåa näringar- Havs- och fiskeriprogrammet -Landsbygdsutveckling- Lokalt ledd utveckling med stöd från Socialfonden och Regional fonden

2 Nätverkets övergripande mål styrs genom EU:s rådsförordning Ökad delaktighet i landsbygdsutveckling Ökad kvalitet i genomförandet av de olika programmen Sprida information om programmens möjligheter till potentiella stödmottagare och allmänhet Främja innovationer

3 Interventionslogik Landsbygds program- men med förväntade resultat och effekter Lands- bygdsnät- verkets medlem- mar identifierar behov Nätverket ska öka aktörernas kunskap och kapacitet Investeringar i lantbruk, miljöskydd, leaderprojekt Konkurrens- kraftiga lantbruk, bättre markförvaltning, livskraftig landsbygd

4 Landsbygdsprogram EU-kommissionen Landsbygdens aktörer – nätverkets medlemmar Effekter - Mål Landsbygdsnätverket

5 Styrgrupp Kansli kontakt- punkt LAG- grupperna Europeiska nätverket Nationella landsbygds- vattenbruks- och fiske- aktörer samt LAG EIP-Agri Arbetsgrupper Nätverk för lärande och utveckling Samordningsgrupp Landsbygds- utvecklare

6 Svenska landsbygdsnätverkets specifika och operativa mål bestämmer medlemmarna genom styrgruppen

7 Arbetsgrupper Där medlemsorganisationer hjälps åt att genomföra nätverksaktiviteter 1)Skapar en gemensam förståelse om behov och lösningar 2)Identifierar vad som behöver göras 3)Kommer överens om hur det behöver göras 4)Gör, antingen genom samarbeten eller var för sig i sin egen organisation 5)Sprider kunskaper

8 Aktuella arbetsgrupper Gröna Näringar – utökad Samordningsgrupp – utökad Arbetsgrupp för samordning - etablerad

9 Leadergrupper med Havs- och fiskeri- programmet Service - nystart Integration - omstart Naturturism - nystart Unga - omstart

10 Samordningsgruppen för Lokalt ledd utveckling 14 repr. från LAG och FOG HSSL, LRF, HS, SNF Landsbygdsutvecklare i kommuner, län och landsting Länsstyrelserna ESF, Regionalfonderna Enheten för Lokalt ledd utveckling Utbetalningsfunktionen Blir en mindre grupp i februari

11 Samordningsgruppen Färre ledamöter - Tre fokusområden Erfarenhetsutbyte vid regionala och nationella träffar Sprida mervärdet av leadermetoden till andra aktörer Underlätta och stödja transnationellt samarbete

12 Europeiska landsbygdsnätverket ENRD

13 Undergrupper till Assembly General Assembly Leader EIP Innovationer Utvärdering Tillfällga grupper

14 Assembly -Godkänna den övergripande strategin för ENRD och -samordning av de tre nätverken -Leds av KOM Evaluation helpdesk ENRD Contact Point EIP-AGRI Service Point Steering Group Operativ samordning, planering och uppföljning Permanenta sub-grupper 2015-2020 LLU, innovation, utvärdering. Ej permanenta sub- grupper ExpertgruppEuropeiska lands- bygdsnätverket (ENRD) EIP-nätverket

15 Exempel på nätverksverktyg Nyhetsbrev Webbplats Sociala media Filmer Rapporter Träffar Tankesmedjor Ullbaggarna


Ladda ner ppt "Landsbygdsnätverket 2014-2020 En mötesplats där erfarenheter utbyts, information sprids, kontakter knyts, samarbeten uppstår, lärande exempel analyseras."

Liknande presentationer


Google-annonser